ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 192 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

3M Showroom on the Road

3M Showroom on the Road
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3M Hellas MΕΠΕ

Η 3Μ είναι η εταιρεία που εφαρμόζει την επιστήμη για να δημιουργεί προϊόντα που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, ευκολότερη και πιο ολοκληρωμένη. Τα προϊόντα της είναι βιομηχανικά, φροντίδας υγείας, ηλεκτρολογικά, ασφάλειας και γραφικών, καταναλωτικά κ.ά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.3m.grΕπικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Τεχνικών Ασφαλείας και των Τελικών Χρηστών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στη βιομηχανία καθώς και η ενημέρωση των Υπευθύνων Παραγωγής για τις νέες καινοτόμες Λύσεις (Λειαντικά, Βιομηχανικές Ταινίες και Κόλλες, Λύσεις Συντήρησης) που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα καθώς και την ποιότητα της εργασίας τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Τεχνικοί Ασφαλείας σε βιομηχανίες, εργοτάξια
 • Υπεύθυνοι παραγωγής σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες 
 • Τελικοί Χρήστες Μέσων Ατομικής Προστασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλητές)
 

Χρονική διάρκεια

2015 και 2016 (αρχές Ιουνίου- μέσα Ιουλίου 2015 και μέσα Φεβρουαρίου -20 Απριλίου 2016)


Περιγραφή

Η Υγιεινή και η Ασφάλεια στον χώρο εργασίας καθώς και η παραγωγικότητα αποτελούν για τον Τεχνικό Ασφαλείας, τον Υπεύθυνο Παραγωγής και τους εργαζομένους στη βιομηχανία ή/και στο εργοτάξιο μια πολύ σημαντική υπόθεση.

Ως προς την Υγιεινή και την Ασφάλεια, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει Μετρήσεις κινδύνων, Αξιολόγηση του ρίσκου, Επιλογή των σωστών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αλλά και εκπαίδευση εργαζομένων για τη σωστή εφαρμογή και χρήση των ΜΑΠ που έχουν επιλεχθεί.

Αφού ο τελικός χρήστης καταλάβει την Ανάγκη Χρήσης των ΜΑΠ και αντιληφθεί τους κινδύνους και τις επιπτώσεις για την υγεία του, πρέπει να εκπαιδευτεί για τους περιορισμούς στη χρήση, αλλά και για τον σωστό τρόπο εφαρμογής τους.

Τα ερωτήματα για τους Τεχνικούς Ασφαλείας είναι πολλά:

 • Φορούν οι εργαζόμενοι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας;
 • Τα φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης τους στον κίνδυνο;
 • Γνωρίζουν πχ. ότι 99% χρήσης των ωτασπίδων σημαίνει σχεδόν 50% πραγματική προστασία;
 • Αν όχι, Γιατί;
 • Μήπως δεν είναι άνετα; Μήπως δεν έχουν συμβατότητα μεταξύ τους;
 • Και αν τελικά τα φορούν, τα φορούν σωστά; 

Αυτά τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται όταν η ομάδα εργαζομένων που καλούμαστε να προστατεύσουμε είναι για παράδειγμα οι ηλεκτροσυγκολλητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους από άλλους εργαζόμενους στη βιομηχανία. Πολλοί φορούν ένα ασπίδιο προστασίας για τα μάτια αλλά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους από την πλαϊνή ακτινοβολία που υπάρχει στον χώρο και ελάχιστοι φορούν προστασία αναπνοής και ακοής γιατί οι επιπτώσεις στην υγεία φανερώνονται πολύ αργότερα.

Ως προς την παραγωγικότητα, η δυνατότητα αύξησης της απόδοσης με Λύσεις που μειώνουν τον χρόνο ολοκλήρωσης μιας εργασίας αυξάνοντας το επίπεδο της ποιότητας είναι μία παράμετρος καίρια για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του εκάστοτε project.

Το 3Μ Showroom on the Road είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα-κέντρο εκπαίδευσης που τις χρονιές 2015 και 2016 ταξίδεψε στην Ελλάδα. Επισκέφθηκε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και διανομείς του βιομηχανικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, για το 2015 επισκέφθηκε 18 Νομούς ενώ το 2016 ακόμα περισσότερους: 21.

Οι βασικές προϊοντικές κατηγορίες της 3Μ που παρουσιάστηκαν ήταν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (μάσκες, φόρμες, ωτοασπίδες, γυαλιά, κράνη), τα Λειαντικά, οι Βιομηχανικές Ταινίες και Κόλλες καθώς και οι Λύσεις Συντήρησης.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης:

 • έγιναν εκπαιδευτικά σεμινάρια όπου παρουσιάστηκε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό της 3Μ αναφορικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία και το πώς μπορούν να προστατευτούν. 
 • πραγματοποιήθηκαν ζωντανές επιδείξεις καινοτόμων προϊόντων (live demos) εντός του χώρου εργασίας τους (π.χ. στη μονάδα παραγωγής) βοηθώντας τους τελικούς χρήστες να κατανοήσουν στην πράξη πώς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και οι άλλες καινοτόμες Λύσεις της 3Μ μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην προστασία τους (προστασία όρασης, ακοής, κεφαλής και σώματος) και στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
 • παρουσιάστηκαν νέες μέθοδοι ασφάλειας και προστασίας στον χώρο εργασίας στη βιομηχανία.

Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε μία από τις βασικότερες ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της 3Μ Hellas στον Πυλώνα «Κοινωνία» στο πλαίσιο της Εταιρικής Αειφορίας (Sustainability). Έχει ήδη βραβευτεί με Silver Health & Safety Award 2015 (περιοδικό Plant Management & Boussias Communications) καθώς και με Διάκριση στην κατηγορία Καλύτερη Χρήση Δεικτών Επίδοσης (KPIs) στα Corporate Affairs Excellence Αwards της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 3Μ Showroom on the Road ταξίδεψε προκειμένου να ενημερώσει τους υπεύθυνους παραγωγής και τους τελικούς χρήστες για τους νέους τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, παραγωγικότητα και άνεση.

 • Τις 2 χρονιές διένυσε περίπου 11.200 χιλιόμετρα από την Β. Ελλάδα έως την Κρήτη (5.000 χλμ εντός 2015 και 6200 εντός 2016)
 • Σταμάτησε σε 18 νομούς το 2015 και σε 21 νομούς το 2016
 • Επισκέφθηκε περίπου 100 Βιομηχανίες το 2015 και 210 το 2016, διεξάγοντας 12 εκπαιδευτικά σεμινάρια συνολικά.
 • Φιλοξένησε στο κινητό κέντρο εκπαίδευσης του, περίπου 2.100 ανθρώπους από τον χώρο της Βιομηχανίας και ιδίως των συγκολλήσεων (600 το 2015 και 1500 το 2016). 
 • Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς, συνολικά και τις 2 χρονιές, πάνω από 800 συγκολλητές και 2.100 τελικοί χρήστες Μέσων Ατομικής Προστασίας επιμορφώθηκαν για το πώς και γιατί πρέπει να προστατεύσουν την υγεία τους (αναπνοή και ακοή), πήραν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και βρέθηκαν λύσεις στους τομείς εκπαίδευσης εργαζομένων, συμβατότητας των ΜΑΠ και σωστής συνεχούς χρήσης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει τη δέσμευση της 3Μ να βελτιώνει τη ζωή μας μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας που κάνουν τη δουλειά των επαγγελματιών αποδοτικότερη και το περιβάλλον εργασίας ασφαλέστερο.

To 3M Showroom on the Road αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ασφάλειας και οι οποίες διαθέτουν προϊόντα που μπορούν να συμβάλλουν σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας. Σημαντικό είναι ότι το συγκεκριμένο κινητό κέντρο εκπαίδευσης επισκέφθηκε το ενδιαφερόμενο κοινό στον χώρο εργασίας του. Έτσι, το περιεχόμενο της ενημέρωσης έγινε πιο άμεσο, πιο ενδιαφέρον και φυσικά καλύτερα κατανοητό καθώς οι συμμετέχοντες έβλεπαν πολλά στην πράξη, έχοντας την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά.

Οι έννοιες της ασφάλειας, της προστασίας και της παραγωγικότητας είναι σημαντικές στον κλάδο της βιομηχανίας και γι’ αυτό οι εταιρείες και οι βιομηχανικές μονάδες οφείλουν να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους με σκοπό την ασφαλή παραγωγική διαδικασία.Τόπος Δράσης

 • Πανελλαδικά

18 νομοί το 2015 και 21 νομοί το 2016


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπάρχει συνεργασία με άλλον φορέα για την υλοποίηση της δράσης αυτής.


Συμμετοχή εργαζομένων

Τμήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας και Εμπορική Διεύθυνση Βιομηχανικών Προϊόντων 3Μ Hellas.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την 3Μ Hellas ήταν σημαντικά καθώς ήρθε σε άμεση επαφή με τους τελικούς χρήστες των ΜΑΠ και τους Υπεύθυνους Παραγωγής, άκουσε τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τους, συζήτησε μαζί τους και είδε στην πράξη πώς οι Λύσεις της, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, μπορούν να κάνουν την εργασία τους καλύτερη, ευκολότερη και ασφαλέστερη. Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation