ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 187 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

act4Greece – Η Δύναμη των πολλών στην πράξη

act4Greece – Η Δύναμη των πολλών στην πράξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες: www.nbg.grΕπικοινωνία

Στόχος δράσης

Το act4Greece αποτελεί καινοτόμο πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής. 

Η Τράπεζα, μέσω αυτού του πολυσυμμετοχικού εργαλείου χρηματοδότησης σκοπεύει, πέρα από τη χρηματοδότηση μέσω δωρεών, να καλύψει σταδιακά όλα τα είδη συμμετοχικής χρηματοδότησης, όπως δυνατότητες δανειοδότησης και συμμετοχής στο ίδιο κεφάλαιο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το crowdfunding, αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική χρηματοδότησης, όπου κάθε πολίτης, εταιρεία, φορέας, φυσικό/νομικό πρόσωπο, ανάλογα με τις δυνατότητές του, μπορεί να συνεισφέρει, με χρήματα ή σε είδος, στη στήριξη  πρωτοβουλιών, στους τομείς κοινωνικής πρόνοιας, αλληλεγγύης και επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τo crowdfunding αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στήριξης Φορέων/ ΜΚΟ/ εταιρειών, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη οικονομική βοήθεια για την επίτευξη των στόχων τους (Βλέπε: https://www.act4greece.gr/the-act4greece/). Ενεργοποιεί τη θέληση του κοινού να συμβάλει στην επιτυχία στόχων, παρακινώντας το να γίνει κομμάτι οποιουδήποτε τύπου κοινωνικής ή επιχειρηματικής πρωτοβουλίας επιθυμεί να στηρίξει.

 

Χρονική διάρκεια

Διαρκής.


Περιγραφή

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.act4Greece.gr), με δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων, από το «πλήθος»,  δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, που διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα φορέων με εμπειρία και αξιοπιστία στον τομέα τους. Οι χρηματικοί πόροι που συγκεντρώνονται είναι δωρεές (Βλέπε: https://www.act4greece.gr/the-act4greece/). 

Το Πρόγραμμα καλύπτει 7 άξονες (Βλέπε: https://www.act4greece.gr/el/): 

 • Πρόνοια, Υγεία και Αλληλεγγύη
 • Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
 • Πολιτισμός και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα 
 • Νεανική και Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα 
 • Περιβάλλον και Αειφορία 
 • Έρευνα, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
 • Αθλητικές Δραστηριότητες 

Η επιλογή των συγκεκριμένων αξόνων έγινε με βάση τις τρέχουσες συνθήκες στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Το act4Greece προσκαλεί δημόσια, ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης να υποβάλουν αίτηση για ένταξη νέων δράσεων στην πλατφόρμα. Οι φορείς καταθέτουν τις αρχικές τους προτάσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις βασικές τους παραμέτρους (κόστος, ωφελούμενο κοινό, χρόνος υλοποίησης, κ.λπ.). Η τελική επιλογή των δράσεων γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και τη συνδρομή ειδικών από διαφορετικά επιστημονικά/επαγγελματικά πεδία.

Η συμβολή των φορέων υλοποίησης κρίνεται ως καθοριστική και για αυτό συμμετέχουν και στη Συνέλευση Υποστηρικτών.

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των δράσεων έχουν οριστεί: Επιτροπή Στρατηγικής, Επιτροπή Διαχείρισης, Συνέλευση Υποστηρικτών (Βλέπε: https://www.act4greece.gr/arrangement/). Ποιοτικά στοιχεία του Προγράμματος είναι η πλήρης διαφάνεια και ο έλεγχος που εφαρμόζει στη λειτουργία του. (Βλέπε: https://www.act4greece.gr/diafaneia-logodosia/)

Ο χρήστης της πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να δει δράσεις ενεργές, δράσεις που τον ενδιαφέρουν και δράσεις ολοκληρωμένες.

1η Φάση: Στήριξη 4 δράσεων

Έχουν ενταχθεί επιπλέον στο Πρόγραμμα 2 νέες δράσεις: 

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η 2η φάση των δράσεων: 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το act4Greece ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο υποδοχής πόρων (χρηματικών/και μη) από το «πλήθος», από την Ελλάδα, το εξωτερικό και τη διασπορά. 

Πρωτίστως, όμως, το act4Greece, επιχειρεί να αλλάξει την κουλτούρα και νοοτροπία της κοινωνίας μας. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα του act4greece   επιτρέπει τη  δημιουργία συνεργιών, κινητοποιεί πρόσθετους πόρους προς την ίδια κατεύθυνση,  μεγαλύτερη μόχλευση  και  μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Η κοινωνική δυναμική και διεισδυτικότητα του εγχειρήματος του Προγράμματος  act4Greece αποτυπώνεται μέσα από:

 • Την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας (Γράφημα:Ι).
 • Τον αριθμό εγγεγραμμένων χρηστών (Γράφημα:ΙΙ).
 • Τη διάρθρωση του ποσού των δωρεών (Γράφημα:ΙΙΙ).
 • Την εξέλιξη του πλήθους των δωρεών (Γράφημα:ΙV).
 • Την παρουσίαση των στοιχείων κατά δράση (Πίνακα:Ι).

Κοινωνικά αποτελέσματα επιμέρους δράσεων
Α. Δράσεις που ολοκληρώθηκαν

 • Θέατρο Τέχνης. Στόχος: Συγκέντρωση €108.176 για επισκευή/εκσυγχρονισμό υποδομών των δύο σκηνών του θεάτρου. Συγκεντρώθηκε ολόκληρο το ποσό. 
 • Σχολικά γεύματα στη Δυτική Αττική. Η Τράπεζα ανέλαβε να ενισχύσει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παροχή σχολικών γευμάτων σε μαθητές δημοτικών σχολείων, μιας εκ των πλέον ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Στόχος, να καλυφθούν -με συγκέντρωση € 860.000- επιλεγμένες περιοχές, που έχουν πληγεί από την κρίση, εμφανίζοντας υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας. Συγκεντρώθηκαν €340.549. Η 1η  φάση (15.2.2016– 15.6.2016) κάλυψε ανάγκες σίτισης 2.808 μαθητών 17 σχολείων της Δυτικής Αττικής με 134.541 ζεστά γεύματα.
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ανθρωπιστική βοήθεια σε ακριτικά νησιά του Ανατ. Αιγαίου. Στο πλαίσιο του act4Greece, οι Γιατροί του Κόσμου αναλαμβάνουν σχέδιο δράσης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (άποροι, άνεργοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά) και σε μετακινούμενες πληθυσμιακές ομάδες τρίτων χωρών, σε νησιά (Σάμος, Κως, Κάλυμνος, Λέρος, Νίσυρος, Ψέριμος, Τέλενδος). Στόχος, η συγκέντρωση €136.736 για ενίσχυση της υγειονομικής θωράκισης των περιοχών και ισότιμη πρόσβαση μόνιμου και προσωρινού πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας. Συγκεντρώθηκαν €127.107.


Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά/Διεθνώς.


Συνεργασία με φορέα

Στρατηγικοί εταίροι Προγράμματος: Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Λάτσης, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Βλέπε: https://www.act4greece.gr/the-act4greece/.  


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Υλοποίηση/υποστήριξη του Προγράμματος από συναρμόδιες Διευθύνσεις και στελέχη όλων των βαθμίδων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι της Τράπεζας. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Εθνική, είναι από τις λίγες τράπεζες στην Ευρώπη που διαχειρίζεται πλατφόρμα Crowdfunding.

Η ΕΤΕ πρωτοπορεί δημιουργώντας για πρώτη φορά στον Τραπεζικό Κλάδο στην Ελλάδα, την υποδομή για αποτελεσματική υποστήριξη πολλαπλών κοινωνικών δράσεων μέσω crowdfunding.

Η πλατφόρμα του act4Greece έλαβε 2 βραβεύσεις:
Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανέγερση νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Καθιέρωση Πολιτικών Ευνοϊκής Αντιμετώπισης Δανειοληπτών

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation