ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 117 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινα δικαιώματα

Πρωτοβουλία

Κέντρο Πληροφόρησης "Στέκι νέων"

Κέντρο Πληροφόρησης "Στέκι νέων"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ

Προσφέρει Συμβουλευτική και Εκπαίδευση για αναδοχή-υιοθεσία, στήριξη ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων θετών & φυσικών γονέων. Με πιστοποίηση στη παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής φροντίδας και άδεια τήρησης αρχείου προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.roots-research-center.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που μεγάλωσαν και ακόμα διαμένουν σε δομές προσφέροντάς τους ευκαιρίες εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης για θέματα που τους αφορούν με στόχο να αντιμετωπίσουν την κοινωνία κατά την έξοδό τους από τη δομή όντας ικανοί να ενταχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο από το οποίο είχαν αποκοπεί.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Νέους και νέες που διαβιούν σε ιδρυματική φροντίδα ή που μόλις έφυγαν από τις δομές.Οι νέοι αυτοί μετά τα 18 ή και νωρίτερα βγαίνουν από τις δομές και βρίσκονται  σχεδόν στο κενό λόγω έλλειψης οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλων υπηρεσιών που θα τους φιλοξενήσουν και θα τους ενσωματώσουν. Αριθμός νέων σε δομές 800 νέοι προς ένταξη.   

 

Χρονική διάρκεια

Δύο χρόνια


Περιγραφή

Σχεδιάζουμε ένα φιλόξενο χώρο "σαν σπίτι τους"  πληροφόρησης και εκπαίδευσης "Youth Hub" όπου νέοι που διαβιούν ή μόλις έχουν φύγει από δομές θα επιμορφώνονται με σεμινάρια από ειδικούς για επαγγελματική αποκατάσταση, θα παίρνουν ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση και, παράλληλα, θα μπορούν να εκφράζονται με δεξιότητες που έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν. Ειδικοί επαγγεελματίες θα μπορούν να τους παρέχουν πολλαπλές υπηρεσίες σε χώρο που είναι σχεδιασμένος για την δική τους αποκλειστικά εξυπηρέτηση. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η δράση αυτή αναμένεται να έχει εποικοδομητική επίδραση στους νέους καθώς θα τους προσφέρει ευκαιρίες να κοινωνικοποιηθούν και να είναι χρήσιμοι και δυνατοί πολίτες. Τόσο ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η ικανότητα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, όσο και η τεχνολογία που θα τους παρέχεται, θα τους ενδυναμώσει. Η σημασία της δράσης είναι μεγάλη αν σκεφτεί κανείς ότι οι νέοι αυτοί έχουν έλλειψη του οικογενειακού περιβάλλοντος και της φροντίδας που έχουν λάβει άλλα παιδιά. Τα αποτελέσματα πρόσφατης Πανελ/κής έρευνας που κάναμε (χαρτογράφηση ιδρυμάτων, ΔΕΣ ΕΚΚΑ) για τα ιδρύματα, έδειξαν την έλλειψη στήριξης αυτών των νέων και την άμεση ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας υπηρεσίας. Τόπος Δράσης

Στην Αθήνα.


Συνεργασία με φορέα

Θα συνεργαστούμε με πολλές ειδικότητες επαγγελματιών που παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό και δεξιότητες για νέους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

  • Μία κοινωνική λειτουργός και
  • μία ψυχολόγος.

Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Θα έχουμε την ευκαιρία ως Οργάνωση να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα αυτή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκτός από την Αθήνα σε συνεργασία με άλλους φορείς που θα ήθελαν να στηρίξουν νέους που διαβιούν σε κλειστές δομές  ή μόλις έχουν αποφοιτήσει και που δεν υπάρχει για αυτούς στήριξη σε όλους τους τομείς.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation