ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 206 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Προβλεπτική διαχείριση της Υγείας των εργαζομένων

Προβλεπτική διαχείριση της Υγείας των εργαζομένων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. είναι Ελληνική Εμπορική και Παραγωγική Εταιρεία που διακινεί τα λιπάσματα που παράγει η ίδια καθώς και τα λιπάσματα της Ελληνικής Βιομηχανίας παραγωγής Χημικών λιπασμάτων ELFE SA στη Νέα Καρβάλη του νομού Καβάλας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.hellagrolip.gr 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία πλαισίου ενδελεχούς παρακολούθησης της υγείας όλων των εργαζομένων της εταιρίας, με έμφαση σε τομείς που ενδεχομένως θα επηρεάζονταν από την εργασία τους σε μια χημική βιομηχανία και την πρόληψη και καταστολή ασθενειών, που άλλως θα οδηγούσαν σε χαμένες ημέρες εργασίας. Επιπλέον, η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία βάσης δεδομένων ιατρικού ιστορικού για όλους τους εργαζόμενους, διαθέσιμο άμεσα τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και για περιπτώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Επιπλέον, η δράση συμβάλλει στην ετήσια αξιολόγηση της υγείας των εργαζομένων βάσει της οποίας οι Αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την ορθολογική απασχόληση όλων των εργαζομένων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους και θα μπορούσαν να την εφαρμόσουν, καθώς και στα στελέχη των Επιθεωρήσεων Εργασίας και στους Φορείς εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας, ως πρότυπο για την ορθολογική οργάνωση των επιχειρήσεων σε θέματα υγείας των εργαζομένων.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση ξεκίνησε πιλοτικά πριν από μια πενταετία και καθώς αναγνωρίστηκαν τα οφέλη τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από την Επιχείρηση και στη συνέχεια εδραιώθηκε έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο. Στο άμεσο μέλλον, σχεδιάζεται η επέκταση σε περαιτέρω τομείς και η εντατικοποίησή του. 


Περιγραφή

Σε ετήσια βάση, η Υπηρεσία Υγείας της εταιρείας παραπέμπει τους εργαζόμενους σε βασικές εξετάσεις (αίματος, ούρων, αναπνευστικού συστήματος, καρδιολογικές κ.λπ.), τα αποτελέσματα των οποίων συγκεντρώνει και ενημερώνει τους ατομικούς ιατρικούς φακέλους. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τηρούνται ηλεκτρονικά, υπόκεινται σε στατιστική επεξεργασία και αξιολογούνται, ενώ είναι διαθέσιμα τόσο για τους οικογενειακούς γιατρούς (μετά από ζήτηση) όσο και για το Νοσοκομείο σε έκτακτες καταστάσεις (όπως π.χ. σε περίπτωση εργατικού συμβάντος ή ατυχήματος). Παράλληλα, γίνεται στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων από το Γιατρό Εργασίας, που οδηγεί στον εντοπισμό των αναγκών για περαιτέρω ιατρικές προληπτικές εξετάσεις στους εργαζομένους.

Η Υπηρεσία Υγείας αποτελεί σύμβουλο της επιχείρησης για όλο το προσωπικό και υποστηρίζει την αξιολόγηση κάθε εργαζομένου για τη θέση εργασίας του, με βάση τον ατομικό ιατρικό του φάκελο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η δράση έχει μεγιστοποιήσει την ενημέρωση του ιατρικού φακέλου κάθε εργαζόμενου με αποτέλεσμα, να αποφεύγονται πρόσθετες εξετάσεις για τον καθένα όταν αντιμετωπίζει θέματα υγείας. Επιπλέον, μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο αντίδρασης και παροχής νοσηλείας σε περίπτωση ασθένειας ή/και ατυχήματος. Η δράση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος του αντικειμένου τους και να παρέχει όλα τα σχετικά οφέλη. Με την εφαρμογή της δράσης έχουν μειωθεί οι ώρες απουσίας των εργαζομένων κατά 80%.Τόπος Δράσης

Ο τόπος εφαρμογής της δράσης είναι το Ιατρείο της επιχείρησης και συνδυάζεται με εξετάσεις από εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια της περιοχής όπου εδρεύει η εταιρία.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Επιδιώκεται συνεργασία με το  τμήμα υγείας του ΣΕΠΕ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αντλεί γρήγορα τα ολοκληρωμένα στοιχεία για τους εργαζόμενους. Η πληροφόρηση που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή εργατικών ασθενειών και χαμένων εργατοωρών. Επίσης, υπάρχει συνεργασία με το τοπικό ή άλλο νοσοκομείο σε περίπτωση διακομιδής ενός εργαζομένου, για την άμεση ενημέρωση με την αποστολή του ολοκληρωμένου ιατρικού φακέλου του εργαζόμενου.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου, προϋποθέτει την κατανόηση της αξίας του προγράμματος και είναι απαραίτητη στη δράση, τόσο για να υποβληθεί σε όλες τις εξετάσεις που απαιτούνται περιοδικά όσο και για να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία Υγείας του εργοστασίου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι εργαζόμενοι μετέχουν σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα προληπτικής παρακολούθησης της υγείας εντοπίζοντας, στα αρχικά στάδια πιθανά προβλήματα υγείας αποφεύγοντας, έτσι, την επιδείνωση της υγείας τους. Επίσης, με τον τρόπο αυτό η Επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει έγκαιρα τα δυνητικά προβλήματα υγείας των εργαζομένων και να τα λαμβάνει υπόψη της στον προγραμματισμό των ενεργειών της.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Η τεχνολογία των νανοφυσσαλίδων και η εφαρμογή της στη λίπανση των εδαφών

Λιπάσματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα

Λιπάσματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, περιβάλλοντος και ενέργειας στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας παράλληλα με θερμική ενέργειαΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation