ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 127 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση Αποβλήτων

Πρωτοβουλία

Ανακυκλώσεις και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ανακυκλώσεις και Εξοικονόμηση Ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

DEMO ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO κατέχει την 1η θέση πωλήσεων σε αριθμό μονάδων στη νοσοκομειακή αγορά. Σήμερα δραστηριοποιείται σε 96 χώρες παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων της ξεπερνά τους 800.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.demo.gr 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ανακυκλώσεις και εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα υπεύθυνος εταίρος της περιοχής του Κρυονερίου, όπου η εταιρεία DEMO S.A. εδράζει, υπεύθυνος εταίρος της ελληνικής κοινωνίας όπως επίσης και βασικός προάγων της ιδέας της ανακυκλώσης και της προστασίας του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους της εταιρείας (800 άτομα). Τέλος, βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας των πρώτων υλών.  

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Εργαζόμενοι εταιρείας DEMO S.A/ 800 άτομα και Οικογένειες Εργαζομένων 
 • Προμηθευτές ( Συνολικός Αριθμός Προμηθευτών 4.839: 4.079 Ελληνες και 760 Προμηθευτές από 52 κράτη δειθνώς)      
 • Αγορά: Ανταγωνισμός/ Πολιτεία / Κοινότητα  
 • Πολίτες/ Κοινωνία  
 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των δράσεων ανακύκλωσης είναι από το 2013. Τα μετρήσιμα στοιχεία που παρουσιάζονται στο report αυτό είναι μόνο μίας χρονιάς, αυτή του 2015. Τα στοιχεία του 2016 τα οποία και παρουσιάζουν αύξηση θα είναι διαθέσιμα τον Φεβρουάριο του 2017.    


Περιγραφή

Η DEMO από την αρχή της πορείας της έδωσε μεγάλη σημασία στη προστασία του περιβάλοντος. Ανακυκλώνει κάθε χρόνο τόνους πλαστικού, γυαλιού και χαρτιούμεταφέρει ιδίοις πόροις (με δικά της container κια όχι του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) τα στερεά απόβλητα σε τόπους ταφής, ενώ με τις "έξυπνες εκτυπώσεις" (double side prinited) εξοικονομεί υδάτινους πόρους και δέντρα. Επίσης, το 2015 τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων αλλά και χρησιμοποιημένων λαδιών.

Χρησιμοποιεί κουτιά συσκευασίας και χαρτοκιβώτια από ανακυκλώμενα υλικά, ενώ στα 45.000 m2 που εκτείνονται τα γραφεία και η παραγωγή της DEMO S.A. σε πολλά σημεία έχουν τοποθετηθεί λαμπτήρες led γεγονός που οδηγεί στην περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.    

Η DEMO είναι πιστοποιημένη με όλα τα ΔΙΕΘΝΗ  ΠΡΟΤΥΠΑ και ακολουθεί τα ποιοτικά standards των GMPs, GDP's, ISO, DY8, περνά συχνά επιθεωρήσεις, τα συστήματα κλιματισμού των χώρων είναι ενεργειακής τάξης Α και Α+, ενώ από το τέλος του 2015 "τρέχει" μία μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία με στόχο την καταγραφή του ενεργειακού κόστους ανά προιόν, αλλά και του ενεργειακού αποτυπώματος κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Τέλος, η DEMO το 2015 σε όλες τις νέες προσλήψεις στις οποίες προέβη και οι οποίες συμπεριελάμβαναν εταρικό αυτοκίνητο οδηγήθηκε στην ενοικίαση με leasing αυτοκινήτων ECO, ενώ αυτοκίνητα στα οποία έληξε το leasing τους αντικαταστάθηκαν επίσης από ECO. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

2015

 • Ανακύκλωση πλαστικού / 954 τόνοι
 • Ανακύκλωση χαρτιού / 121 τόνοι
 • Στερεά απόβλητα και μεταφορά τους με εταρικά μέσα / 362 τόνοι
 • Εξοικονόμηση δέντρων από το intelligent printing, 32.311 δέντρα
 • Εξοικονόμηση νερού από το intelligent printing, 66.293 λίτρα 
 • Εξοικονόμιση ενέργειας από τη χρήση λαμπτήρων LED / 61,43% 
 • Ετήσια εξοικονόμηση σε διοξείδιο του άνθρακα / 117.450kg
 • Χρήση ανακυκλωμένων κουτιών έναντι μη ανακυκλωμένων / 33% (13.488.840 κουτιά από μη ανακυκλωμένο υλικό - 4.456.000 κουτιά από ανακυκλωμένο υλικό
 • Χρήση ανακυκλωμένων χαρτοκιβωτιών έναντι μη ανακυκλωμένων χαρτοκιβωτίων / 100%  (1.591.093 χαρτοκιβώτια το έτος ΟΛΑ από ανακυκλωμένο υλικό) 


Τόπος Δράσης

 • Παραγωγική μονάδα και γραφεία Αθήνας _ Κρυονέρι
 • Γραφεία και Αποθήκες Θεσσαλονίκης

Συνεργασία με φορέα

 • Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε _ Aνακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
 • ΑΦΗΣ _Ανακύκλωση μπαταριών
 • Βουρλάκος Δημήτριος_ Ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
 • Μπέλλος_ Ανακύκλωση Πλαστικών και Χαρτιού
 • ΑSA_  Αστικά Απόβλητα και Ανακύκλωση Χαρτιού
 • SUK _Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη συγκομιδή του πλαστικού και του γυαλιού προς ανακύκλωση, η συμμετοχή των ατόμων της παραγωγής είναι μεγάλη καθώς είναι μέρος της καθημερινής λειτουργίας τους. Το ίδιο και για τα άτομα που εργάζονται στην καθαριότητα (20 άτομα) τα οποία συγκεντρώνουν στερεά απόβλητα καθημερινά και τα φορτώνουν στο DEMO container. Η εντολή intelligent printing είναι default σε όλα τα laptop/ printers που χρησιμοποιούνται από περίπου 470 άτομα ( το 60% του συνόλου των εργαζομένων και το 100% όσων χειρίζονται υπολογιστές). Τέλος, οι ενέργειες της ανακύκλωσης επικοινωνούνται σε όλους με σημάνσεις, e-mails, newsletter ενώ τα περισσότερα στοιχεία είναι στο site της εταιρείας και σε λοιπό ενημερωτκό υλικό (εταιρικά έντυπα, εταιρικά video).         


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με ίδια μέσα κοστίζει στην εταιρεία. Η επένδυση που έγινε για την μεταφορά των στερεών αποβλήτων ξεπέρασε τα 300.000 ευρώ, ενώ το κόστος της υπηρεσίας ετησίως, δηλαδή αυτά να μεταφέρονται ιδίοις πόροις, είναι περίπου 30.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά, τα οφέλη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα και σημαντικότερα, καθώς σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

 1. Οικονομικότερη λειτουργία εγκαταστάσεων
 2. Καλύτερη συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών
 3. Επιλογή συνεργατών με την καλύτερη σχέση απόδοσης/ τιμής
 4. Εκπαίδευση εργαζομένων και δημιουργία κουλτούρας για την προστασία του περιβάλλοντος Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation