ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
: 31 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμες Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Βιώσιμης Κινητικότητας στον Δήμο Ρεθύμνης

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Βιώσιμης Κινητικότητας στον Δήμο Ρεθύμνης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο Δήμος Ρεθύμνου περιλαμβάνει το σημαντικότερο αστικό κέντρο και πρωτεύουσα πόλη του νομού, το Ρέθυμνο.  Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στους 32.468 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός του Δήμου Ρεθύμνου είναι 55.525 (απογραφή 2011).

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.rethymno.gr

 
Στόχος δράσης

Ο Δήμος Ρεθύμνης συνεργάστηκε με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Θάνο Βλαστό προχώρησε σε πρώτη φάση στην εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας για την πόλη του Δήμου Ρεθύμνης. Βασικό στόχο που εξυπηρετεί η εν λόγω δράση είναι η εφαρμογή μιας καινοτόμου πολιτικής για τα ελληνικά δεδομένα, που θα εγγράφεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμες μετακινήσεις και που θα αναδείξει το Ρέθυμνο σε μια πόλη όμορφη, ανθρώπινη, υγιή οικονομικά και φιλόξενη για κατοίκους και επισκέπτες.

Πιο συγκεκριμένα απώτερος στόχος είναι  μία ριζική εγκατάλειψη του μοντέλου ανάπτυξης της πόλης με πυλώνα το αυτοκίνητο με  προτεραιότητα στην ασφαλή κίνηση των πεζών μέσω του περιορισμού του χώρου κίνησης και στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Συγχρόνως οι νέοι πυλώνες του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας που υλοποιήθηκε και συνεχίζει να υλοποιείται είναι:

  • η δημιουργία μιας ισχυρής και αξιόπιστης δημόσιας συγκοινωνίας
  • η πεζοδρόμηση του ιστορικού και σύγχρονου κέντρου της πόλης
  • η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης
  • η διαχείριση της στάθμευσης
  • η δημιουργία ενός δικτύου ποδηλάτου που θα καλύπτει το σύνολο της πόλης
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι οι κάτοικοι της πόλης του Ρεθύμνου, κατ' επέκταση οι δημότες όλου του Δήμου  καθώς και οι επισκέπτες του Δήμου Ρεθύμνης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί σε δημόσιο χώρο, έχουν αποδοθεί στο κοινό με αποτέλεσμα την αύξηση του δημόσιου χώρου που πλέον είναι διαθέσιμος για τον κόσμο με παράλληλη μείωση της χρήσης των οχημάτων. Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ρεθύμνης ανέρχεται σε 62.000 περίπου κατοίκους και συγχρόνως υπάρχει πολύ μεγάλος  αριθμός επισκεπτών και τουριστών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια όλου αυτού του εγχειρήματος ξεκίνησε από το 2010-2011 με την προσπάθεια προετοιμασίας του σχεδίου και εξεύρεσης πόρων γα την υλοποίηση. Τα επόμενα χρόνια υπήρξε η σταδιακή υλοποίηση των προαναφερόμενων παρεμβάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν ως το τέλος του 2015 και αποδόθηκαν για χρήση στους Δημότες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας.


Περιγραφή

Μέσα από το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας αναδείχθηκαν τα προβλήματα και οι αδυναμίες σε όλη την έκταση της πόλης του Ρεθύμνου και συγχρόνως προτάθηκαν λύσεις για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που θα οδηγούσαν στην άμβλυνση αυτών των προβλημάτων με την παράλληλη ανάδειξη της πεζοπορίας και της χρήσης ποδηλάτων ως κυρίαρχες επιλογές  για τις μετακινήσεις των πολιτών  μέσα στην πόλη. Αναφερόμαστε  σε μια  σειρά παρεμβάσεων και αναπλάσεων  που ξεκινούν από την ανατολική είσοδο του Ρεθύμνου συνεχίζονται κατά μήκος της πόλης και καταλήγουν στην  Δυτική πλέον είσοδο της πόλης.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες έλαβαν χώρα αφορούσαν σε  αναπλάσεων δρόμων, πεζοδρομίων (17,5 χιλιόμετρα νέων πεζοδρόμων) , πλατειών, υπογειοποιήσεις δικτύου ΔΕΗ καθώς και δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων. Στο σύνολο, το Δίκτυο ποδηλατοδρόμων εντός πόλης είναι μήκους  10 χλμ περίπου και το Δίκτυο εντός παλαιάς πόλης- ιστορικού κέντρου είναι μήκους 3,5χλμ. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις αυτές και για την ενίσχυση της συγκεκριμένης επιλογής αλλαγής του τρόπου μετακινήσεων εγκαταστάθηκε σύστημα δικτύου διάθεσης ποδηλάτων (bike sharing).

Πιο συγκεκριμένα όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν απόλυτα επιτυχημένα  μέσα από χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 οκτώ διακριτών έργων  συνολικού προϋπολογισμού 23.700.000,00€ περίπου και πιο συγκεκριμένα:

α) Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της παλιάς εθνικής οδού - Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα από οδό Κριάρη  έως δυτικό όριο Δήμου Ρεθύμνου)» προϋπολογισμού 2.880.000,00€

β) «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλαση Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κουρμούλη)» προϋπολογισμού  4.750.000,00 €

γ) «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλαση Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κριάρη)» προϋπολογισμού 1.532.299,94€

δ) «Ανάπλαση - διαμόρφωση των οδών Γερακάρη και Δημακοπούλου» προϋπολογισμού 1.330.000,00 €

ε) «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενετικού λιμένα Ρεθύμνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα (Τμήμα από Δελφίνι έως Ενετικό Λιμένα)» προϋπολογισμού 1.450.000,00 €

στ) «Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο του Δ. Ρεθύμνης από το Δελφίνι μέχρι και το Κουτσολίδι» προϋπολογισμού 6.209.484,91€

ζ) «Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της παλαιάς Εθνικής οδού - Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα από οδό Ε. Δασκαλάκη έως τη συμβολή της ΠΕΟ με επαρχιακή οδό προς Αρκάδι)» προϋπολογισμού 4.046.891,00€

η) «Ανάπλαση - Διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού μουσείου του Δήμου Ρεθύμνης» προϋπολογισμού 1.500.000,00€


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά για τον κόσμο και ήδη αρχίζουν να κεφαλαιοποιούνται με το πέρασμα του χρόνου. Η αύξηση της κυκλοφορίας των πεζών καθώς και η άνεση στην μετακίνησή τους είναι πλέον μια πραγματικότητα. Μέσα από ένα δίκτυο 17,5 χιλιομέτρων νέων πεζοδρόμων με ικανό πλάτος και όλες τις προδιαγραφές για την κυκλοφορία χωρίς διάκριση όλων των συμπολιτών μας, και ενός δικτύου  10 περίπου χιλιομέτρων νέων ποδηλατοδρόμων επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας του Δ. Ρεθύμνης.Τόπος Δράσης

Ως περιοχή παρέμβασης ή τόπος δράσης ορίζεται η πόλη του Ρεθύμνου που αποτελεί και την πρωτεύουσα του Νομού Ρεθύμνης. Μέσα από το σύνολο των παρεμβάσεων δημιουργήθηκε ένα συνεχές και   ολοκληρωμένο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων  στην πόλη από την ανατολική μέχρι και την δυτική είσοδο.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Φορέας υλοποίησης για τις παραπάνω παρεμβάσεις ήταν ο Δήμος Ρεθύμνης με διευθύνουσα υπηρεσία την τεχνική του υπηρεσία. Το σύνολο των δράσεων  χρηματοδοτήθηκαν στο σύνολό τους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 με συνολικό προϋπολογισμό 23.700.000,00€ περίπου. Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων υπήρξε η απαραίτητη αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (περιβάλλοντος, αρχαιολογικές υπηρεσίες κ.α.).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στην προσπάθεια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Ρεθύμνης συνεργάστηκαν μια σειρά από μελετητές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και αναδόχους εργολάβους που τα κατασκεύασαν. Οι εργαζόμενοι στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης μέσα από ένα οργανωμένο καταμερισμό των εργασιών, από τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την διεκδίκηση κονδυλίων αλλά και τη δημοπράτηση, επίβλεψη και υλοποίηση τους κατάφεραν να φέρουν σε πέρας το σημαντικό και μεγάλο σε όγκο και σημασία  έργο. Δεκαπέντε εργαζόμενοι  επιστήμονες, μηχανικοί, διοικητικό προσωπικού συμμετείχαν σε όλη αυτή την προσπάθεια.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα βασικά οφέλη για τον οργανισμό είναι η εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης όλων αυτών των παρεμβάσεων.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation