ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 117 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Σπουδάζω με Υποτροφία

Σπουδάζω με Υποτροφία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Equal Society - Kοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society συστάθηκε τον Φεβρουάριο του με κεντρικό στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.equalsociety.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση αφορά στην παροχή του καθολικού δικαιώματος της εκπαίδευσης σε όλους τους νέους ανθρώπους που η ισχύουσα οικονομική κατάσταση αποτελεί  τροχοπέδη για την ανάδειξη των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Στόχος της έμπνευσης, είναι η παροχή δωρεάν υποτροφιών, πλήρους φοίτησης σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους και νέες, που λόγω οικονομικής δυσπραγίας, αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία εντάσσει κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και γίνεται με ίδιους πόρους και μεράκι για την ανάδειξη ενός καλύτερου μέλλοντος για τη νέα γενιά.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε νέους και νέες οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το επόμενο εκπαιδευτικό τους βήμα ωστόσο αδυνατούν να λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Απευθύνεται στους νέους ανθρώπους που σήμερα αναζητούν λύσεις σε μια εποχή που το ποσοστό ανεργίας στη νέα γενιά αγγίζει το 47,4% σε ηλικίες έως 24 ετών και το 29,4% στις ηλικίες 25- 34 ετών. Υπάρχουν ανάγκες για τροφή και στέγη στον κόσμο αλλά η ανάγκη να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας με όσο περισσότερα εφόδια δεν υπολείπεται.

 

Χρονική διάρκεια

Πέντε χρόνια ενεργούς παρουσίας.


Περιγραφή

Η Equal Society, σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού προσφέρει τη δυνατότητα υποτροφιών, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους διάρκειας, σε νέους που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα. Στα πέντε χρόνια της δράσης κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε συνολικά 238 υποτροφίες αξίας μεγαλύτερης των 3,7 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Για την  Equal Society είναι  πεποίθηση πως η εκπαίδευση, διαθέτει τη δυναμική ώστε στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, όχι μόνο να συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, αλλά και να δώσει ουσιαστική ώθηση στην εθνική μας οικονομία.

Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μακεδονίας. Από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας μέχρι το Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Από τα BCA College μέχρι το ALBA Graduate Business School και από το University of Limerck, της Ιρλανδίας μέχρι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Δεκάδες ακόμη εκπαιδευτικά ιδρύματα συντάχθηκαν με την ιδέα και προσέφεραν σε νέους ανθρώπους το δικαίωμα να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Η μεγαλύτερη επιτυχία και καινοτομία ωστόσο του Σπουδάζω με Υποτροφία είναι το δεδομένο πως η δράση απολαμβάνει τη στήριξη των θεσμικών φορέων ενώ σημειωτέων είναι η πρώτη προσπάθεια στην οποία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τοποθετήθηκαν υπό την σκέπη του  υπουργείου Παιδείας. Επίσης πλέον από φέτος το πρόγραμμα πρωτοπορεί παρέχοντας την προοπτική της στέγασης σε νέους που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους αλλά και του επαγγελματικού προσανατολισμού με mentoring και συμβουλευτική σε ομάδα υποτρόφων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το γεγονός πως στα πέντε χρόνια της δράσης κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε μέσω της κοινωνικής πολιτικής μεγάλων ιδρυμάτων συνολικά 238 υποτροφίες αξίας μεγαλύτερης των 3,7 εκατ. ευρώ είναι ένα απτό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η Equal Society θέλησε πραγματοποίησε σε βάθος μέτρηση της κοινωνικής αξίας που παρήγαγε η δράση μέσω το εργαλείου Social Return On Investment και το πρόγραμμα Social Value. Για τον τέταρτο κύκλο (2014-2015)  υπολογίστηκε ότι για κάθε ένα ευρώ που έχει ως εισροή η Equal Society για το πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία επιστρέφει 14,2 ευρώ στην κοινωνία. 14,2/1.

Χαρακτηριστικά ορισμένα παραδείγματα:

 • Το μέσο ετήσιο οικονομικό όφελος που πρόεκυψε για τους υποτρόφους είναι κατά μέσο όρο 7.240 ευρώ.
 • 87,5% από τους υποτρόφους βελτίωσαν την αυτοπεποίθησή τους και είναι πιο αισιόδοξοι.
 • 70.8% των υποτρόφων έγιναν πιο κοινωνικοί.
 • 61,4% των υποτρόφων έχουν περισσότερες προστάσεις για συνέντευξη επιλογής.
 • 98% των υποτρόφων δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίς το «Σπουδάζω με Υποτροφία»
 • 88,2% θεωρούν την λήψη υποτροφίας ως μια από τις τρείς κορυφαίες στιγμές της ζωής τους


Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» αποτελεί μια πρωτοβουλία πανελλαδικής εμβέλειας καθώς αφορά τους νέους και τις νέες κάθε περιφέρειας και διότι τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα απλώνονται σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η επιτυχία του «Σπουδάζω με υποτροφία» βασίστηκε επάνω στην έννοια της συνεργασίας. Τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσο και σε επίπεδο θεσμικών φορέων ή χορηγών επικοινωνίας η κοινή συνισταμένη της ενίσχυσης της εκπαίδευσης λειτούργησε ως κίνητρο πολλαπλασιαστικά.

Μέχρι σήμερα στο πλευρό του Οργανισμού βρίσκονται κορυφαίοι εκπαιδευτικοί φορείς. Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μακεδονίας. Από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας μέχρι το Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Από τα BCA College μέχρι το ALBA Graduate Business School και από το University of Limerick μέχρι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Από χορηγούς επικοινωνίας τη δράση στηρίζουν η Ναυτεμπορική, ο Ελεύθερος Τύπος, η Χρυσή Ευκαιρία, το Skywalker, το protagon.gr, το  pathfinder.gr, το Mega Channel, ο Galaxy fm κ.ά.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την σχεδίαση και υλοποίηση της δράσης εργαζόμενοι και εθελοντές συνεργάστηκαν και δραστηριοποιήθηκαν σε τρεις υποομάδες συνολικά εννεά ατόμων. Η πρώτη υποομάδα είχε την ευθύνη της συγκέντρωσης των υποτροφιών και της επικοινωνίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η δεύτερη ήταν υπεύθυνη για την αναζήτηση χορηγών επικοινωνίας. Τέλος η Τρίτη υποομάδα, έχει την διαχειριστική ευθύνη της δράσης (συγκέντρωση και πρωτοκόλληση αιτήσεων, υπολογισμό μορίων κλπ). Να συμπληρωθεί εδώ πως για το προηγούμενο έτος χρησιμοποιήθηκε και η δύναμη συνολικά 28 εθελοντών που μετείχαν σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της δράσης σε διεθνείς εκθέσεις εκπαίδευσης. (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015, QS κα.)


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για τον Οργανισμό αντιστοιχούν σε δύο άξονες. Σε ηθικά και σε ποσοτικά.

Όσον αφορά στα ηθικά αξίζει να αναφέρουμε όσα δήλωσαν ορισμένοι υπότροφοι ή και εθελοντές της Πράξης:

 • «μεγαλύτερη αισιοδοξία για την εύρεσης εργασίας»
 • «Ελπίδα για ένα καλύτερο μελλον»
 • «Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση»
 • «Εμπειρίες και σχέσεις που θα κρατήσουν για πάντα»
 • «Ήταν δώρο ζωής»
 • «Εφόδια που θα με βοήθησαν στην αναζήτηση εργασίας»
 • «ήταν πολύ σημαντική ευκαιρία γιατί δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να το κάνω»
 • «Είχα πολύ άγχος γιατί ήμουν και άνεργος και δεν ήξερα τι θα κάνω στη ζωή μου»
 • «Ξεκίνησα να δουλεύω πριν καν τελειώσω το πρόγραμμα»
 • «Είμαι συγκινημένη. Ήταν σταθμός στη ζωή μου».
 • «Αυτή η κοινωνική προσφορά δεν μετριέται με υλικά μέσα»

Τα ποσοτικά οφέλη που προέκυψαν για την Equal Society, αφορούν στην ευρύτερη προβολή του οργανισμού και την αύξηση των ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο της δράσης. Πιο συγκεκριμένα:

-13% αύξηση στον αριθμό νέων χορηγών επικοινωνίας
-Έξι (6) συνεντεύξεις και αφιερώματα σε ΜΜΕ με αποκορύφωμα το αφιέρωμα της Ναυτεμπορικής
-28 νέοι εθελοντές μέσω του προγράμματος
Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation