ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 114 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής

Πρωτοβουλία

Κύκλος Αγάπης για τις Οικογένειες του Θριασίου Πεδίου

Κύκλος Αγάπης για τις Οικογένειες του Θριασίου Πεδίου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι ένα Ανοιχτό Κέντρο Προστασίας και Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στο Θριάσιο Πεδίο. Οι δραστηριότητες του αφορούν στην προστασία και στήριξη παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kentroagapis.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το Κέντρο Αγάπης, εδώ και 52 χρόνια, είναι ο μοναδικός φορέας υποστήριξης παιδιού και οικογένειας στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Κάθε δράση του στοχεύει στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων στην περιοχή καθώς και την ανακούφιση θεμάτων άμεσης διαβίωσης.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν:

 • Η ενίσχυση και αύξηση (ποσοτικά και ποιοτικά) της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς παιδιά και νέους που διαμένουν στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, καθώς και των οικογενειών τους, που αποτελούν ευάλωτη κοινωνική ομάδα λόγω οικονομικής ανέχειας (ανεργία - φτώχεια), ή/και υφίστανται κοινωνική περιθωριοποίηση-διακρίσεις, λόγω καταγωγής ή/και θρησκεύματος.
 • Η επακόλουθη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τους ωφελούμενους του έργου.

Το έργο επεδίωκε μία κατά το δυνατόν ολιστική προσέγγιση έναντι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν παιδιά, νέοι και οι οικογένειες τους στο Θριάσιο Πεδίο, οι οποίες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η ομάδα στόχευσης περιλάμβανε παιδιά, νέους και τις οικογένειες τους, που κατοικούν στο Θριάσιο Πεδίο και αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Λόγω της οικονομικής κρίσης τα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή είναι πολύ υψηλά. Η πλειονότητα των κατοίκων εργαζόταν στο παρελθόν ως εργατικό δυναμικό -συχνά ανειδίκευτο- στη βιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο που κατέρρευσε λόγω κρίσης. Ως εκ τούτου, ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός οικογενειών αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες διαβίωσης (προμήθεια τροφίμων, είδη καθαριότητας και υγιεινής κλπ.).

 

Χρονική διάρκεια

19 μήνες.


Περιγραφή

Ο φορέας έχει αναλάβει το ρόλο του «τρίτου» γονέα για τις ευάλωτες ομάδες του Θριασίου έχοντας προσφέρει σε περισσότερα από 10.000 παιδιά αλλά και στις οικογένειές τους την απαραίτητη βοήθεια για να βιοπορίζονται με αξιοπρέπεια και υποστήριξη, ώστε οι οικογενειακοί δεσμοί να παραμείνουν στέρεοι και ενωμένοι. Υποστηρίζει παιδιά και οικογένειες από την Ελλάδα καθώς και χώρες όπως  η Αλβανία, η Ρωσία, η Ρουμανία, η Τουρκία κ.ά. Οι δράσεις του έργου στόχευαν στην ανακούφιση άμεσων προβλημάτων που αφορούσαν τη δυνατότητα επιβίωσης των οικογενειών της περιοχής, υποστηρίζοντας άμεσα 691 άτομα, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (μηδενικό εισόδημα, κομμένο ρεύμα, αδυναμία αγοράς βασικών ειδών κ.λπ).

Το έργο περιλάμβανε δράσεις σε τρεις αλληλοσυμπληρούμενους άξονες:

1. Ανακούφιση των προβλημάτων επιβίωσης (σίτιση, καθαριότητα, προσωπική υγιεινή):

 • Καθημερινά, πριν τις παιδαγωγικές δραστηριότητες, παρεχόταν μεσημεριανό γεύμα σε παιδιά ηλικίας 6 – 16 ετών. Τα παιδιά προέρχονταν από οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, συχνά ακόμη και αδυναμία κάλυψης της σίτιση των παιδιών τους. Μοιράστηκαν περισσότερα από 50.000 ατομικά γεύματα σε 151 παιδιά
 • Καθημερινή αποστολή μερίδων φαγητού σε οικογένειες παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθημερινής σίτισης, για την υποστήριξη άλλων μελών της οικογένειάς τους (όπως αδέλφια, γονείς ή παππούδες). Η δράση απευθυνόταν σε οικογένειες με οξύ οικονομικό πρόβλημα, οι οποίες πολλές φορές δεν είχαν τις υποδομές για να μαγειρέψουν (κομμένο ηλεκτρικό ρεύμα, έλλειψη τροφίμων κ.λπ.). Παράλληλα, οι οικογένειες υποστηρίζονταν μέσω παροχής ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, σε τακτική – περιοδική βάση.

2. Υλοποιήθηκε για τα παιδιά εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικών παιχνιδιών δημιουργικής απασχόλησης με στόχο την πρόληψη – αντιμετώπιση των ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκαλούν η ανέχεια και η περιθωριοποίηση, την ανάπτυξη της αυταξίας, την επίγνωση των δικαιωμάτων, των προώθηση θεμάτων ισότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας κ.λπ.

3. Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης άνεργων νέων, μέσω της υποβοήθησής τους να αποκτήσουν εργασιακά προσόντα και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας:

 • Πραγματοποιήθηκαν ταχύρρυθμα μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και της χρήσης Η/Υ με στόχο την πιστοποίηση των γνώσεων τους. Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν σε ομάδες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι 10ωρων σεμιναρίων με στόχο να υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες στη συγκρότηση των πρώτων τους επαγγελματικών βημάτων, να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να πιστέψουν σε αυτές και να ανοιχτούν με αυτοπεποίθηση στον επαγγελματικό χώρο. Κάποιες από τις θεματικές που αναπτύχθηκαν είναι: σχεδιασμός Βιογραφικού Σημειώματος με απλά βήματα, συνοδευτική επιστολή, πηγές εύρεσης Αγγελιών Εργασίας, νέα προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ. Παράλληλα, ο φορέας έδωσε τη δυνατότητα σε νέα άτομα που ψάχνουν εργασία να έχουν πρόσβαση στον εξοπλισμό της αίθουσας υπολογιστών για την αναζήτηση ευκαιριών εργασίας μέσω internet, τη σύνταξη, αποστολή και εκτύπωση αιτήσεων εργασίας κ.λπ.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το έργο ξεπέρασε τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί. Συνολικά υποστηρίχθηκαν άμεσα 691 άτομα ενήλικες και παιδιά που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα ή/και προβλήματα κοινωνικής ένταξης, λόγω ανεργίας, φτώχειας, εθνικής καταγωγής, θρησκεύματος,  οικογενειακών προβλημάτων (μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς σε διάσταση κλπ.). Ειδικότερα:

 • 151 παιδιά συμμετείχαν στη δράση καθημερινής σίτισης και στα εκπαιδευτικά – βιωματικά προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης,
 • πάνω από 50.000 ατομικά γεύματα μοιράστηκαν σε παιδιά
 • 128 οικογένειες με 495 μέλη υποστηρίχθηκαν μέσω των δράσεων καθημερινής παροχής σίτισης «Πακέτο για το Σπίτι» καθώς και παροχής ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. Αρχικός στόχος ήταν 50 οικογένειες.
 • 45 άνεργοι νέοι συμμετείχαν σε προγράμματα με στόχο την ενίσχυση των εργασιακών προσόντων τους και την υποστήριξη της διαδικασίας για εύρεση εργασίας, όπως μαθήματα και συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής και Η/Υ, σεμινάρια κ.ά.

Το Κέντρο Αγάπης υποστηρίζει όλους όσους έχουν ανάγκη χωρίς να κάνει κοινωνικούς, φυλετικούς ή άλλους διαχωρισμούς. Μέσα από τις δράσεις που υλοποίησε ενίσχυσε το επίπεδο διαβίωσης των ωφελούμενων με την κάλυψη προβλημάτων σίτισης και υγιεινής, πρόλαβε και αντιμετώπισε ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στα παιδιά λόγω ανέχειας και περιθωριοποίησης μέσα από υποστηρικτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της αυταξίας, την επίγνωση των δικαιωμάτων, θέματα ισότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας κλπ. γ) υλοποιήθηκαν δράσεις με στόχο την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και την κοινωνική ένταξη των νέων ανέργων.Τόπος Δράσης

Θριάσιο Πεδίο.


Συνεργασία με φορέα

Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες». Για την υλοποίηση του υπήρξε συνεργασία με το εξειδικευμένες εταιρείες για τις δράσεις για τους άνεργους νέους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του φορέα εμπλέκονται ενεργά στην υποστήριξη του προγράμματος. Σημαντικό πόρο υποστήριξης αποτελούν επίσης οι εθελοντές τους, οι οποίοι ξεπερνούν τους 80.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η υλοποίηση του έργου συνεισέφερε στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των δομών του φορέα με τους εξής τρόπους:

 • Μέσω του προγράμματος αναπτύχθηκε ένας τομέας υποστήριξης των νέων στον οποίο το Κέντρο Αγάπης είχε μέχρι τώρα περιορισμένη εμπειρία. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε τεχνογνωσία σε εξειδικευμένες δράσεις για νέους με στόχο την ενίσχυση των εργασιακών προσόντων τους και την υποστήριξή τους στη διαδικασία εύρεσης εργασίας
 • Αναπτύχθηκαν για το ευρύτερο κοινό νέες κοινωνικές δράσεις, ενώ παράλληλα αυξήθηκε αισθητά η δυναμικότητα των υφιστάμενων κοινωνικών δράσεων.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation