ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
: 47 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας - Κοινωνικές Υπηρεσίες Υγείας - Κοινωνικό Φαρμακείο

Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας - Κοινωνικές Υπηρεσίες Υγείας - Κοινωνικό Φαρμακείο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Η Κοινωνική Υπηρεσία αποτελεί ένα διευρυμένο δίκτυ προστασίας στην πόλη μας, που καλύπτει όλες τις πληθυσμιακές ομάδες μέσα από προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης, κοινωνικής εργασίας, πρόληψης και υγειονομικής φροντίδας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.agan.gov.grΕπικοινωνία

Στόχος δράσης

Λόγω των δύσκολων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών πρόβαλε επιτακτική η ανάγκη διεύρυνσης και εμβάνθυνσης των δράσεων της Kοινωνικής Yπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού, κυρίως όσων είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, αλλά ούτε και την οικονομική ευχέρεια να προβούν σε ιδιωτική ασφάλεια.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όπως προαναφέρθηκε, η ομάδα στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι οι ανασφάλιστοι κάτοικοι του Δήμου μας.

 

Χρονική διάρκεια

Μάρτιος 2013 έως σήμερα.


Περιγραφή

Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει δημιουργήσει ένα θεσμοθετημένο Εθελοντικό Δίκτυο Υγείας στο οποίο εμπλέκει 75 Γιατρούς και Οδοντιάτρους, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ειδικοτήτων, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν στα ιδιωτικά τους ιατρεία κατόπιν επικοινωνίας και συμφωνίας με το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με σημαντικά αποτελέσματα που βασίζεται στις εθελοντικές προσπάθειες παρέχοντας ένα ασφαλές δίκτυο στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα, στα γραφεία μας λειτουργεί Κοινωνικό Φαρμακείο προκειμένου να καλυφθούν οι φαρμακευτικές ανάγκες των ανασφάλιστων και για να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για τους ανασφάλιστους κατοίκους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εθελοντικό σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στο οποίο οι ανασφάλιστοι κάτοικοι του Δήμου μας έχουν πρόσβαση, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.

Tο φαρμακείο στεγάζεται στον χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας όπου τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής των φαρμάκων από τις Νοσηλεύτριες της Υπηρεσίας. Συνολικά είναι καταχωρημένα πάνω από 18.401 φαρμακευτικά σκευάσματα στο Κοινωνικό Φαρμακείο.   

Στο φαρμακείο καθ'όλη τη διάρκεια του 2015 εκτελέστηκαν 580 συνταγές σε ανασφάλιστους πολίτες και καταχωρήθηκαν συνολικά πάνω από 5.159 φαρμακευτικά σκευάσματα, ενώ εξυπηρετήθηκαν συνολικά 130 ανασφάλιστοι δημότες.

Κατά το 2015, εξυπηρετήθηκαν από το Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας και εκδόθηκαν πάνω από 80 παραπεμπτικά σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας από τους συνεργαζόμενους με το δίκτυο ιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων.Τόπος Δράσης

- Για το Εθελοντικό Δίκτυο Υγείας: ιατρεία γιατρών.
- Για το Κοινωνικό Φαρμακείο: Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για την ομαλή λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου έχει εδραιωθεί η συνεργασία με την Ενωση Φαρμακοποιών Αθήνας και τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου. Επίσης, συνεργαζόμαστε με όλα τα Κοινωνικά Φαρμακεία του λεκανοπεδίου σχετικά με παραπομπές περιπτώσεων εξεύρεσης συγκεκριμένων σκευασμάτων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων του Δικτύου, το προσωπικό της Διεύθυνσης (νοσηλευτικό προσωπικό και κοινωνικοί λειτουργοί) συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα. Επιπροσθέτως, όπως ήδη αναφέραμε, υπάρχει συντονισμένη και συνεχής συνεργασία μεταξύ του προσωπικού της Διεύθυνσής μας με τους εθελοντές γιατρούς και φαρμακοποιούς.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Ενίσχυση του εθελοντισμού.
  • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας υγείας χωρίς κόστος για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.
  • Πραγματοποίηση ενεργειών που προωθούν την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων και προκαταλήψεων.Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation