ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα ενημέρωσης για θέματα ακεραιότητας & επιχειρηματικής ηθικής (Κώδικας Δεοντολογίας)

Πρόγραμμα ενημέρωσης για θέματα ακεραιότητας & επιχειρηματικής ηθικής (Κώδικας Δεοντολογίας)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

WIND Ελλάς

Η WIND Ελλάς είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Μέσα στα 23 χρόνια λειτουργίας της, η WIND καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και παρουσίασε καινοτομικά προϊόντα που άλλαξαν τα δεδομένα στην επικοινωνία.  

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.wind.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στην WIND Ελλάς Λειτουργούμε τον «Κώδικα Δεοντολογίας της WIND Ελλάς», με σκοπό να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και της επαγγελματικής δεοντολογίας, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους εργαζόμενους να λάβουν γνώση των κανόνων και των αρχών ορθής πρακτικής και ηθικής που έχουμε υιοθετήσει. Ο κώδικας Δεοντολογίας της WIND Ελλάς στηρίζεται πάνω σε 5 αλληλοσυνδεόμενους άξονες

Αξίες: Ο Κώδικας στηρίζεται από τις αξίες της εταιρείας με ιδιαίτερη έμφαση στην ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και στην φράση «κάνω το σωστό ανεξαρτήτως κόστους»

Tone at the top: Συνεχής υποστήριξη σε όλες τις μορφές της από την ανώτατη και ανώτερη διοίκηση. 

Συνεχής συζήτηση: Θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή ή τη συμμόρφωση στον Κώδικα είναι κομμάτι των συναντήσεων σε επίπεδο τμήματος, συνεχής εκπαίδευση πάνω σε γενικά ή εξειδικευμένα θέματα 

Ελευθερία επιλογών: Δημιουργία ανοικτών γραμμών επικοινωνίας για όλους τους υπαλλήλους, ενθάρρυνση αναφορών σε θέματα αντιδεοντολογικών πρακτικών           

Εταιρική κουλτούρα: Δημιουργία μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας κάνοντας τον Κώδικα κομμάτι της καθημερινής συμπεριφοράς μας.

Με στόχο να ενισχυθεί περισσότερο το μήνυμα της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ μέσα στον Οργανισμό υλοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Ενδυνάμωση της Ακεραιότητας μέσα από την Επιχειρηματική Ηθική».

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και οι 977 εργαζόμενοι στην WIND Ελλάς, ενώ εκπαιδεύτηκαν επίσης το σύνολο των ιδιοκτητών των καταστημάτων WIND σε όλη την Ελλάδα. 

 

Χρονική διάρκεια

6 μήνες με ένταξη του στο ετήσιο εκπαιδευτικό πλάνο κανονιστικής συμμόρφωσης και επικέντρωση στην ενδυνάμωση των περιοχών που κατέδειξε η έρευνα προσωπικού.


Περιγραφή

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Ενδυνάμωση της Ακεραιότητας μέσα από την Επιχειρηματική Ηθική» περιελάμβανε:

  • Σύνδεση επιχειρηματικής ηθικής με τις Αξίες της WIND
  • Περιπτώσεις ηθικών διλημμάτων
  • Παράγοντες ηθικών συμβιβασμών
  • Ηθική και Διοίκηση
  • Ηθική και νόμος

Ειδικότερα, για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων WIND πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη εκπαίδευση γύρω από την πρόληψη της απάτης. Συζητήθηκαν σημεία ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται και παρουσιάστηκαν πραγματικά παραδείγματα απάτης και οι λόγοι που δημιουργήθηκαν. Ανοίχτηκαν δυο ηλεκτρονικές γραμμές επικοινωνίας με τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Απάτης / Διασφάλισης Εσόδων. Παρόμοιες ενημερώσεις έγιναν και στη Διεύθυνση Πωλήσεων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας, οι συμπεριφορές που αναμένονται από αυτούς, η διαδικασία αναφορών και η αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς ενσωματώθηκε στο πάγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των πωλητών καταστημάτων franchise.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της “speak up” κουλτούρας της WIND Ελλάς σε θέματα παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας.  Η έρευνα ήταν διαδικτυακή, ανώνυμη (σε συνεργασία  με εξωτερικό φορέα). Αποτέλεσμα της έρευνας είναι να σχεδιαστεί πλάνο ενεργειών για τη βελτίωση της διαδικασίας αναφορών αντιδεοντολογικών πρακτικών και την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων φαινομένων στον άξονα Ethics-Communication-Culture. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο σύνολο των υπαλλήλων της εταιρείας ανά διεύθυνση και συγκεντρωτικά  Συμπέρασμα: Η Διοίκηση της  WIND Ελλάς παίρνει τα κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις αντιδεοντολογικών συμπεριφορών.  Μόνο ένα ποσοστό 4% δηλώνει ότι διαφωνεί. Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά σε όλες τις εγκαταστάσεις της WIND σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο και στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων WIND σε όλη την Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου μέσα στην εταιρεία με την συνεργασία των τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και με την αμέριστη συμπαράσταση της Διοικητικής Ομάδας. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο σεβασμός στις αξίες και τις αρχές που έχουμε θέσει ως οργανισμός είναι ηθικά, αλλά και επιχειρηματικά αναγκαίος. Καθώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε γίνεται ολοένα πολυπλοκότερο και μεταβάλλεται διαρκώς, οι αρχές και οι αξίες της εταιρείας μας, μας καθοδηγούν ως προς την καθημερινή μας συμπεριφορά και στηρίζουν τη συνέχεια της πορείας μας. ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένας οδικός χάρτης που τηρούμε όχι μόνο ως προς τον τύπο, αλλά κυρίως ως προς το πνεύμα. Η Εταιρική Δεοντολογία είναι κάτι περισσότερο από προσπάθεια αποφυγής της παραβίασης οποιουδήποτε νόμου. Αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Οποιοσδήποτε έχει άμεση σχέση με την WIND Ελλάς ακολουθεί τους κανόνες και τους κατευθυντήριους άξονες που απορρέουν από τις βασικές αξίες της Εταιρείας και που διαμορφώνουν συμπεριφορές για τις οποίες μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Στην WIND Ελλάς προσβλέπουμε στην ενεργή συμμετοχή όλων με σκοπό τη δημιουργία μιας υπεύθυνης Εταιρικής Κουλτούρας που αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον αξιοπρέπειας, σεβασμού και πάνω από όλα ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, όπου η Εταιρική ευθύνη απευθύνεται και αφορά τόσο στους δικούς μας ανθρώπους, όσο και στην κοινωνία γενικότερα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Customer Experience: Η εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο

Kids@safety:Internet, Κινητό και Παιδί - Εκστρατεία ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά

Run Greece - Σε όλη την Ελλάδα με την WIND (Ιωάννινα – Καστοριά – Ηράκλειο – Πάτρα – Λάρισα - Αλεξανδρούπολη)

Το Mυστικό της Ανάφης

Ψηφιακά καταστήματα WIND με οικολογικό πρόσημοΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation