ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 31 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη ενεργειών αφύπνισης & ενημέρωσης

Πρωτοβουλία

Αναβάθμιση του Περιβαλλοντικού GIS ΠΕ Δράμας της ΠΑΜΘ, σε WebGIS Portal με εφαρμογή διαβούλευση των υπό ένταξη περιοχών Natura2000 στην ΠΑΜΘ

Αναβάθμιση του Περιβαλλοντικού GIS ΠΕ Δράμας της ΠΑΜΘ, σε WebGIS Portal με εφαρμογή διαβούλευση των υπό ένταξη περιοχών Natura2000 στην ΠΑΜΘ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Η «Περιφερειακή Ενότητα Δράμας» αποτελεί μέρος της «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», οργανισμού Β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pedramas.eu


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

H εφαρμογή Περιβαλλοντικού GIS της ΠΕ Δράμας της ΠΑΜΘ, η οποία κατατέθηκε στην πρωτοβουλία το 2015, έχει αναβαθμιστεί σε Περιβαλλοντικό Portal http://pedramas-pamth.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=778a3906f01f4b8282ba0b7f1a314f3c, που εκτός από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και δεδομένα που ενημερώνονται και επικαιροποιούνται, έχει αποκτήσει αυξημένες δυνατότητες διαβούλευσης-πληθοπορισμού (crowdsourcing) με φορείς και πολίτες του συνόλου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η αναβάθμιση αυτή σε Περιβαλλοντικό Portal, έχει πραγματοποιηθεί για να διευκολύνει την διαδικασία διαβούλευσης που αφορά την ένταξη νέων περιοχών στο Δίκτυο Natura2000, για την Περιφέρεια ΑΜΘ, αξιοποιώντας τα ειδικά πλεονεκτήματα της χωρικής ακρίβειας του WebGIS περιβάλλοντος και των Crowdsourcing εργαλείων που διαθέτει.

 1. Αποτελεί Εργαλείο Λήψης Απόφασης άμεσο και διαλειτουργικό (μεταξύ Υπουργείου και συμμετεχόντων)
 2. Δημιουργία web-maps. Τα χωρικά δεδομένα και η "θέαση τους" γίνεται "παιχνίδι" με την δυναμική διαδικτυακών εφαρμογών (web-map applications), οι οποίες είναι παραμετροποιήσημες.
 3. Διαφάνεια στην διάχυση της πληροφορίας και ταυτόχρονη λήψη της ΙΔΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ.
 4. Πιστότητα και εγκυρότητα στη λήψη αποφάσεων.

Επίσης παραμένουν τα παρακάτω στόχοι της ήδη ενταγμένης στην πρωτοβουλία Sustainable Greece2020 εφαρμογής περιβαλλοντικού GIS ΠΕ Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης.

       5. Εργαλείο λήψης απόφασης για τις εγκρίσεις και τις γνωμοδοτήσεις περιβαλλοντικών εγκρίσεων.

       6. Eργαλείο, διαθέσιμο και στο πεδίο για τη διαδικασία των περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

       7. Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για το διαμοιρασμό της πληροφορίας για τις υπηρεσίες, τους πολίτες, τους ερευνητές.
       8. Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, πιστότητα και εγκυρότητα στη λήψη αποφάσεων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Υπουργεία
 • Υπηρεσίες του Δημοσίου
 • ΟΤΑ Α και Β Βαθμού
 • Επιχειρήσεις
 • Μελετητές
 • Πολίτες
 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή του περιβαλλοντικού WebGIS Portal, λειτουργεί ήδη εδώ και 1,5 χρόνια. Η υποεφαρμογή της διαβούλευσης για τις προτεινόμενες περιοχές του δικτύου Natura2000 λειτουργεί από την 4/7/2016. Το portal θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες.


Περιγραφή

H εφαρμογή Περιβαλλοντικού GIS της ΠΕ Δράμας της ΠΑΜΘ, η οποία κατατέθηκε στην πρωτοβουλία το 2015, έχει αναβαθμιστεί σε Περιβαλλοντικό Portal που εκτός από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και δεδομένα που ενημερώνονται και επικαιροποιούνται http://pedramas-pamth.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=80f1400abed9478d8f33ac04bbe010a3, έχει αποκτήσει αυξημένες δυνατότητες διαβούλευσης-πληθοπορισμού με φορείς και πολίτες του συνόλου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης http://pedramas-pamth.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=880f28f673684abdb390c0f03798aef6.

Η αναβάθμιση αυτή σε Περιβαλλοντικό Portal, έχει πραγματοποιηθεί για να διευκολύνει την διαδικασία διαβούλευσης που αφορά την ένταξη νέων περιοχών στο Δίκτυο Natura2000, για την Περιφέρεια ΑΜΘ, αξιοποιώντας τα ειδικά πλεονεκτήματα της χωρικής ακρίβειας του WebGIS περιβάλλοντος και των Crowdsourcing εργαλείων που διαθέτει.

Ειδικότερα, μέσω της προσφάτως ενσωματωμένης Crowdsourcing εφαρμογής με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για άμεση διευκόλυνση του ενδιαφερόμενου στην συμμετοχική διαδικασία της διαβούλευσης και αξιολόγηση των δεδομένων της διαβούλευσης.

Στην νέα αυτή εφαρμογή παρουσιάζονται τόσο οι υφιστάμενες-ενταγμένες περιοχές του δικτύου Natura2000(κόκκινο χρώμα), όσο και οι υπό πρόταση περιοχές Natura2000 (ροζ χρώμα), με σχετικό αναλυτικό υπόβαθρο, για την εξαγωγή συμπερασμάτων.Με την επιλογή basemaps(πάνω δεξιά) μπορεί να γίνει εναλλαγή υποβάθρων.

Παρέχεται έτσι:

 1. θέαση χαρτών και ορίων πολυγωνικών αρχειών περιοχών natura που προτείνει το Υπουργείο
 2. εύρεση θέσης
 3. χαρτογραφική απεικόνιση της διαβούλευσης
 4. άμεση υποβολή προτάσεων διαβούλευσης
 5. ταυτόχρονη θέαση χαρτών, υποβληθέντων προτάσεων σε ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Επίσης, υλοποιούνται...

 • Ψηφιοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ΠΕ Δράμας της ΠΑΜΘ, κατηγορίας Β της ΚΥΑ 1958/12 (3000 φάκελοι) και αποτύπωση σημείων υδροληψίας (ιδιωτικά, δημόσια, οργανισμών κ.ά. περίπου 1700 φάκελοι αδειοδοτήσεων) από το 1990 έως σήμερα.
 • Σάρωση εγγράφων σε μορφή pdf. 

Διαθεσιμότητα των ανωτέρω μέσω εφαρμογής GIS:

 • Στο χώρο εργασίας (desktop).
 • Στο πεδίο (μέσω laptop, κινητό τηλέφωνο-smartphone, 3G/4G).
 • Ελεύθερα στον πολίτη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ (http://www.pedramas.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2466), με μοναδικό προαπαιτούμενο την πρόσβαση στο διαδίκτυο και χρήση κάποιου internet browser.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Εύκολη προσβασιμότητα στην πληροφορία (διαμέσου πολλαπλών "εισόδων, όπως PC, κινητό, tablet).
 • Οι ενέργειες των συμμετεχόντων ελέγχονται και αποτυπώνονται στην ίδια "κοινή" πλατφόρμα.
 • Μη διαβλητό σύστημα.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν και να ενισχύονται οι θετικές επιδράσεις στο κοινό της προυπάχουσας εφαρμογής που αποκρυσταλλώνονται στα παρακάτω:

Δημιουργία και άμεση πρόσβαση σε ακριβή και ευρεία γεωγραφική βάση δεδομένων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και σε αναλυτικά δεδομένα αυτής (3.000 + 1.700 ψηφιοποιημένες αδειοδοτήσεις) από υπηρεσίες, μελετητές και ενδιαφερόμενους πολίτες. Το πρώτο ενάμιση χρόνο  λειτουργίας της εφαρμογής υπάρχουν 4000 views (θεάσεις). Μείωση του χρόνου πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία και, μάλιστα, σε σύγχρονο περιβάλλον εφαρμογής GIS.

Η εφαρμογή της χωρικής διαβούλευσης φορέων και πολιτών, για τις προτεινόμενες περιοχές Natura2000 για την Περιφέρεια ΑΜΘ, μέσα σε 20 ημέρες έχει ξεπεράσει τα 300 views/θεάσεις.Τόπος Δράσης

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για την Περιφέρεια ΑΜΘ.


Συνεργασία με φορέα

Η εφαρμογή αυτή προάγει την συνεργασία μεταξύ φορέων, φέρνοντάς τους κοντά μέσω μιας καινοτόμου πλατφόρμας/ εφαρμογής διαβούλευσης και συνεργασίας, με ισχυροποιημένο το πλεονέκτημα της χωρικής ακρίβειας και ανάλυσης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το περιβαλλοντικό αυτό WebGIS Portal έχει δημιουργηθεί και συντηρείται αποκλειστικά από υπαλλήλους της Περιφέρειας ΑΜΘ/ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρ.Σχεδιασμού Περιφέρειας Περιφέρειας ΑΜΘ:

 1. Μαλκάκης Ευάγγελος-Περιβαλλοντολόγος
 2. Μπαρούτη Βασιλική-Γεωλόγος
 3. Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δράμας, της Δ/νσης ΔΔΗΔ της Περιφέρειας ΠΑΜΘ:
 4. Αντωνιάδης Αντώνιος-Ηλ.Μηχαν.

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Διαφάνεια,
 • Ταχύτητα,
 • Αξιοπιστία  στην διάχυση της πληροφορίας.

Η δύναμη των γεωχωρικών δεδομένων σε μια τόσο δυναμική και διαδραστική εφαρμογή ανοίγει τους ορίζοντες σε μια διαφορετική αντίληψη της έννοιας των περιβαλλοντικών δεδομένων των οποίων η "θέαση" μέχρι πρότεινως γινόταν μέσα από αναλογικούς χάρτες.

Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν τα παρακάτω:

 • Μεγάλη, πλήρης και ακριβής περιβαλλοντική γεωγραφική βάση δεδομένων.
 • Εξειδίκευση εργαζομένων σε σύγχρονες και αποδοτικές εφαρμογές περιβαλλοντικής πληροφόρησης.
 • Επιτάχυνση διεκπεραίωσης αδειοδοτήσεων και ελέγχων δημοσίων φορέων εμπλεκομένων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση - αποδοτικότερος δημόσιος τομέας.
 • Πρόσβαση σε "ανοιχτά δεδομένα" (open data).
 • Βελτίωση περιβάλλοντος αδειοδοτήσεων (δυναμικό χωροταξικό εργαλείο), εξασφάλιση υψηλού επιπέδου στοιχειοθέτησης της διαδικασίας.
 • Εξοικονόμηση -μέχρι στιγμής-για το Ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον 200.000 με 250.000 ευρώ.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation