ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 117 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Global Citizen

Global Citizen
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

AIESEC

Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο φοιτητών με στόχο την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των νέων μέσα από τα προγράμματά της. Βρίσκεται σε 127 χώρες και περισσότερα από 2400 Πανεπιστήμια, ενώ απαριθμεί πάνω από 100.000 ενεργά μέλη.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.aiesec.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων των νέων μέσα από την κοινωνική δράση στο εξωτερικό. Σκοπός του προγράμματος είναι στο τέλος, ο νέος:

  • Να έχει περισσότερη αυτογνωσία (αξίες, προσωπικό όραμα, δυνατά και αδύνατα σημεία).
  • Να αισθάνεται πολίτης του κόσμου (πιο ανοιχτός σε άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς, να ενδιαφέρεται και να θέλει να λάβει δράση για παγκόσμια κοινωνικά θέματα).
  • Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να μπορεί να ενδυναμώσει τους γύρω του βοηθώντας τους να εξελιχθούν.
  • Να βρίσκουν γρήγορα λύσεις, ώντας σε θέση να προσαρμόζονται και να λειτουργούν αποτελεσματικά σε συνθήκες αβεβαιότητας.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Φοιτητές ή πρόσφατοι πτυχιούχοι μέχρι 2 έτη, 18 με 30 ετών.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα διαρκεί 6 εβδομάδες και πραγματοποιείται 3 φορές το χρόνο. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2010, ονομάστηκε Explore το 2013 και υιοθέτησε το διεθνές όνομα, Global Citizen το Ιανουάριο του 2015.


Περιγραφή

Ο νέος εργάζεται εθελοντικά σε κάποιο σχολείο, ίδρυμα ή ΜΚΟ σε κάποια χώρα του εξωτερικού πάνω σε μια από τις εξής θεματικές:

  • Διαπολιτισμική Κατανόηση (Cultural Understanding).
  • Ανάπτυξη νέων και μαθητών (Career Development).
  • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship).

Ανάλογα με τη θεματική που θα διαλέξει, ο νέος μπορεί να κάνει σεμινάρια και workshops πάνω στις συγκεκριμένες θεματικές ή να εργάζεται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ενός ΜΚΟ στο εξωτερικό. Επιστρέφοντας, ο νέος θα έχει αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες πάνω στις συγκεκριμένες θεματικές οπότε και μπορεί να ασχοληθεί περισσότερο με αυτές πίσω στην Ελλάδα. Η AIESEC εκτός από την παροχή στέγασης, προετοιμασίας ανάλογα με τη θεματική και εξατομικευμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εφαρμόζει, επίσης, ένα ειδικό μοντέλο LEAD για να διευκολύνει τη διαδικασία της βιωματικής μάθησης αλλά και να καλλιεργήσει τις ηγετικές ικανότητες των νέων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

807 αναπτυξιακές εμπειρίες νέων μέσα από το Global Citizen από το 2010. Από τους 171 συμμετέχοντες του προγράμματος το καλοκαίρι του 2014, το 53% αισθάνεται ότι έχει περισσότερη αυτογνωσία και το 34% ασχολείται περισσότερο με τον εθελοντισμό επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως οι συμμετέχοντες του προγράμματος επιστρέφοντας έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και νιώθουν πιο σίγουροι για το μέλλον τους, είναι αρκετά πιο ανοιχτοί, κατανοούν και σέβονται περισσότερο πολιτισμικές διαφορές, ενδιαφέρονται περισσότερο για κοινωνικά ζητήματα και λαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες τόσο για το μέλλον τους όσο και για την κοινωνία γύρω τους.Τόπος Δράσης

Η AIESEC έχει φυσική παρουσία σε 9 πανεπιστήμια στην Ελλάδα και οι φοιτητές μπορούν να ταξιδέψουν σε κάποιες από τις 128 χώρες του δικτύου της, ανάλογα με τις συνεργασίες της AIESEC Ελλάδος σε κάθε νέο κύκλο ανταλλαγών.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με το διεθνή οργανισμό International SOS για ειδική προετοιμασία των φοιτητών ανάλογα με τη χώρα προορισμού αλλά και υπηρεσίες ασφαλείας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το πρόγραμμα διοργανώνεται και στηρίζεται από τους εθελοντές - μέλη της AIESEC.


Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Όραμα της AIESEC είναι η Παγκόσμια Ειρήνη και η Μεγιστοποίηση των Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων οπότε η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μέσο εκπλήρωσης του σκοπού του οργανισμού.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation