ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
: 27 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη - εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

Δημόσια διαβούλευση για την Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Δημόσια διαβούλευση για την Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς διοικητικές  περιφέρειες της Ελλάδας. Διοικητικά περιλαμβάνει τα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα την Ερμούπολη της νήσου Σύρου. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.pnai.gov.gr

 Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και η συμμετοχή των πολιτών για τον σχεδιασμό της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στον Νομό Δωδεκανήσου, μέσω της καταγραφής των προτάσεων και απόψεών τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Δημόσιος τομέας:

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 • Οργανισμοί ΟΤΑ πρώτου βαθμού (Δήμοι):
 • Δήμος Ρόδου
 • Δήμος Πάτμου
 • Δήμος Κω
 • ΑΗΣ Σορωνής
 • Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δωδ/σου

Επαγγελματίες:

Μελετητές και σύμβουλοι ενεργειακών έργων.
Εγκαταστάτες τεχνολογιών ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών, συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-ορθολογικής χρήσης κλπ.
Ενεργειακοί επιθεωρητές.

Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης:

 •  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α)  
 •  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)   

Πανεπιστήμιο αιγαίου- ΠΜΣ Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ενώσεις/ Επιμελητήρια/ Αναπτυξιακές Εταιρείες:

Επιμελητήρια:

 • Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τμήμα Δωδεκανήσου
 • Οικονομικό Επιμελητήριο

Τοπικές ενώσεις/ σύλλογοι/ ομάδες κλπ. που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος (Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου κ.ά.).

ΜΚΟ (Ελληνικό γραφείο της Greenpeace κ.ά)

 

Χρονική διάρκεια

22/04 - 05/06/2016.


Περιγραφή

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑI) και η Αναπτυξιακή της Εταιρεία, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. διοργάνωσαν δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη του Νομού Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο του έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο», με ακρωνύμιο ΕΝΕΡΓΕΙΝ (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013).

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και η συμμετοχή των πολιτών για τον σχεδιασμό της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στον Νομό Δωδεκανήσου, μέσω της καταγραφής των προτάσεων και απόψεών τους. Τα στοιχεία αυτά εξετάσθηκαν για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΠΝΑΙ. Στο πλαίσιο αυτό, κλήθηκαν εκπρόσωποι φορέων και πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους δημόσια για την ενεργειακή ανάπτυξη της περιοχής, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε ρεαλιστική βάση τα εντοπιζόμενα εμπόδια, τυχόν ανασταλτικοί παράγοντες, προτάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, αλλά και οι διαφαινόμενοι τομείς ανάπτυξης. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικός χώρος διαβούλευσης (ερωτηματολόγιο διαβούλευσης) στην ιστοσελίδα την Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.notioaigaio.gr/), με σύνδεσμο ανάρτησης: http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=5910.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε με την διοργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, με την συμμετοχή των κκ Κ. Πατλιτζιάνα και Α. Μητσοτάκη, στελεχών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=5910


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η αποτύπωση σε ρεαλιστική βάση των εντοπιζόμενων εμποδίων, τυχόν ανασταλτικών παραγόντων, προτάσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αλλά και των διαφαινόμενων τομέων ανάπτυξης.Τόπος Δράσης

Νομός Δωδεκανήσου.


Συνεργασία με φορέα

Η διαβούλευση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες θα αποτελέσουν οδηγό χάραξης και εξειδίκευσης της ενεργειακής πολιτικής κατά το διάστημα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σε περιφερειακό επίπεδο και τη βάση για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων στον τομέα της βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης σε διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο στο γεωγραφικό τόξο Ελλάδος - Κύπρου.
Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation