ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 198 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας!

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

O Όμιλος Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες καλωδίων στη χώρα και διαθέτει πέντε εργοστάσια παραγωγής, τρία στην Ελλάδα και δύο στο εξωτερικό.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.cablel.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητά της την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων της. Η Εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας που θα διασφαλίζει και θα προάγει την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Το σύνολο των δράσεων που αναπτύσσουμε στοχεύει στη προστασία της υγείας των εργαζομένων και συνεργατών μας και στη παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους. Διαρκής στόχος μας είναι τα ΜΗΔΕΝ ατυχήματα. Η Εταιρία στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας εφαρμόζει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο OHSAS 18001, καθώς επιδιώκει τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων υγείας και ασφάλειας και την υλοποίηση οργανωμένων δράσεων για την επίτευξή τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι και συνεργάτες που δραστηριοποιούνται σε εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Αναγνωρίζοντας την ύψιστη σημασία της διαφύλαξης της Υγείας και της Ασφάλειας γενικότερα και όχι μόνο στο στενό πλαίσιο των εργαζομένων μας, φροντίζουμε ώστε οι κανόνες Υγείας και Ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί, να τηρούνται απαρέγκλιτα και από τους εργολάβους, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιο έργο στις εγκαταστάσεις μας.

Επίσης, έμμεσα αφορά και τις τοπικές κοινωνίες (μέλη των οποίων είναι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες) καθώς και την Πολιτεία/Κράτος/Εποπτικές Αρχές.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής έως και σήμερα.


Περιγραφή

Κυρίαρχο όραμα αποτελεί η εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων, η εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας καθώς και η κατανόηση και καθημερινή εφαρμογή της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από το σύνολο των εργαζομένων της. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία πραγματοποιείται μέσω ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ), το οποίο εναρμονίζεται πλήρως, τόσο με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όσο και με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.

Συγκεκριμένα, το 2012 το ΣΔΥΑΕ της Εταιρίας πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 και περιλαμβάνει και τα τρία (3) εργοστάσια της Εταιρίας (Θήβα, Λιβαδειά και Οινόφυτα Βοιωτίας). Τη λειτουργία του ΣΔΥΑΕ υποστηρίζουν οι Επιτροπές για την Υγεία και την Ασφάλεια, η σύσταση των οποίων ολοκληρώθηκε το 2013. Οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας μεριμνούν για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας κατά την ώρα εργασίας και αναλαμβάνουν συμβουλευτικό ρόλο. Για κάθε παραγωγική εγκατάσταση της Εταιρίας έχει συσταθεί και μια Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια και μέσω αυτών των Επιτροπών εκπροσωπείται το σύνολο των εργαζομένων για τα θέματα αυτά. Η κάθε Επιτροπή απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή του εκάστοτε εργοστασίου (και στο Βοηθό του Γενικού Διευθυντή στην περίπτωση των εγκαταστάσεων της Κορίνθου) και συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιπρόσθετα, όλες οι επιμέρους ενέργειες του Συστήματος έχουν σχεδιαστεί και ακολουθούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να συντελούν τόσο στην προσπάθεια αποφυγής επανάληψης ίδιων ατυχημάτων, όσο και στη μείωση των ατυχημάτων. Τα προγράμματα και οι δράσεις για την Υγεία και την Ασφάλεια σχεδιάζονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το ΣΔΥΑΕ, αλλά και με τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση συγκεκριμένων δεικτών για την Υγεία και Ασφάλεια.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό της περιβάλλον, η Εταιρία έχει αναπτύξει προγράμματα τα οποία αναλύονται σε τρεις βασικούς άξονες:

I. Προγράμματα Πρόληψης για την Ασφάλεια.
II. Προγράμματα Πρόληψης για την Υγεία.
III. Προγράμματα συστηματικής εκπαίδευσης για την Υγεία & Ασφάλεια.

Η Εταιρία πραγματοποιεί επενδύσεις στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας που στοχεύουν, τόσο στην αναβάθμιση του Συστήματος και των διαδικασιών που αυτό προβλέπει και στην υλοποίηση βελτιωτικών παρεμβάσεων στο χώρο εργασίας, όσο και στην εκπαίδευση των εργαζομένων για την προαγωγή και ενδυνάμωση της ασφαλούς νοοτροπίας στη στάση και συμπεριφορά τους. Οι επενδύσεις αυτές κάθε χρόνο διαμορφώνονται από την εφαρμογή του ΣΔΥΑΕ, καθώς και από τις προτάσεις και απόψεις των υπευθύνων και των Επιτροπών για την Υγεία και Ασφάλεια και κυμαίνονται σε ετήσια βάση από 170.000 έως 250.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι καμία επαγγελματική ασθένεια δεν έχει παρουσιαστεί ως σήμερα στην Εταιρία.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα στους εργαζομένους να συμμετέχουν σε προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης για σοβαρές ασθένειες. Ως σοβαρές ασθένειες θεωρούνται οποιεσδήποτε επιπλοκές στην υγεία του εργαζομένου μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τον ίδιο, την οικογένειά του και τον περίγυρό του.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εταιρία αξιοποίησε το δίκτυο συνεργατών της σε θέματα υγείας και εξασφάλισε για το προσωπικό της:

  • ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για την πραγματοποίηση διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων,
  • δυνατότητα χρήσης ενός εκτενούς δικτύου ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων δωρεάν,
  • δυνατότητα νοσηλείας σε διάφορες ιδιωτικές κλινικές σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη με σημαντικές εκπτώσεις στις σχετικές δαπάνες,
  • δυνατότητα επικοινωνίας με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για την παροχή συμβουλών σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του χρόνου.

Επιπρόσθετα, σχεδόν κάθε χρόνο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει το προσωπικό της για κάποια σοβαρή ασθένεια (διαβήτης, ιό της γρίππης κ.α.).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του συνόλου των ενεργειών για την Υγεία και την Ασφάλεια είναι καθοριστικής σημασίας για την Εταιρία. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένοι δείκτες για την αξιολόγηση του ΣΔΥΑΕ και την επίδοσή μας στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Με βάση του δείκτες αυτούς, τα προγράμματα που εφαρμόζονται έχουν φέρει σημαντική μείωση τόσο των ατυχημάτων όσο και των απουσιών που σχετίζονται με ατυχήματα.

Ειδικότερα:

  • IR - δείκτη συχνότητας: 5,92 (για το 2014) - 2,99 (για το 2015)
  • LDR - δείκτης σοβαροτητας: 265,28 (για το 2014) - 32,91 (για το 2015)
  • Παρολίγον ατυχήματα: 6 (για το 2014) - 1 (για το 2015)
  • Ετήσιος αριθμός τραυματισμών που οδήγησαν σε απουσία από την εργασία: 6 (για το 2014) - 3 (για το 2015).
  • Δείκτης απουσιών: 1259,32 (για το 2014) - 1122,90 (για το 2015)


Τόπος Δράσης

Εργοστάσια της Εταιρίας Ελληνικά Καλώδια ΑΕ στα Οινόφυτα, στη Θήβα και στη Λιβαδειά Βοιωτίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία αφορά και υλοποιείται σε συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες (στις εγκαταστάσεις) της Εταιρίας. Την πιστοποίησή του, η «Ελληνικά Καλώδια» την αναθέτει σε ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα (TUV Hellas).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για το σύνολο των δράσεων που αφορούν στην Υγεία & Ασφάλεια κατά την Εργασία.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Εταιρία μένει πιστή στην πολιτική της για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και στο διαχρονικό στόχο της για μηδέν ατυχήματα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Αποδοτική χρήση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση

Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001

Συνεχή προσπάθεια για φιλικότερα προς το περιβάλλον Προϊόντα

Σύστημα Υποβολής Νέων Ιδεών και Προτάσεων από τους Εργαζόμενους

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation