ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 29 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εξυπηρέτηση του πολίτη

Πρωτοβουλία

Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων ~ Equal Society

Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων ~ Equal Society
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Equal Society - Kοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society συστάθηκε τον Φεβρουάριο του με κεντρικό στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.equalsociety.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της Δομής Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων είναι αφενός η ενημέρωση των πολιτών για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τα προγράμματα που υπάρχουν στα Ιόνια Νησιά, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο το κενό και την ανάγκη που υπάρχει στη Ελλάδα για την ενίσχυση και την προώθηση στην απασχόληση όσων πλήττονται από την ανεργία, αφετέρου η στήριξη των ανέργων δημιουργώντας τους βιογραφικό και παρέχοντάς τους συμβουλευτική. Η δράση πραγαμτοποιείται με τη συνέργεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενώ από φέτος εντάχθηκε και στο πρόγραμμα Vodafone World of Difference.

H δράση αφορά επίσης στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε ανέργους, φοιτητές, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Τέλος, μέσω της Δομής οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα, όπως επίσης και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και για προγράμματα κατάρτισης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων απευθύνεται σε άνεργους, ευπαθής ομάδες και γενικά σε όλους τους πολίτες των Ιονίων Νήσων που επιθυμούν να βρουν θέση εργασίας ή να ενημερωθούν για προγράμματα που κατά καιρούς τρέχουν.

 

Χρονική διάρκεια

Οκτώβρης 2013 έως παρόν.


Περιγραφή

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων είναι μια πρωτοβουλία της Equal Society, ώστε οι πολίτες που κατοικούν στα Ιόνια Νησιά να μπορούν να βρίσκουν συγκεντρωμένες τόσο θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο των νησιών για να μπορούν να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στην εύρεση εργασίας, όσο και προγράμματα κατάρτισης, κοινωνικά προγράμματα και προγράμματα σχετικά με το "επιχειρείν" που κατά καιρούς τρέχουν.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η ανάγκη για μια σταθερή θέση εργασίας, παρουσιάζεται πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά και το μεγαλύτερο πρόβλημα που καταγράφεται στην ελληνική Περιφέρεια είναι η έλλειψη ενημέρωσης με εμφανή αποτελέσματα στην έλλειψη ίσων ευκαιριών. Έτσι στην περιφέρεια αρκετοί συμπολίτες μας δεν βρίσκουν εργασία, είτε γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας και συνεπώς δεν τις αναζητούν, είτε γιατί όταν υπάρχουν οι πληροφορίες για κενές θέσεις δεν φτάνουν ποτέ σε αυτούς. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι άλλοι συμπολίτες μας ενώ δικαιούνται ορισμένων επιδομάτων, αγνοούν παντελώς τις διαδικασίες λήψης τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεργία στα Ιόνια Νησιά αγγίζει το 26% και ειδικότερα στους νέους παραγωγικής ηλικίας 25-34 το μεγάλο ποσοστό του 37%!

Έτσι, λοιπόν, μέσω της Δομής Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για επίκαιρα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, για επιχειρηματικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης που κατά καιρούς τρέχουν. Επίσης μπορούν να λαμβάνουν σημαντικές και ουσιαστικές πληροφορίες και συμβουλές από εξειδικευμένο προσωπικό για τις συνεντεύξεις εργασίας, για τεχνικές αναζήτησης εργασίας, για το πώς μπορούν να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση κ.ά.

Η Equal Society, έχοντας αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία σε εργασιακά ζητήματα, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας, η οποία θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η αποτελεσματική δράση της «Δομής Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων» στο κοινό βασίζεται στο γεγονός ότι ασκεί επίδραση στο κοινωνικό σύνολο. Οι άνεργοι έχουν καθοδήγηση και σωστή ενημέρωση για εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα.

Δεδομένα δράσης – επίδρασης:

Οι άνεργοι που λαμβάνουν τις πληροφορίες της Δομής Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων ξεπερνούν τους  5000 μηνιαίως.

Επίσης, η Δομή μηνιαίως δημοσιεύει πάνω από 300-400 θέσεις εργασίας.

Μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας καλύπτεται από ανέργους που λαμβάνουν την πληροφορία από τη Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων.

Τα άτομα που λαμβάνουν τη συμβουλευτική υποστήριξη από τη Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων έχουν επιτυχία σε συνεντεύξεις εργασίας.Τόπος Δράσης

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων αποτελεί μια δράση που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και πιο συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, με έδρα της δράσης την Κέρκυρα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Παράγοντας της επιτυχίας της δράσης «Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων», αποτελεί η συνεργασία. Αφενός των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που είτε επιβεβαιώνουν τις θέσεις εργασίας και τα προγράμματα, είτε μας ενημερώνουν γι’ αυτές, αφετέρου των τοπικών μέσων ενημέρωσης που ενημερώνουν για τη δομή. Έτσι, η διάχυση της πληροφορίας είναι πιο εύκολη.

Επίσης, υπάρχει σταθερή εβδομαδιαία συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επιθυμούν να προωθήσουν τη δομή στο κοινό που εξυπηρετούν, όπως Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας, Αντιπεριφέρεια Κοινωνικής Μέριμνας Απασχόλησης και Εθελοντισμού, ΟΚΑΝΑ, Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κέρκυρας, ΚΕΠ και σε άλλους εθελοντικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα Ιόνια Νησιά.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή και συμβολή των εργαζομένων στη δράση «Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων» αποτελεί σημαντικό κομμάτι της συνολικής επίτευξης των στόχων της.

Το σχέδιο της δράσης αποτελεί αποτέλεσμα των επιμέρους εργασιών χωρισμένων σε τρία στάδια μέχρι την τελική υλοποίηση. Στο πρώτο στάδιο συμμετέχουν δύο άτομα που έχουν την ευθύνη της συγκέντρωσης των πληροφοριών. Στο δεύτερο στάδιο δύο ακόμα άτομα έχουν την ευθύνη της επιβεβαίωσης των πληροφοριών και την καταγραφή τους στον πίνακα και στο τελικό στάδιο δύο άτομα είναι υπεύθυνα για την προώθηση της δομής, τη δημοσίευσή της και την επικοινωνία με τοπικά μέσα και φορείς.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη του Οργανισμού είναι πολλαπλά και αφορούν στην ευρύτερη προβολή του οργανισμού και την αύξηση τόσο των ανέργων που λαμβάνουν από τη Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων την πληροφορία σχετικά με προγράμματα και θέσεις εργασίας, όσο και των Επιχειρήσεων που μας πληροφορούν για κενές θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • αύξηση στην αναγνωσιμότητα του blog που αναρτούνται οι θέσεις εργασίας
  • αύξηση στην απήχηση των αναρτήσεων του Οργανισμού στα social media
  • αύξηση των ανέργων που ενημερώνονται από τη Δομή μας
  • αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων που μας ενημερώνουν για κενές θέσεις εργασίας
  • συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ
  • αύξηση στην ανάληψη πρωτοβουλιών που προάγουν την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • ανάπτυξη ουσιαστικών δεσμών του Οργανισμού με την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation