ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ΠΑΕΓΑΕ και τον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics)

Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ΠΑΕΓΑΕ και τον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΕΓΑΕ A.E.

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και το 2017 συμπλήρωσε 110 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των 3rd Party Logistics παρέχοντας υπηρεσίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.paegae.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ΠΑΕΓΑΕ, κάνει βήματα εξέλιξης δημοσιεύοντας για πρώτη χρονιά τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με τις δράσεις που υλοποίησε μέσα στο 2015. Στόχος της έκθεσης είναι η πληροφόρηση των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με τις δεσμεύσεις και τις επιδόσεις μας, σε θέματα που αφορούν στην εταιρική υπευθυνότητα και στη βιωσιμότητα. Με την έκδοση ετήσιων απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας, αυξάνεται η διαφάνεια της εταιρείας μας ενώ παράλληλα παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Στην πρώτη έκθεση που δημοσιεύουμε, παρουσιάζουμε την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2015 καθώς επίσης και τους στόχους μας για τα επόμενα έτη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΠΑΕΓΑΕ παρέχει πληροφόρηση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή προς τους μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές, ενώσεις και φορείς, ΜΚΟ, κράτος και την κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΠΑΕΓΑΕ καλύπτει την περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015. Ήδη, τηρείται αρχείο καταγραφής δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας με σκοπό τη συνέχιση της συγκεκριμένης δράσης για τα επόμενα έτη.


Περιγραφή

Στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΠΑΕΓΑΕ συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται όλες οι δράσεις της ΠΑΕΓΑΕ για το 2015, οι οποίες έχουν ως στόχο τη μείωση του αντίκτυπου της εταιρείας μας στους βασικούς πυλώνες που περιλαμβάνει το πλαίσιο βιωσιμότητας, καθώς επίσης, οι στόχοι προς υλοποίηση για τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο του καλύτερου σχεδιασμού και της βέλτιστης διαχείρισης των δράσεων και των ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας, η ΠΑΕΓΑΕ έχει δημιουργήσει ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία αποτελείται από έμπειρα στελέχη της, σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, τα οποία αποτελούν τους κύριους εκπροσώπους των σημαντικότερων τμημάτων και διευθύνσεων της ΠΑΕΓΑΕ. Η ΠΑΕΓΑΕ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία στον κλάδο παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics) στην Ελλάδα που εκδίδει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αυτό αποτελεί από μόνο του μια καινοτομία, η οποία έρχεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στις ενέργειες ανάπτυξης των εργαζομένων της καθώς και στη συνεισφορά της εταιρείας προς την κοινωνία με μια σειρά από δράσεις. 

Η σύνταξη της εν λόγω έκθεσης συμμορφώνεται με το παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς εταιρικής υπευθυνότητας GRI (Global Reporting Initiative), τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (Sustainable Greece 2020). Ο εν λόγω απολογισμός βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες υποβολής αναφορών της έκδοσης GRI-G4 και καλύπτεται σε επίπεδο εφαρμογής “Core”, συμμορφώνεται με τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και καλύπτει τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα βιωσιμότητας σε επίπεδο συμμόρφωσης "B".


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ΠΑΕΓΑΕ, με τη σύνταξη και τη δημοσιοποίηση δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας, δεσμεύεται απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η λειτουργίας της βασίζεται σε αρχές διαφάνειας και εταιρικής υπευθυνότητας. Τα πρόσθετα οφέλη που προκύπτουν για τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι τα κάτωθι: 

  • παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης προς τους μετόχους υπό καθεστώς διαφάνειας, 
  • παρουσίαση στόχων και αποτελεσμάτων, 
  • ενίσχυση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη καλώντας σε νέες συνεργασίες φορείς που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων.


Τόπος Δράσης

Το σύνολο των δράσεων που αφορούν στη δημοσιοποίηση δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ, στη Μαγούλα Αττικής.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΠΑΕΓΑΕ πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία  με τη συμβουλευτική εταιρεία, OPTILOG Advisory Services.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων στη δημιουργία του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας έγινε μέσα από τα μέλη της ομάδας ΕΚΕ, τα οποία αποτελούν τους κύριους εκπροσώπους των σημαντικότερων τμημάτων και διευθύνσεων της ΠΑΕΓΑΕ.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ΠΑΕΓΑΕ ενσωματώνει πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας στη στρατηγική της, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με τη δημοσιοποίηση των πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας η ΠΑΕΓΑΕ αποκομίζει σημαντικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, τα σημαντικότερα οφέλη που αναγνωρίζονται είναι τα εξής:

  • σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους μετόχους,
  • προσέλκυση επενδυτών που υποστηρίζουν πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας,
  • πρόληψη και καλύτερη διαχείριση των κινδύνων,
  • δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων,
  • βελτίωση της εταιρικής εικόνας και επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Η εκπαίδευση είναι δύναμη»

«Συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη»

«Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο»

«Υπευθυνότητα ίσον Βιωσιμότητα»

Μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα επιτυγχάνουμε βιώσιμες μεταφορές και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εταιρείας μας

Πράσινες προμήθειες / Ανακυκλώνουμε ότι καταναλώνουμε

Υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία που μας φιλοξενείΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation