ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ευθύνη προϊόντων/ υπηρεσιών

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένη προσέγγιση υποστήριξης προϊόντων και πελατών της Μύλοι Λούλη ΑΕ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση υποστήριξης προϊόντων και πελατών της Μύλοι Λούλη ΑΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Η Μύλοι Λούλη είναι η μακροβιότερη και κορυφαία Ελληνική Αλευροβιομηχανία. Διευθύνεται σήμερα από την 7η γενιά της οικογένειας Λούλη καλύπτοντας από το 1782 δύο  αιώνες παρουσίας στην Ελληνική οικονομία και συνεχούς κοινωνικής δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.loulismills.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Μύλοι Λούλη στοχεύει στην διατήρηση της ηγετικής της θέσης στο κλάδο της αλευροβιομηχανίας αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξή της.  Από τα πλέον ουσιαστικά ζητήματα είναι η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων της. Είναι η βάση για την ανάπτυξη και την επιτυχία της ως εταιρεία, αλλά και για την διατήρηση της καλής της φήμης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε καταναλωτής να µπορεί να απολαμβάνει τα προϊόντα της Μύλοι Λούλη, µε απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά και να προσλαμβάνει προστιθέμενη αξία από την συνεργασία του μαζί της. Ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων, με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ποιοτικά, ασφαλή και καινοτόμα προϊόντα που συνοδεύονται από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η τεχνική υποστήριξη, η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, τα σεμινάρια στους χώρους εκπαιδεύσεων της εταιρείας, οι γευστικές δοκιμές αλλά και το υψηλό service μέσω του πανελλαδικού δικτύου πωλήσεων. Μέσα από την μεγάλη και ποιοτική γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, επιδιώκει να δίνει λύσεις στους πελάτες για να παραμένουν στην κορυφή εν μέσω ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, όπου οι προτιμήσεις των καταναλωτών συνεχώς μεταβάλλονται. Παραμείνει πρωτοπόρος, εξελίσσοντας συνεχώς νέα καινοτόμα προϊόντα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Βιομηχανίες τροφίμων,
 • Βιοτεχνίες τροφίμων,
 • Αρτοποιοί,
 • Ζαχαροπλάστες,
 • HO.RE.CA.,
 • Καταναλωτές τυποποιημένων αλεύρων (λιανικής).
 

Χρονική διάρκεια

Μόνιμη.


Περιγραφή

Καθώς, η υψηλή και σταθερή ποιότητα των αλεύρων είναι πρωταρχικός σκοπός της Μύλοι Λούλη, ο ποιοτικός έλεγχος αποτελεί βασικό κοµµάτι της παραγωγικής διαδικασίας. Η κάθε μονάδα παραγωγής διαθέτει και ένα από τα πλέον εξελιγμένα και σύγχρονα εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου όχι µόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και για τα παγκόσμια. Η οµάδα ποιότητας απαρτίζεται από έµπειρους χημικούς, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίµων και αρτοποιούς που φροντίζουν το τελικό προϊόν να είναι πάντα υψηλής ποιότητας. Ο ποιοτικός έλεγχος ξεκινάει πάντα από τον σχολαστικό  έλεγχο του σιταριού. Πραγματοποιεί αναλύσεις για να εξακριβώσει ότι τα σιτηρά είναι απαλλαγμένα από εξωτερικούς επιμολυντές. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτει σε κάθε μονάδα παραγωγής αλλά και µέσω της συνεργασίας µας µε µερικά από τα καλύτερα ελληνικά διαπιστευμένα εργαστήρια. Παράλληλα, αναλύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σιταριού  και εξετάζει αν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Τέλος, παρακολουθεί και αναλύει το αλεύρι σε όλα τα στάδια της άλεσης φροντίζοντας ώστε το τελικό προϊόν που θα φτάσει στον καταναλωτή και στον πελάτη να είναι απόλυτα ασφαλές και με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Τα πειραµατικά αρτοποιεία της Μύλοι Λούλη, τα οποία βρίσκονται µέσα στο χώρο του ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις μονάδες παραγωγής της, είναι πλήρως εξοπλισμένα µε όλα τα μηχανήματα που έχει η παραγωγή ενός αρτοποιείου. Έτσι, µπορεί να παράγει ό,τι ακριβώς παράγει ένας αρτοποιός µέσα στον φούρνο του με τα προϊόντα της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται καθημερινά η συμπεριφορά και η απόδοση όλων των αλεύρων αλλά και η ποιότητα των τελικών αρτοσκευασμάτων. Καθημερινά στο πειραματικό αρτοποίειο ζυμώνονται και ψήνονται τα προϊόντα. Έτσι εκτός από την επιστημονική ανάλυση των αλεύρων, πραγματοποιείται κάθε µέρα και πρακτικός έλεγχος της συμπεριφοράς τους. Τέλος, πραγματοποιείται οπτική και γευστική αξιολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι, ένα αλεύρι θα ελεγχθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές προτού βγει στην αγορά. Αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που συμβάλει στο να έχουν τα προϊόντα της Μύλοι Λούλη την υψηλή και σταθερή ποιότητα για την οποία είναι γνωστά και η εταιρεία να είναι υπερήφανη για τα προϊόντα της. Ο ποιοτικός έλεγχος συνεχίζεται και από τους τεχνικούς του τµήµατος τεχνικής υποστήριξης που βρίσκονται καθημερινά σε φούρνους σε όλη την Ελλάδα και παρακολουθούν την πορεία των προϊόντων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • 13 νέα καινοτόμα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά φτάνοντας συνολικά τα 137.
 • 2 νέες κατηγορίες αλεύρων από εναλλακτικά δημητριακά.
 • Νέες καινοτόμες ανακυκλώσιμες συσκευασίες για καλύτερη προστασία και θωράκιση του προϊόντος από εξωτερικούς επιμολυντές στα καταναλωτικά. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η αλλαγή των επαγγελματικών συσκευασιών από σάκους 50/κιλους σε 25/κιλους, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας των προϊόντων με την αύξηση του αριθμού ειδικών σεμιναρίων στους πελάτες με δωρεάν παροχή τεχνογνωσίας. Συνολικά 500 αρτοποιοί παρακολούθησαν τα σεμινάρια που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου της Ελλάδας. Επίσης, το 2015 πραγματοποιήθηκαν με την συνεργασία  του τμήματος τεχνικής υποστήριξης,  120 γευστικές δοκιμές προϊόντων σε αρτοποιεία πελατών με σκοπό να βοηθηθούν οι πελάτες στην προώθηση των προϊόντων τους.


Τόπος Δράσης

Μονάδες εταιρείας & Πανελλαδικά.


Συνεργασία με φορέα

Η εταιρεία Μύλοι Λούλη είναι πιστοποιημένη με τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • BRC (Global Standard for Food Security)
 • IFS Food (International Featured Standards)
 • ISO 22000:2005
 • ISO 9001:2008
 • HALAL
 • KOSHER
 • Πιστοποιητικό χρήσης του σήματος της «Ελληνικής Άλεσης»
 • Πιστοποιητικό παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, εμπορίας και διακίνησης βιολογικών προϊόντων

Επίσης, συνεργάζεται με τους παρακάτω εξωτερικούς φορείς για εργαστηριακές αναλύσεις:

 • AGROLAB SA
 • FOODALLERGENS LAB
 • ENVIROLAB
 • CHELAB
 • ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η πολιτική ασφάλειας τροφίμων της Μύλοι Λούλη υποστηρίζεται και εξυπηρετείται από τα τμήματα διασφάλισης ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης, τεχνικής υποστήριξης πελατών, Μάρκετινγκ και τα πειραματικά αρτοποιία.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Σε ετήσια βάση επανεξετάζεται και αναθεωρείται το διάγραμμα ροής καθώς και το πλάνο HACCP που αναλύει όλους τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών καθώς και όλα τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία ώστε να τους εξαλείψει. Κατά το έτη 2014- 2015 δεν υπήρξε κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία και τους ειδικούς κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες αναφορικά με την προώθηση προϊόντων της εταιρείας, τις πρακτικές μάρκετιγκ που εφαρμόζει ή τις διαφημιστικές της καμπάνιες, καθώς και δεν υπήρξε κανένα πρόστιμο για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που σχετίζεται με την προμήθεια και χρήση προϊόντων και την υγεία και ασφάλεια καταναλωτών. Ενδεικτικά, ο κύκλος εργασιών της Μύλοι Λούλη το 2015 ανήλθε στα 101,4 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 13,4 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή σημειώθηκε λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων. Συγκεκριμένα η Μύλοι Λούλη διέθεσε 264.000 τόνους έτοιμων προϊόντων έναντι 222.000 τόνων το 2014. Μέρος της οφείλεται στην αύξηση του μεριδίου της στην Ελληνική αγορά και μέρος της στην αύξηση των εξαγωγών σε δύσκολες και απαιτητικές αγορές.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation