ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 29 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη - εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

Τοπικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras

Τοπικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT PATRA

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πάτρας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (EDIC Patras), αποτελεί το  σημείο επαφής των τοπικών κοινωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.europedirect.pde.gov.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

 • Να συνιστά σημείο επαφής μεταξύ της Ε.Ε. και της Ελλάδας.
 • Να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνθήκες και δομές και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση μιας σχεδιασμένης στρατηγικής επικοινωνίας και ενημέρωσης που θα βασίζεται στις προτεραιότητες  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»  και στους επιχειρησιακούς στόχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να παρέχει πληροφόρηση προσαρμοσμένη στις εκάστοτε απαιτήσεις, η οποία θα επιτρέπει στο κοινό να λαμβάνει πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια, καθώς και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα, τις εξελίξεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να συμβάλλει στην  ενεργοποίηση και συνεργασία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σε θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και επικαιρότητας.
 • Να συμβάλει στην επίτευξή της ευρωπαϊκής εξέλιξης και ολοκλήρωσης, προτρέποντας και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του κοινού στον ευρωπαϊκό διάλογο για επίκαιρα θέματα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας.
 • Να καταστήσει γνωστές σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενθαρρύνει την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής συμμετοχής στα κοινοτικά προγράμματα.
 • Να μεσολαβεί στα αρμόδια όργανα της ΕΕ και να υποστηρίζει, οργανισμούς, πολίτες, αγρότες, εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες, φοιτητές, κλπ. ομάδες πληθυσμού.
 • Να ενδυναμώσει και να προωθήσει τις ευκαιρίες πληροφόρησης και συμμετοχής στα θέματα των αρμοδιοτήτων του για ειδικές ομάδες πληθυσμού με λιγότερες ευκαιρίες (Ανέργους, ΑμΕΑ, άλλες Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες πληθυσμού).
 • Να προωθήσει τη σύναψη συνεργατικών διασυνδέσεων με κάθε κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κέντρο EUROPE DIRECT Patras απευθύνεται στο γενικό κοινό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι πολίτες της περιοχής μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο για παροχή πληροφόρησης, μέσω φυσικής επικοινωνίας, με τηλέφωνο , e-mail, και μέσω social media. Επιπλέον, σε ετήσια βάση το κέντρο διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης σε επιλεγμένες ομάδες στόχους (επιχειρηματίες επιχειρηματίες, μαθητές, εκπαιδευτικούς, αγρότες, Άτομα με Αναπηρία, φοιτητές, εθελοντικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών).

 

Χρονική διάρκεια

2014-2015- α' Εξάμηνο 2016.


Περιγραφή

 • Η λειτουργία του Γραφείου πληροφόρησης ανοικτό για το κοινό όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.. (Ταχ. δ/νση ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, τηλ. 2613613646)
 • Η εξυπηρέτηση με e-mail ( info@edic.pde.gov.gr)
 • Η λειτουργία ιστοσελίδας με καθημερινή ενήμερωση (edic.pde.gov.gr)
 • Η λειτουργία λογαριασμών facebook (EuropeDirectPatra) και twitter ( EuropedirectPDE)
 • Η έκδοση ενημερωτικού ηλεκτρονικού δελτίου (Newsletter)

Στις διαδικασίες ενεργητικής πληροφόρησης περιλαμβάνονται:

 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης ( ημερίδες , συνέδρια κλπ) για το ευρύ κοινό.
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης ( ημερίδες , συνέδρια κλπ) για ειδικές ομάδες κοινού αντίστοιχη θεματολογίας.
 • Ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων ( εκθέσεις, forum, εκδηλώσεις  κλπ) σε θεματικές που έχουν στόχο την προβολή και την προώθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό ( open events, roadshow, συναυλίες κλπ)  με σκοπό την προβολή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο τους στην  Περιφέρειά μας.
 • Η υποστήριξη φορέων που διοργανώνουν εκδηλώσεις με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το προσωπικό του κέντρου μας, Κέντρο EUROPE DIRECT Patras την περίοδο 2014-2016 με την αξιόπιστη και σε υψηλό βαθμό γνώση  των θεματικών πεδίων στα οποία αναφέρονταν τα ενδιαφέροντα των ερωτώντων συμπολιτών μας όχι μόνο ανταποκρίθηκε άμεσα σε όλα τα ερωτήματα, αλλά επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις παρείχε και συμβουλές.

Τα υποβληθέντα ερωτήματα θα μπορούσαν να καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • ερωτήματα αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης για ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • ερωτήματα αναζήτησης σπουδών σε Κ.Μ. της Ε.Ε.. Προέρχονταν αποκλειστικά από φοιτητές ΑΕΙ ,  ΑΤΕΙ . Η πληροφόρηση  που παρείχαμε περιελάμβανε ενημέρωση και ξενάγηση στην ιστοσελίδα PLOTEUS καθώς και παροχή έντυπου υλικού σχετικά με τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, διαμονής και σπουδών στην Ε.Ε.
 • ερωτήματα σχετικά με την αναζήτηση εργασίας σε άλλα Κ.Μ. της Ε.Ε.. Τα υπέβαλλαν άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και άτομα απειλούμενα από ανεργία. Θεωρώντας τους προαναφερθέντες σαν την πιο ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού, διαθέσαμε αρκετό χρόνο για κάθε  ένα ξεχωριστά αίτημα και την εξυπηρέτησή του.
 • Τέλος ερωτήματα αφορούσαν θέματα σχετικά με «δικαιώματα διαμονής κυκλοφορίας στην Ε.Ε, φορολογικά θέματα, δικαιώματα επιβατών, δικαιώματα ιθαγένειας , Ευρωπαϊκό δίκαιο – παραβάσεις , συνδρομή διαμεσολάβηση Συνηγόρου του Ευρωπαίου Πολίτη κλπ.» Συνήθως απαιτούσαν εξαντλητική αναζήτηση πληροφοριών και πολλά από αυτά ανακατευθύνθηκαν και ζητήθηκαν πληροφορίες από Εθνικούς Φορείς

Ποσοτικά στοιχεία για το 2014,2015 και α΄εξάμηνο 2016:

 • Αριθμός επισκέψεων στο κέντρο                                     (1310)
 • Αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων                                      (1014)
 • Αριθμός αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου       ( 460)
 • Προσωπικές επαφές κατά διάρκεια ημερίδων                  (1700)
 • Επισκέψεις στην ιστοσελίδα                                          (29241)
 • Facebook followers                                                       (1298)
 • tweets                                                                         (1190)


Τόπος Δράσης

Η ακτίνα δράσης του Κέντρου EUROPE DIRECT Patras της Περιφέρεις Δυτικής  Ελλάδας καλύπτει τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Αιτωλοακαρνανίας (EL231),  Αχαΐας (EL232) και Ηλείας (EL233)).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Σε τοπικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με:

 • Τοπικά και Περιφερειακά μέσα ενημέρωσης
 • Δικτυακά ενημερωτικά portals
 • Υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που υλοποιούν ή διαχειρίζονται Έργα Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις και Εταιρείες
 • Δημοτικές Αρχές
 • Δίκτυο teachers4Europe
 • ΜΚΟ, Εθελοντικές Οργανώσεις και Ομάδες και άλλοι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 • Πανεπιστήμιο, Ε.Α.Π.  και Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 • Επιμελητήρια
 • Παράρτημα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Πατρών
 • Φοιτητικές Οργανώσεις

Σε εθνικό επίπεδο

 • Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 • Γραφείο Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Ελλάδα
 • Μέλη του δικτύου TEAM EUROPE που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
 • Μέλη του Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.)
 • Ελληνικό  Δικτύου EUROPE DIRECT

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το κέντρο στελεχώνεται από τέσσερα άτομα μόνιμο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με παράλληλα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε 2 ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Επιπλέον, περιοδικά προσφέρουν εθελοντική εργασία φοιτητές εθελοντές και φοιτητές που εκτελούν πρακτική άσκηση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ανταπόκριση του κέντρου EUROPE DIRECT Patras στα αιτήματα που αφορούσαν πηγές χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων επιχειρηματιών ήταν επιτυχημένη. Ο αντίκτυπος της εξυπηρέτησης σε αυτού του είδους τα αιτήματα ήταν μεγάλος σε όλη την Περιφέρεια και λειτούργησε πολλαπλασιαστικά, ως προς την προβολή του Κέντρου μας. Από τις αντιδράσεις των πολιτών διαπιστώσαμε ότι Κέντρο μας θεωρήθηκε ως η πιο αξιόπιστη και ενημερωμένη πηγή πληροφόρησης για αυτήν την κατηγορία αιτημάτων σε σημείο που δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς παρέπεμπαν τους πολίτες να εξυπηρετηθούν από το γραφείο του Europe Direct Patras. Το γεγονός αυτό ώθησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να επιχειρήσει την διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για την επιχειρηματικότητα στις οποίες η συμμετοχή του κοινού ξεπερνούσε τα 120 άτομα/εκδήλωση.

Επίσης, οι συνεργασίες που ανέπτυξε το κέντρο EUROPE DIRECT Patras με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης και το δίκτυο teachers4europe κατέστησε το κέντρο αξιόπιστο εταίρο πληροφόρησης της μαθητικής κοινότητας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation