ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

O Όμιλος Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες καλωδίων στη χώρα και διαθέτει πέντε εργοστάσια παραγωγής, τρία στην Ελλάδα και δύο στο εξωτερικό.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.cablel.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η προετοιμασία και λήψη όλων των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων, ώστε η λειτουργία του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια Cablel® στην Ελλάδα, να μην επηρεαστεί από έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες και καταστάσεις. Επενδύουμε στην ανάπτυξη συστήματος και μηχανισμών για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε τη συνεχή παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας και να παραμένουμε πιστοί στην ουσιαστική δέσμευση και τους στόχους μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μέσω της δράσης αυτής, στόχος της Εταιρίας είναι να εδραιώσει μια στρατηγική, η οποία:

 • Βελτιώνει, προληπτικά, την ανθεκτικότητα της ενάντια σε οποιουδήποτε είδους διακοπή της ικανότητάς της να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους.
 • Παρέχει μια δοκιμασμένη ως προς την αποτελεσματικότητά της, μεθοδολογία ανάκτησης της ικανότητας της Εταιρίας να παράγει τα βασικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ένα αποδεκτό επίπεδο, εντός ενός προσυμφωνημένου χρονικού ορίου, μετά την αποδιοργάνωσή της εξαιτίας κάποιας διαταραχής.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση αυτή αφορά και άρα απευθύνεται όλους τους συμμετόχους της Εταιρίας καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της.

 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε το 2015, ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301 από ανεξάρτητο φορέα τον Ιούνιο του 2016.


Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα σοβαρά περιστατικά σε διεθνές επίπεδο (π.χ. φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές επιθέσεις, οικονομική κρίση), έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας των υποδομών για τη σταθερότητα της επιχειρησιακής συνέχειας των Επιχειρήσεων κι Οργανισμών. Επιπλέον, η πρόσφατη οικονομικο-πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρίες να βρεθούν αντιμέτωπες με περιστατικά που μπορούν να εμποδίσουν την καθημερινή τους λειτουργία ή και να απειλήσουν την ίδια τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελληνικά Καλώδια αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγραφή και διαχείριση με συστηματικό τρόπο των κινδύνων που προέρχονται από το ευρύτερο περιβάλλον, προκειμένου να είναι σε θέση να καθορίζει μέτρα αποτροπής ή μείωσης της πιθανότητας εμφάνισης τους, καθώς και να σχεδιάσει ένα Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan).

Ο όρος Business Continuity περιγράφει την ικανότητα ενός οργανισμού να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του ή να παράγει τα προϊόντα του κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών και το πρότυπο ISO 22301 είναι το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια. Για την Ελληνικά Καλώδια είναι στρατηγικής σημασίας η προάσπιση της συνεχής λειτουργία της Εταιρίας, στην περίπτωση κάποιας διακοπής είτε λόγω κάποιας σοβαρής καταστροφής είτε λόγω κάποιου άλλου ενδεχόμενου περιστατικού (όπως capital controls, Grexit κλπ).

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ετήσιου πλάνου δράσεων της Εταιρίας με βάση τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει χαράξει, εντάχθηκε την τελευταία διετία η δημιουργία συστήματος για τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας. Η Ελληνικά Καλώδια προχώρησε στην ανάπτυξη ενός συστήματος με βάση τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου ISO 22301 διασφαλίζοντας την ικανότητα της να συνεχίζει να λειτουργεί και να εμπορεύεται ακόμα και σε απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή των εργασιών σε κάποια χώρα δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο του συστήματος που αναπτύχθηκε υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business Impact Analysis): Προσδιορισμός των λειτουργιών και συστημάτων, ανάλογα με την κρισιμότητά τους. Προσδιορισμός απειλών και αδυναμιών και αποτίμηση επικινδυνότητας. Προσδιορισμός μέγιστου αποδεκτού διαστήματος διαταραχής για κάθε λειτουργία και σύστημα της επιχείρησης.
 • Προσδιορισμός Προληπτικών Μηχανισμών Ελέγχου
 • Ανάπτυξη Σχεδίων Ανάκτησης Συστημάτων και Λειτουργιών: Διατύπωση σχεδίων για την εξασφάλιση της άμεσης ανάκτησης των κρίσιμων λειτουργιών και συστημάτων.
 • Ανάπτυξη Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας: Ανάπτυξη διαδικασιών και οδηγιών που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε η Εταιρία να παραμείνει σε λειτουργία μετά από περιστατικό διαταραχής.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου και στη διασφάλιση των πελατών της Εταιρίας αναφορικά με τα έργα που αναθέτουν στην Ελληνικά Καλώδια. Η υλοποίηση τους συστήματος επέφερε πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα τόσο σχετικά με το ύψος των παραγγελιών όσο και με την περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης. Μετρήσιμα αποτελέσματα δεν δύναται να παρατεθούν για λόγους επιχειρηματικού απορρήτου. Τόπος Δράσης

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια Cablel® στην Ελλάδα (Αθήνα, Σουσάκι Κορινθίας, Θήβα, Λειβαδιά και Οινόφυτα).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Υλοποιείται εσωτερικά από το στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια στην Ελλάδα . Ειδικά για τη διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων, πραγματοποιήθηκε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ο βαθμός δέσμευσης και ευθύνης που επιδεικνύουν οι άνθρωποι της Ελληνικά Καλώδια, ανεξαρτήτου βαθμού ή θέσης, είναι καθοριστικός για την επιτυχία του προγράμματος.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22301 παρέχει σημαντικά οφέλη για την Εταιρία:

 • Παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της επίπτωσης σε αυτόν από τη διακοπή τους.
 • Βελτιώνει με προληπτικό τρόπο την ευελιξία της Εταιρίας ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει τους βασικούς στόχους σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας.
 • Παρέχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο επαναφοράς της ικανότητας της Εταιρίας να δίνει βασικά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο με δεδομένη κάποια διακοπή λειτουργίας.
 • Χρησιμοποιεί δοκιμασμένες πρακτικές για να διαχειριστεί αποτελεσματικά κάποια διακοπή.
 • Συμβάλλει στην προστασία και τη βελτίωση της φήμης του οργανισμού.
 • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το άνοιγμα νέων αγορών
 • Κάνει πιο κατανοητό σε όλους τον τρόπο που λειτουργεί ολόκληρος ο οργανισμός και βοηθά στην αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης.
 • Αποτελεί αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για την υπεύθυνη διαχείριση και την απρόσκοπτη υλοποίηση της στρατηγική της για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Αποδοτική χρήση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας!

Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001

Συνεχή προσπάθεια για φιλικότερα προς το περιβάλλον Προϊόντα

Σύστημα Υποβολής Νέων Ιδεών και Προτάσεων από τους ΕργαζόμενουςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation