ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 198 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Εκπαίδευση προμηθευτών και εργαζομένων σε θέματα ΕΚΕ, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Εκπαίδευση προμηθευτών και εργαζομένων σε θέματα ΕΚΕ, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται πάνω από 75 χρόνια στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου κατέχοντας σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.halcor.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της δράσης αυτής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών προμηθευτών της Χαλκόρ, καθώς και τους συνόλου των διοικητικών υπαλλήλων και στελεχών της Χαλκόρ γενικά σε ΕΚΕ και σε με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε μία ομάδα προμηθευτών της Χαλκόρ και σε όλα τα στελέχη και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους της Χαλκόρ.

 

Χρονική διάρκεια

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2010 με την εκπαίδευση όλων των στελεχών της Χαλκόρ, ενώ την τριετία 2013-2015, υλοποιήθηκε η εν λόγω εκπαίδευση και στους διοικητικούς υπαλλήλους της Εταιρίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα η Εταιρία αποσκοπεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό και σε άλλους προμηθευτές της, καθώς και σε θυγατρικές της εταιρίες.


Περιγραφή

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελούν για μας τα σημαντικότερα μέσα διαρκούς αναβάθμισης του επαγγελματικού επιπέδου των ανθρώπων μας και κατά συνέπεια της Εταιρίας. Η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων μέσω της συμμετοχής τους σε πλήθος σεμιναρίων που διοργανώνει η Χαλκόρ (εσωτερικά και εξωτερικά σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς), της διαρκούς ενημέρωσής τους για τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο και της δια βίου μάθησης, αποτελούν προτεραιότητα και πάγια επένδυση για την Εταιρία.

Η Χαλκόρ εφαρμόζοντας ολοένα και σε μεγαλύτερο βαθμό πρακτικές  υπεύθυνης λειτουργίας, προχώρησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σημαντικού εκπαιδευτικού προγράμματος, με αντικείμενο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εταιρική διακυβέρνηση.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2010 με την εκπαίδευση όλων των στελεχών της Χαλκόρ, ενώ τη διετία 2012-2015, υλοποιήθηκε η εν λόγω εκπαίδευση και στους διοικητικούς υπαλλήλους της Εταιρίας. Παράλληλα, το 2015 η Εταιρία προχώρησε στη διοργάνωση και υλοποίηση  εξειδικευμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, στα θέματα αυτά, προς μία ομάδα προμηθευτών, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην προμηθευτική της αλυσίδα.

Οι κύριες ενότητες στις οποίες έγινε αναφορά, ήταν:

 • Βασικές έννοιες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Ο ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Όργανα Διακυβέρνησης
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος
 • Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Χαλκόρ
 • Εταιρική Διακυβέρνηση: Αρχές και Πρότυπα
 • Διαφάνεια και Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διαφθορά – Δωροδοκία
 • Πρακτικές Διαφάνειας εταιρειών (case study)
 • Πρακτικές εταιριών / Μηχανισμοί καταπολέμησης διαφθοράς (case study).

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2010, με την εκπαίδευση όλων των στελεχών της Εταιρίας. Την τριετία 2013-2015 εκπαιδεύτηκαν συνολικά 88 άτομα στο σύνολο των 91 διοικητικών υπαλλήλων. Επομένως, η Εταιρία συνολικά έχει εκπαιδεύσει σε θέματα ΕΚΕ, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς το 96,7% των διοικητικών της υπαλλήλων και το 100% των στελεχών της Εταιρίας και 17 στελέχη προμηθευτών της Χαλκόρ.

Αποδεικνύοντας εμπράκτως τη μεγάλη έμφαση που δίνει η Εταιρία στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση, αξίζει να αναφερθεί ότι το 2015, περίπου το 80% των εργαζομένων της Εταιρίας (συνολικά 341 εργαζόμενοι) έλαβε μέρος σε ένα τουλάχιστον εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συνολικά, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.660 ώρες εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι από το 2011 μέχρι και σήμερα έχουμε υποστηρίξει/παρέχει 22 προγράμματα δια βίου μάθησης (μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα ξένων γλωσσών).Τόπος Δράσης

Οινόφυτα Βοιωτίας – Εγκαταστάσεις Χαλκόρ (οι εκπαιδεύσεις των εργαζομένων και στελεχών. Η εκπαίδευση των προμηθευτών σε κατάλληλο χώρο στην Αθήνα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα η Εταιρία αποσκοπεί να εφαρμόσει την πρακτική αυτή σε ακόμη μία ομάδα προμηθευτών της, καθώς και σε θυγατρικές της εταιρίες.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα συμμετείχε το 96,7% των διοικητικών υπαλλήλων, το 100% των στελεχών της Εταιρίας και 17 στελέχη προμηθευτών της Χαλκόρ.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι σημαντικά για τη Χαλκόρ, καθώς και για την κοινωνία γενικότερα, καθώς:

 • Επιτυγχάνεται εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των προμηθευτών στα συναφή θέματα
 • Επιχειρείται αλλαγή της κουλτούρας ανοχής στη διαφθορά που υπάρχει στην Ελλάδα
 • Εδραιώνεται η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρίας
 • Μειώνονται περαιτέρω οι πιθανότητες εμφάνισης σχετικών περιστατικών στην Εταιρία
 • Μειώνεται το ρίσκο που συνδέεται με την εμφάνιση σχετικών περιστατικών
 • Επιδεικνύεται η δέσμευση της Εταιρίας για ηθική συμπεριφορά και υπεύθυνη λειτουργία
 • Προώθει τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην προμηθευτική της αλυσίδα.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Elval Open Door Day

Green Alloy

"Συνεισφέρουμε Όλοι Μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης"

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'

Εtalbond FR

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών

Εφαρμογή Συστήματος 5Σ

Κώδικας Δεοντολογίας και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Ολοκληρωμένο και ουσιαστικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004)

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

Χρήση παλαιών μετάλλων (scrap)Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation