ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 30 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση & Ενεργοποίηση εθελοντών

Πρωτοβουλία

EY4Solidarity

EY4Solidarity
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

SOLIDARITY NOW

Αποστολή του SolidarityNow είναι η πολυδιάστατη: η αντιμετώπιση των πλέον σημαντικών επιπτώσεων και επείγουσων αναγκών όπως ανακύπτουν από την κρίση, μέσω της παροχής των υπηρεσιών αρωγής προς τα μέλη της κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.solidaritynow.org

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

To EY4Solidarity είναι ένα πρόγραμμα που ενισχύει την αξιοπρέπεια των ευπαθών κοινωνικά ομάδων αλλά και το πνεύμα της ενεργούς αλληλεγγύης, φέρνοντας κοντά στο ανθρωπιστικό έργο την εμπλοκή του εταιρικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση εθελοντών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με καθημερινά ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών, και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, των παιδιών και των οικογενειών τους. Παράλληλα, η δράση βοηθά στην άμεση εμπλοκή τους μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα ανήλικα παιδιά προσφύγων και Ελλήνων πολιτών που πλήττονται έντονα από την παρούσα κοινωνικο-οικονομική κρίση.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το έργο απευθύνεται τόσο σε ομάδες εθελοντών από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και σε εργαζομένους της κοινωνίας των πολιτών, λειτουργώντας ως μια γέφυρα ευαισθητοποίησης και εμπλοκής στις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

Χρονική διάρκεια

3 μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016).


Περιγραφή

Ακριβώς πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το SolidarityNow σε συνεργασία με εθελοντές της Ernst and Young θα διοργανώσουν στο Κέντρο Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη εκδήλωση, διανέμοντας σχολικά σακίδια που περιλαμβάνουν σχολική τσάντα και εκπαιδευτικό υλικό όπως τετράδια, μολύβια, βιβλία, στυλό κλπ. σε  παιδιά που προέρχονται από ευπαθείς και περιθωριοποιημένες οικογένειες προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων πολιτών.

Σε δεύτερο επίπεδο, τα μέλη της ομάδας τoυ Εrnst and Young θα συνεργαστούν στενά με την ομάδα του SolidarityNow στην Αθήνα, ώστε να ευαισθητοποιήσουν τους εθελοντές τους σχετικά με το πραγματικό έργο της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, δίνοντας το παράδειγμα και σε άλλες επιχειρήσεις στην Αττική. Οι εθελοντές του Ernst and Young θα εκπαιδευτούν από την ομάδα του SolidarityNow στις βασικές ανθρωπιστικές αρχές, ενώ θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της εργασίας στο δρόμο και τα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν και να βοηθήσουν ένα άτομο που έχει ανάγκη στο δρόμο, να παρέχουν πρακτικές πληροφορίες για δωρεάν υπηρεσίες όπως υγεία, κοινωνική, νομική βοήθεια.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το πρόγραμμα αποτελεί πολλά παραπάνω από μια εφάπαξ δραστηριότητα διανομής, δεδομένου ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης των ολιστικών υπηρεσιών των Κέντρων Αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διανομή των σχολικών σακιδίων θα βοηθήσει 110 παιδιά άμεσα στην καθημερινότητά τους να ενταχθούν επί ίσοις όροις στη σχολική κοινότητα, ενώ παρέχει ένα σημαντικό κίνητρο για τις μητέρες και τις οικογένειες που υποστηρίζονται ήδη από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Κέντρου, επενδύοντας σε μια παρατεταμένη στήριξη που θα ενισχύσει το ηθικό αλλά και την αξιοπρέπειά της οικογένειας.

Παράλληλα, σημαντικό είναι το αποτέλεσμα από την επίτευξη συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του εταιρικού χώρου που μέχρι τώρα ήταν το ζητούμενο. Μέσα από την αμφίδρομη σχέση, οι εργαζόμενοι του SolidarityNow θα εξοικειωθούν με τον εταιρικό τρόπο σκέψης και τις προσεγγίσεις της αγοράς. Το SolidarityNow μία οργάνωση με επιρροή στην ελληνική κοινωνία, θα παρουσιάσει και θα συζητήσει με το Εrnst and Young τις παρατηρήσεις που προέρχονται από τις ανάγκες των πλέονπεριθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού, με στόχο την ανεύρεση βιώσιμων λύσεων, που σέβονται τις ανθρωπιστικές αξίες.

Εξίσου σημαντική είναι η ενδυνάμωση του ρόλου του εθελοντισμού μεταξύ των μελών της ομάδας του Εrnst and Υoung. Η γνώση που θα αποκομίσουν θα μετατρέψει όλους τους εθελοντές και τα μέλη της ομάδας του Ernst and Young σε άμεσους παρόχους κοινωνικής πρόνοιας, καθώς σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα είναι σε θέση να ενημερώσουν τους πολίτες, τους συναδέλφους και τους ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη για τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Παράλληλα, η ομάδα του Εrnst and Υoung θα κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των ΜΚΟ με τις οποίες συνεργάζονται (ο οποίος είναι ένας από τους λίγους αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας) και θα βοηθήσει να σχεδιάσουν στοχευμένες δραστηριότητες αλλά και να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις παρούσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.Τόπος Δράσης

Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.


Συνεργασία με φορέα

Με την Ernst and Young Company.


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation