ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 29 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Έκθεση Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

Έκθεση Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας Δήμου Θεσσαλονίκης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο πληθυσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 324.766 (απογραφή 2011) ενώ στην μητροπολιτική περιοχή κατοικούν περίπου 1,12 εκατ. κάτοικοι. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται ότι επηρεάζει άμεσα την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, μία περιοχή 1,9 εκατ. κατοίκων (απογραφή 2011). 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.thessaloniki.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης της Θεσσαλονίκης μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στα πλαίσια της συγκρότησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την πόλη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Η Κοινωνία Πολιτών
 • Οι φορείς της πόλης
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Αυτοδιοίκηση Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης
 • Διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα αστικής ανάπτυξης -  Πιθανοί επενδυτές
 

Χρονική διάρκεια

5 μήνες (Μάρτιος - Ιούλιος 2016).


Περιγραφή

Η πρωτοβουλία του 100 Resilient Cities προωθεί τη βελτίωση της αστικής ανθεκτικότητας των πόλεων που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν σε αυτό το δίκτυο. Η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης (Resilient Thessaloniki) στο δίκτυο αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη συγκρότηση και υλοποίηση ενός ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας.

H αξιολόγηση περιλαμβάνει:

 • Το προφίλ της πόλης, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τα χαρακτηριστικά της και την υφιστάμενη εικόνα της, επισημαίνοντας παράλληλα τους τομείς στους οποίους ο Δήμος καλείται να εργαστεί ώστε να ενισχύσει την αστική του ανθεκτικότητα.
 • Την καταγραφή των  δράσεων, μελετών και  προγραμμάτων που διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη. Η καταγραφή έγινε με στόχο να κατανοηθούν οι προσπάθειες που γίνονται  από το Δήμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα  και τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών.
 • Την καταγραφή των απόψεων των πολιτών για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της Θεσσαλονίκης μέσα από συζητήσεις και συνεντεύξεις.
 • Μία προκαταρκτική καταγραφή των βασικών υποδομών, για τον προσδιορισμό του τι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και τι συνεισφέρει στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα της πόλης.
 • Τον εντοπισμό και την ανάλυση των σημαντικότερων απρόσμενων κρίσεων και χρόνιων πιέσεων που αντιμετωπίζει η πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα ή αναμένεται να αντιμετωπίσει στο προσεχές μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Έκθεση Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας στο παρακάτω link (gr): https://drive.google.com/open?id=0B_zbMuz0nwfxNDhRcU05X3ExS0k


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν περισσότερα από 1400 άτομα μέσω ερωτηματολογίων, προσωπικών συντεύξεων και θεματικών εργαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα:

 • Περισσότεροι από 800 δημότες με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο συμμετείχαν στη διαδικτυακή έρευνα.
 • Περισσότεροι από 50 επαγγελματίες από τον χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας συζήτησαν τις απόψεις τους σε θεματικά εργαστήρια.
 • 32 ιδιοκτήτες εξέφραζαν την άποψή τους όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.
 • Περισσότεροι από 30 διαχειριστες υποδομών και ειδικοί σε θέματα υποδομών συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν σχετικά με τους πόρους και τους κινδύνους.
 • 22 ιδρύματα και οργανώσεις συμμετείχαν στην διαδικασία.
 • Περισσότεροι από 100 μαθητές εξέφρασαν το όραμά τους για μια για μια ανθεκτική πόλη.
 • 16 εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την ανθεκτικότητα σε επίπεδο γειτονιάς.
 • Περισσότερες από 20 παρουσιάσεις της διαδικασίας της αξιολόγησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.


Τόπος Δράσης

Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης.


Συνεργασία με φορέα

 • Παγκόσμιο Δίκτυο 100 Ανθεκτικών Πόλεων
 • Deloitte Greece, Deloitte Global
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • ΕΚΕΤΑ
 • Phemonoe Lab
 • TV100
 • MLS
 • Students for Sustainability, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

 • Αντιπρόσωποι από τα τμήματα υπηρεσιών και διευθύνσεις του Δήμου που σχετίζονται με θεματα Βιωσιμότητας, Κινητικότητας, Περιβάλλοντος, Αναπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής.
 • Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας , Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης.

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Εισαγωγή της έννοιας της Αστικής Ανθεκτικότητας και του μακροπρόθεσμου ορίζοντα του  Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιωσιμότητας στην ατζέντα του Δήμου.
 • Η προώθηση της δημόσιας συζήτησης με φορείς και ενδιαφερόμενους από ολόκληρη την Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονικης.
 • Εφαρμογή μιας σύγχρονης και καινοτόμου μεθοδολογίας για την χάραξη Στρατηγικού Σχεδιασμού Πόλης.
 • Το έργο έχει οδηγήσει στη συγκρότηση 5 ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή ειδικών της πόλης για τα 5 Πεδία Διερεύνησης για την Ανάπτυξη της Πόλης.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation