ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 206 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

Η τεχνολογία των νανοφυσσαλίδων και η εφαρμογή της στη λίπανση των εδαφών

Η τεχνολογία των νανοφυσσαλίδων και η εφαρμογή της στη λίπανση των εδαφών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. είναι Ελληνική Εμπορική και Παραγωγική Εταιρεία που διακινεί τα λιπάσματα που παράγει η ίδια καθώς και τα λιπάσματα της Ελληνικής Βιομηχανίας παραγωγής Χημικών λιπασμάτων ELFE SA στη Νέα Καρβάλη του νομού Καβάλας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.hellagrolip.gr 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθούν νέα λιπάσματα που θα εμπεριέχουν νανοφυσσαλίδες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα φυτά να απορροφούν άμεσα όλα τα θρεπτικά συστατικά του λιπάσματος χωρίς απώλειες στο περιβάλλον.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς νέων προϊόντων, που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους εισάγοντας ναννοφυσαλίδες και βελτιώνοντας τις ιδιότητές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών τους και των καλλιεργειών.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση έχει ξεκινήσει με δημιουργία πλαισίου εφαρμογής που προβλέπει την άμεση συνεργασία του ΤΕΙ ΑΜΘ και της επιχείρησης, αρχικά σε θεωρητική βάση και στη συνέχεια σε πρακτική εφαρμογή των προϊόντων σε καλλιέργειες.


Περιγραφή

Οι νανοφυσσαλίδες είναι νανοσκοπικές κοιλότητες, συνήθως σε υδατικά διαλύματα γεμάτες με αέριο σε εσωτερική πίεση ισορροπίας, τουλάχιστον αυτή του εξωτερικού περιβάλλοντος και ικανότητα να αλλάζουν τα συνήθη χαρακτηριστικά του διαλύματος. Είναι σταθερές για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αντίθεση, με μεγαλύτερες ή μικρότερες φυσσαλίδες που εξαφανίζονται γρήγορα. Λόγω της θεωρητικά πολύ υψηλής πίεσης εντός των νανοφυσσαλίδων (μικρό μέγεθος και υψηλή επιφανειακή τάση) το αέριο θα πρέπει να εξέρχεται από τις νανοφυσσαλίδες εντός μικροδευτερολέπτων. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, οι νανοφυσσαλίδες μπορούν να σχηματιστούν ελεύθερα και να παραμείνουν σταθερές για μεγάλες χρονικές περιόδους έως και πολλούς μήνες.

Οι νανοφυσσαλίδες διαφοροποιούν χαρακτηριστικά τις φυσικές και χημικές ιδιότητες ενός προϊόντος δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για καινούρια κερδοφόρα προϊόντα και εφαρμογές.

Οι νανοφυσσαλίδες θα χρησιμοποιηθούν για τη θρέψη των φυτών μέσα από την ανάπτυξη νέων λιπασμάτων με μεθόδους Νανοτεχνολογίας, στα οποία όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι βιο-ενεργά και άμεσα αφομοιώσιμα από όλα τα μέρη του φυτού, χωρίς καμία δέσμευση ή απώλεια των θρεπτικών συστατικών. Έτσι, θα εξοικονομηθούν λιπαντικά συστατικά με αποτέλεσμα τη μείωση της ειδικής κατανάλωσης των λιπασμάτων και θα μειωθούν επίσης τα συνολικά αποτυπώματα των παραγόμενων προϊόντων.

Επίσης, η προσθήκη στο έδαφος τέτοιας μορφής θρεπτικών στοιχείων εμπλουτισμένων με νανοφυσσαλίδες, δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης θρέψης με ελεγχόμενη απελευθέρωση των θρεπτικών συστατικών, χρησιμοποιώντας μικρότερες ποσότητες και χωρίς να υπάρχουν απώλειες λιπασμάτων στο υπέδαφος ή στα υπόγεια νερά.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με την εφαρμογή της μεθόδου αναμένεται ο περιορισμός των αναγκών σε λιπαντικές μονάδες στις καλλιέργειες κατά 5% - 10% τουλάχιστον. Επιπλέον, αναμένεται σημαντικότατη μείωση των υπολειμμάτων λιπαντικών μονάδων στο έδαφος καθώς η απορρόφηση από τα φυτά είναι άμεση.Τόπος Δράσης

Η δράση εφαρμόζεται από την επιχείρηση σε δοκιμαστικές καλλιέργειες της εταιρίας στη Νέα Καρβάλη και σε άλλες καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής του Νομού Καβάλας. Παράλληλα, εφαρμόζεται από τα ΤΕΙ ΑΜΘ στις εγκαταστάσεις και στα εργαστήρια του Ιδρύματος στη Καβάλα και στη Δράμα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η δράση αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ) που έχει την επιστημονική γνώση της θεωρίας των νανοφυσσαλίδων. Επιπλέον, θα γίνει πειραματική καλλιέργεια με εφαρμογή των εν λόγω προϊόντων τόσο σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε ιδιόκτητες εκτάσεις της εταιρίας όσο και σε εκτάσεις καλλιεργητών της ευρύτερης περιοχής. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση συμμετέχουν το προσωπικό του τμήματος ανάπτυξης νέων προϊόντων της εταιρίας και το εξειδικευμένο στη συγκεκριμένη τεχνολογία, προσωπικό του ΤΕΙ ΑΜΘ.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την επιχείρηση είναι σημαντικά διότι μπορεί να εισάγει καινοτόμα και πρωτοπόρα προϊόντα στην αγορά της γεωργίας, εκμεταλλευόμενη νέες τεχνολογίες. Επίσης, τα προϊόντα που αναπτύσσονται με την τεχνολογία των νανοφυσσαλίδων θα εμφανίζονται πιο αποδοτικά ως προς τη θρέψη και την ανάπτυξη των καλλιεργειών με βάση τα πλεονεκτήματα που προσδίδει η συγκεκριμένη τεχνολογία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται στα προϊόντα της εταιρίας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά λιπασμάτων και να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των πελατών της.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Λιπάσματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα

Λιπάσματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, περιβάλλοντος και ενέργειας στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας παράλληλα με θερμική ενέργεια

Προβλεπτική διαχείριση της Υγείας των εργαζομένωνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation