ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 185 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

«ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ»: Καινοτόμο Πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με την Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

«ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ»: Καινοτόμο Πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με την Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – Όμιλος Επιχειρήσεων είναι από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, Μεταλλουργίας-Μεταλλείων και Ενέργειας από το 1908.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.mytilineos.gr

 Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στρατηγική επιλογή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας του και της ενίσχυσης της κοινωνικής του συνεισφοράς, είναι η στήριξη επιλεγμένων κοινωνικών προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα.

Στην κατεύθυνση αυτή και με ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε άμεση συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» προχώρησε στο σχεδιασμό του Καινοτόμου Πιλοτικού Προγράμματος «Είμαι μέσα» που στοχεύει να συμβάλλει ουσιαστικά στην άμβλυνση των συνεπειών της Σχολικής Διαρροής, δηλαδή του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πριν την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι κοινωνικές ομάδες, που οφελούνται άμεσα από το πρόγραμμα "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" είναι:

  • Μαθητές Γυμνασίου,
  • εθελοντές καθηγητές και
  • οι οικογένειες των μαθητών.
 

Χρονική διάρκεια

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του καινοτόμου κοινωνικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» 2015-2016 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής, o Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με την "Ένωση Μαζί για το Παιδί", υλοποιούν ήδη τον δεύτερο κύκλο, που θα απευθύνεται σε ακόμα περισσότερους μαθητές και οικογένειες. Το πρόγραμμα αποτελεί βασική πρακτική του Ομίλου και θα συνεχίζει να εφαρμόζεται μέχρι και το 2019.


Περιγραφή

Το πρόγραμμα, στην πρώτη αυτή πιλοτική του φάση, αποτελείται από 3 βασικές ενότητες, οι οποίες λειτουργούν συνδυαστικά καλύπτοντας ανάγκες των σχολείων της 7ης Σχολικής Κοινότητας του νομού Αττικής αλλά και άλλων ομάδων ωφελούμενου πληθυσμού.

Ενότητα 1η:

Πρόγραμμα ενισχυτικής εκπαίδευσης 30 μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ευάλωτων στη σχολική διαρροή. Περιλαμβάνει 300 ώρες διδασκαλίας φιλολογικών, μαθηματικών και φυσικοχημείας, και παράλληλη υλοποίηση των 15 βιωματικών δράσεων που αποβλέπουν στην ψυχική ενδυνάμωση των 30 μαθητών και την αυτοπεποίθηση των παιδιών αναπτύσσοντας το κοινωνικό πνεύμα και τις δεξιότητες τους. Επίσης, η παροχή ενός δωρεάν θρεπτικού, υγιεινού γεύματος, σχολικής ύλης, καινούριων υποδημάτων και άλλων υλικών αγαθών θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της επισιτιστικής τους ανασφάλειας.

Ενότητα 2η:

Πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών στη διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και με σκοπό την ψυχική τους ενδυνάμωση. Αποτελείται από 30 ώρες συμβουλευτικής και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν, στο πλαίσιο του προγράμματος, και από 34 ώρες επιμόρφωσης από ψυχολόγους για τη διαχείριση τόσο των μαθητών με ψυχολογικά προβλήματα, όσο και των κρίσεων στο σχολείο. Η επιμόρφωση αυτή αφορά στους καθηγητές του προγράμματος αλλά και άλλους καθηγητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν από τα σχολεία της 7ης  Σχολικής Κοινότητας.

Ενότητα 3η:

Yλική και ψυχολογική υποστήριξη  ευάλωτων οικογενειών με δυνατότητα παρακολούθησης έως 8 δωρεάν οικογενειακών συνεδριών στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Ένωσης Μαζί για το Παιδί καθώς και παροχή δωρεάν σίτισης σε έως 5 οικογένειες για διάστημα 6 μηνών εφόσον πληρούν τα απαραίτητα οικονομικά κριτήρια.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του προγράμματος:

  • Απασχολήθηκαν 20 άτομα από 4 διαφορετικούς κοινωνικούς φορείς.
  • Υλοποιήθηκαν 240 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας.
  • Προσφέρθηκαν 1.300 υγιεινά γεύματα, σχολική ύλη, καινούρια υποδήματα άλλα υλικά αγαθά στους μαθητές του προγράμματος.
  • Υπήρξε συνεχής προσφορά ωρών ψυχοεκπαίδευσης στους γονείς των μαθητών καθώς και ένταξη οικονομικά αδύναμων οικογενειών σε πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για 6 μήνες.

Όπως προέκυψε από την τελική αξιολόγηση, το πρόγραμμα κάλυψε την επισιτιστική ανασφάλεια των μαθητών σε ποσοστό 67,7%, βελτίωσε την ψυχολογική και κοινωνική τους λειτουργία σε ποσοστό 72,7%, συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της μαθητικής τους επίδοσης, ενώ όλοι οι μαθητές που είχαν υψηλό ρίσκο διαρροής δήλωσαν την παραμονή τους στο σχολείο.    Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα, στην πρώτη αυτή πιλοτική του φάση, καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων της 7ης Σχολικής Κοινότητας του νομού Αττικής.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πλήρη οικονομική υποστήριξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στελέχη του οποίου συμμετείχαν και στα βασικά στάδια του σχεδιασμού του προγράμματος. Τη λεπτομερή διαμόρφωση της δράσης υλοποίησε η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» επιστρατεύοντας την πολύτιμη γνώση και τη πολυετή εμπειρία της στον τομέα της ανάπτυξης κοινωνικών προγραμμάτων. Επίσης, για την αρτιότερη υλοποίηση του προγράμματος, συμμετείχαν προσφέροντας την επιστημονική τους υποστήριξη η μη κερδοσκοπική εταιρία «ΜΕΡΙΜΝΑ», ο ερευνητικός φορέας «Ινστιτούτο Prolepsis» και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που συνεργάστηκαν αρμονικά με ομάδα εθελοντών καθηγητών από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Εξειδικευμένα στελέχη Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, τα οποία συμμετείχαν στην αρχική διαμόρφωση της δομής του προγράμματος.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η κοινωνική πολιτική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων σημαντικών κοινωνικών του εταίρων, όπως επίσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με συνεργασίες που εστιάζονται στην ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών, πέραν της οικονομικής συνεισφοράς. Αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής αυτής αποτελεί το πρόγραμμα "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ".

Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ενισχύθηκε η κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων της έκθεσης προόδου του Ομίλου για το 2015 το πλάισιο της συμμετοχής του στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ ( CoP Global Compact - Advanced Level).
Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Integrated Value Creation SCORECARD

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation