ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 49 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση ποιότητας ζωής

Πρωτοβουλία

Τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών

Τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία και νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο. Αποτελείται από τις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.php.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις της Ηπείρου διασφαλίζονται μέσω χορηγιών και τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία μαζικής συγκέντρωσης πληθυσμού, αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές. Παράλληλα, εκπαιδεύονται πολίτες στην χρήση τους από επίσημους εκπαιδευτές φορέων, όπως ΕΚΑΒ, Καρδιολογικές Κλινικές και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Μέχρι σήμερα (11/7/2016) έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 50 αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές και έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 4.000 συμπολίτες μας στην χρήση τους και στην παροχή πρώτων βοηθειών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής από την πρώτη παγκοσμίως αιτία σε θανάτους (αιφνίδιος θάνατος).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Αρχικά, η εκπαίδευση στην χρήση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και στην παροχή των πρώτων βοηθειών αφορά το προσωπικό των φορέων και των συλλόγων που οι απινιδωτές τοποθετούνται.

Σε επόμενη φάση εκπαιδεύονται στους προαναφερόμενους τομείς και μεμονωμένοι πολίτες. Μάλιστα, ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση εκπαίδευσης μεμονωμένων πολιτών.

Συνολικά, πάνω από 4.000 συμπολίτες μας έχουν εκπαιδευτεί μέχρι στιγμής στην χρήση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών.

 

Χρονική διάρκεια

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016 και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ήδη έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 50 αυτόματοι εξωτερικοί  απινιδωτές και έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση τους και στην παροχή πρώτων βοηθειών περίπου 4.000 συμπολίτες μας. Βάσει του ενδιαφέροντος των φορέων και των τοπικών επιχειρήσεων εκτιμάται πως η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. 


Περιγραφή

Η τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών αποτελεί πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις της Ηπείρου. Μέσω χορηγειών εξασφαλίζονται και τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία μαζικής συγκέντρωσης πληθυσμού, αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές. Παράλληλα, εκπαιδεύονται πολίτες στην χρήση τους από επίσημους εκπαιδευτές φορέων, όπως ΕΚΑΒ, Καρδιολογικές Κλινικές και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη πρωτοβουλία που αναπτύσσεται τόσο οργανωμένα στην Ελλάδα και πρότυπη πανευρωπαϊκώς ως προς την εκπόνηση του εγχειρήματος (με χορηγίες και όχι με δημόσιες δαπάνες). 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι σήμερα (11/7/2016) έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 50 αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές σε ολόκληρη την Ήπειρο και έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 4.000 συμπολίτες μας. Η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον δωρεάς απινιδωτών από φορείς και επιχειρήσεις της Ηπείρου, καθώς και εκπαίδευσης πολιτών στην χρήση τους. Η ανταπόκριση των φορέων - συλλόγων - επιχειρήσεων στη δωρεά αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, αλλά και των πολιτών στην εκπαίδευσή τους στην παροχή πρώτων βοηθειών δείχνει τη δυναμική της πρωτοβουλίας στο σύνολο της κοινωνίας της Ηπείρου.Τόπος Δράσης

Η τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών γίνεται σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης πληθυσμού, όπως αθλητικοί χώροι, δημόσιες υπηρεσίες, κεντρικές οδοί, Ιεροί Ναοί, κ.ά., καθώς και σε απομακρυσμένες ημιαστικές περιοχές της Ηπείρου, όπου η προσέγγιση των υπηρεσιών υγείας είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Για την επιλογή των σημείων τοποθέτησης των απινιδωτών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των δωρητών, με βασικό γνώμονα την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση περιστατικών αιφνίδιου θανάτου.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η πρωτοβουλία τοποθέτησης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών αφορά το σύνολο των φορέων της Ηπείρου. Οι απινιδωτές εξασφαλίζονται μέσω χορηγιών από συλλόγους, φορείς και επιχειρήσεις της Ηπείρου και η τοποθέτησή τους γίνεται σε συνεργασία με τους δωρητές, πάντα σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης πολιτών με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση περιστατικών αιφνίδιου θανάτου. Το ενδιαφέρον συλλόγων και επιχειρήσεων για τη δωρεά αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας, είναι συνεχές μέχρι και σήμερα, και αναμένεται να συνεχιστεί δυναμικά και το επόμενο διάστημα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι των φορέων και των σημείων τοποθέτησης των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών. Ομάδες εργαζομένων εκπαιδεύονται στην χρήση τους από επίσημους εκπαιδευτές φορέων, όπως ΕΚΑΒ, Καρδιολογικές Κλινικές και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Στόχος είναι η άμεση ανταπόκρισή τους σε ένα περιστατικό που θα καταγραφεί στον συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και των μεμονωμένων πολιτών για την εκπαίδευσή τους στην χρήση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και στην παροχή πρώτων βοηθειών.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η πρωτοβουλία τοποθέτησης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών από την Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η τοποθέτηση, μέχρι στιγμής, άνω των 50 απινιδωτών και η εκπαίδυεση στην χρήση τους και στην παροχή πρώτων βοηθείων 4.000 συμπολιτών, αποτελούν ένα σημαντικό δίκτυο για την αντιμετώπιση του αφνίδιου θανάτου (της πρώτης αιτίας σε θανάτους παγκοσμίως). Μετρήσιμα αποτελέσμα δεν είναι εφικτό να καταγραφούν σε μια πρωτοβουλία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όμως, αναγνωρίζεται η δυναμική της και το συνεχές ενδιαφέρον των πολιτών για αυτήν. Και αυτό σε πλήρη συνεργασία με το σύνολο των υπηρεσιών Υγείας της Ηπείρου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation