ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 198 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι κορυφαίος ενεργειακός όμιλος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε 7 χώρες και δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το ενεργειακό φάσμα. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.helpe.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η EKO ABEE ως πρωτοπόρος ενεργειακός οργανισμός ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες δίνοντας προτεραιότητα στην Ασφάλεια, στην Υγεία των εργαζομένων, των συνεργατών, των περιοίκων καθώς και στη Προστασία του Περιβάλλοντος. Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών με ασφάλεια και χωρίς ατυχήματα και η οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, και συμβατή με τις αρχές της Bιώσιμης Aνάπτυξης. Επίσης, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα του Στόχου 3 για καλή υγεία και ευημερία και Στόχου 8 για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και αξιοπρεπή εργασία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο καθένας που εργάζεται για εμάς ή με εμάς, έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Περιμένουμε από τους ανθρώπους μας να αναλάβουν προσωπική ευθύνη και να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς ασφαλείας που σχετίζονται με την εργασία τους, να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν ανασφαλείς συνθήκες και να σέβονται τους συναδέλφους τους.

Οι πελάτες μας εξυπηρετούνται με ασφάλεια, εκπαιδεύονται στην ασφαλή παραμονή τους στο χώρο του πρατηρίου, αποκτούν συναίσθηση της ασφάλειας.

Τέλος, επιδιώκουμε την ενίσχυση της συνεργασίας με τους γείτονές μας και τους τοπικούς φορείς σε θέματα ασφαλείας. Η λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου και η αμοιβαία ανάληψη ευθύνης αποτελούν τα βασικά στοιχεία αυτής της συνεργασίας.  

 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή του Δυναμικού Μοντέλου Διαχείρισης της Ασφάλειας ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.


Περιγραφή

Το Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας που ακολουθούμε στην ΕΚΟ, επιχειρεί να ενσωματώσει τη γνώση γύρω από την ανθρωπινή συμπεριφορά και την κοινωνική ψυχολογία, σε μια προσπάθεια να εξηγήσει και να επηρεάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά στο πλαίσιο της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Διάδοση του μηνύματος για Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία:  Για την εμπλοκή όλων των Στελεχών μας στη διάδοση των μηνυμάτων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, πραγματοποιήσαμε το 2014 την εθελοντική Δράση «Μαζί για τον πελάτη». Τα Στελέχη της ΕΚΟ εργάστηκαν σε ένα ιδιολειτουργούμενο πρατήριο ΚΑΛΥΨΩ (Αθήνα/Θεσσαλονίκη). Στη Δράση συμμετείχαν 236 εργαζόμενοι, όλων των ιεραρχικών επιπέδων, αφού εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ασφάλειας και εξυπηρέτησης του πελάτη (700 ώρες εκπαίδευσης).

Όλοι εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε στην Ασφάλεια: Το 2015, διανεμήθηκε σε όλο το δίκτυο πρατηρίων μας (ΕΚΟ/ΒΡ) το αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας Πρατηρίων (ΕΑΛΠ). Το νέο ΕΑΛΠ αποτελεί τη βάση για την ορθή και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών του Πρατηρίου, με στόχο την προστασία των πελατών και υπαλλήλων, του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος καθώς και της εμπορικής φήμης των Εταιρειών Εμπορίας και του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Με εργαλείο το νέο ΕΑΛΠ, τα Στελέχη μας και οι Συνεργάτες μας εκπαιδεύονται στην Ασφάλεια και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους.

Από το 2014, έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις πυρασφάλειας (Στελέχη Πωλήσεων και Διαχειριστές της ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ, στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης), εκπαιδεύσεις Υγιεινής-Ασφάλειας-Περιβάλλοντος (ΥΑΠ) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συνεργατών μας για το πρόγραμμα «BP-Περισσότερα για σένα», εκπαιδεύσεις παροχής α’ βοηθειών, εκπαιδεύσεις  των Στελεχών Πωλήσεων στο νέο ΕΑΛΠ και εκπαιδεύσεις των συνεργατών μας στο νέο ΕΑΛΠ, οι οποίες συνεχίζονται ως σήμερα. Τέλος, σε ετήσια βάση, οι οδηγοί των β/φ θέρμανσης της ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ εκπαιδεύονται σε θέματα ΥΑΠ από τον ΣΑΜΕΕ της εταιρείας. Στα πλαίσια των παραπάνω εκπαιδεύσεων, μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 950 άτομα.

Γραμμή επικοινωνίας για θέματα Ασφάλειας: Σε μηνιαία βάση  αποστέλλουμε –μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου– τα ενημερωτικά δελτία «Στόχος μας η Ασφάλεια». Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στους συνεργάτες μας να ενημερωθούν για θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠ),  θέματα Νομοθεσίας και  περιστατικά ΥΑΠ του κλάδου μας, να παίρνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, να μοιράζονται με τους πελάτες τους πληροφόρηση και πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης των καυσίμων, να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ως εκπαιδευτικό υλικό. Η ηλεκτρονική διεύθυνση readyforsafety@helpe.gr αποτελεί τη «γραμμή επικοινωνίας» ανάμεσα στην εταιρεία και τους συνεργάτες της, για θέματα ΥΑΠ.

Ενημέρωση των πελατών: Σε όλο το δίκτυο πρατηρίων διανέμεται έντυπο υλικό -  ενημερωτικά δελτία «Στόχος μας η Ασφάλεια»- που απευθύνεται στους πελάτες και αφορά π.χ. τον ασφαλή ανεφοδιασμό μοτοσικλετών ή τον ασφαλή ανεφοδιασμό δοχείων καυσίμων.

Στο νέο web site της ΕΚΟ, στην ενότητα «Ασφάλεια στο πρατήριο», είναι αναρτημένες χρήσιμες συμβουλές για τους πελάτες σχετικά με τον ασφαλή ανεφοδιασμό με υγρά καύσιμα ή υγραέριο, την ασφαλή οδήγηση στο πρατήριο, τον ασφαλή ανεφοδιασμό μοτοσικλετών και τον ασφαλή ανεφοδιασμό δοχείων καυσίμων.

Συνεχής βελτίωση: Η Διεύθυνση ΥΑΠ, τα Στελέχη Πωλήσεων και συνεργάτες Τεχνικοί Ασφάλειας πρατηρίων διενεργούν επιθεωρήσεις ΥΑΠ σε όλο το Δίκτυο πρατηρίων προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα ελλείψεις και παραλείψεις και να γίνονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

Επιβράβευση: Το πρόγραμμα Επιβράβευσης Επίδοσης Ασφάλειας περιλαμβάνει τη χορήγηση συμβολικών δώρων σε ομάδες εργαζομένων της ΕΚΟ όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι (ανθρωποώρες χωρίς ατύχημα).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στην ΕΚΟ, ο οδηγός και οι αγαπημένοι του, βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Ακούμε τις ανάγκες του οδηγού που προκύπτουν από το σύγχρονο τρόπο ζωής και το δείχνουμε έμπρακτα προσφέροντας υποδειγματική εξυπηρέτηση και ασφάλεια μέσα στο πρατήριο. Το Δίκτυο πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ αποτελεί το 33% του συνόλου των πρατηρίων υγρών καυσίμων στη χώρα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο μέσος αριθμός διελεύσεων ανά πρατήριο ανά ημέρα ξεπερνά τις 150, η επίδραση του Προγράμματος στο καταναλωτικό κοινό καθίσταται εξαιρετικά σημαντική.

Η ΕΚΟ διαθέτει Γραμμή Επικοινωνίας για τους καταναλωτές. Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί παράπονο καταναλωτή για θέματα ασφάλειας πρατηρίου.Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα αφορά όλα τα πρατήρια καυσίμων του Δικτύου ΕΚΟ και ΒΡ.


Συνεργασία με φορέα

Οι εκπαιδεύσεις εργαζομένων και συνεργατών γίνονται σε συνεργασία με άλλους φορείς, για εξειδικευμένα θέματα. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση στις α’ βοήθειες έγινε σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η επίτευξη των στόχων μας στην ασφάλεια είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ πολλών τμημάτων, όπως είναι η Διεύθυνση ΥΑΠ και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου, η Διεύθυνση ΥΑΠ Εμπορίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Εμπορίας, η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, η Διεύθυνση Marketing & Στρατηγικής Εμπορίας, η Διεύθυνση Λιανικής Εμπορίας και η Διεύθυνση Εμπορικών Πελατών Εμπορίας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation