ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ευθύνη προϊόντων/ υπηρεσιών

Πρωτοβουλία

Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ

Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ συστάθηκε το 1958 και αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας, επιδεικνύοντας συνεχή και συνεπή συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.somethingbetter.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της στρατηγικής και των δράσεων του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος σεβασμού και υπευθυνότητας όπου όσοι επιθυμούν στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας τους να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του να νιώθουν ασφαλείς.

Ο ΟΠΑΠ με σεβασμό στον καταναλωτή και με στόχο την προστασία των ανηλίκων και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων από τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις  της δραστηριότητάς του, διασφαλίζει ότι:

 • Οι παίκτες έχουν έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και γνώση των κανόνων διεξαγωγής των παιχνιδιών πριν τη συμμετοχή τους, η οποία είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής τους
 • Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τις δομές που παρέχουν υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπέρμετρης συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια και στις οικογένειές τους
 • Προστατεύονται οι ανήλικοι και οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες από τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις  της δραστηριότητάς του ΟΠΑΠ
 • Συνεχής διαβούλευση με οργανισμούς για την προστασία και στήριξη παικτών με προβλήματα που σχετίζονται με την υπέρμετρη ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • ευρύ κοινό
 • εργαζόμενοι
 • πράκτορες
 • εργαζόμενοι στα πρακτορεία
 • συνεργάτες
 • προμηθευτές
 • κοινωνικοί εταίροι( π.χ.Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Θεραπευτικούς Φορείς κλπ).
 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται.


Περιγραφή

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική κατεύθυνση που καθορίζει τη λειτουργία του ΟΠΑΠ. Οι βασικοί κανόνες του είναι οι ακόλουθοι:

1. Δεν παίζω αν είμαι μικρότερος από 18 ετών,

2. Δεν παίζω διαδικτυακά αν είμαι μικρότερος από 21 ετών,

3. Δεν παίζω ξεπερνώντας τα όρια που έχω θέσει.

Το πλαίσιο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού αντικατοπτρίζει το αντίστοιχο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Λοταριών (World Lottery Association) και συνίσταται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Έρευνα: Υλοποίηση ερευνών για την κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υπερβολική συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, τις ανάγκες πληροφόρησης και της ενσωμάτωσης  των αρχών όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ. Με βάση τα ευρήματα, σχεδιάζουμε παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στην προεφηβεία που αναπτύσσουμε με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας με στόχο να αναπτύξουν μηχανισμούς προστασίας από συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.
 • Σχεδιασμός Παιχνιδιών:  Το Υπεύθυνο Παιχνίδι ενσωματώνεται στο σχεδιασμό νέων παιχνιδιών και αξιολογείται ο κοινωνικός τους αντίκτυπος.
 • Πρόγραμμα Εργαζομένων: Ενημέρωση εργαζομένων για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, και εφαρμογή ειδικής πολιτικής για το Υπεύθυνο Παιχνίδι που  διασφαλίζει ότι είναι μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων των εργαζομένων του ΟΠΑΠ, των ιδιοκτητών και εργαζομένων στα πρακτορεία
 • Πρόγραμμα Πρακτόρων: Εκπαίδευση του δικτύου λιανικής, ώστε να συμμορφώνεται με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Οι πράκτορες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο, διαφορετικά επιβάλλονται κυρώσεις.
 • Διαδικτυακά Κανάλια Παιχνιδιών: Συμμόρφωση όλων των διαδικτυακών προϊόντων με το Υπεύθυνο Παιχνίδι(πχ. όριο δαπανών και πρωτοποριακός έλεγχος ηλικίας)
 • Διαφήμιση και Μάρκετινγκ: Ανάπτυξη και εφαρμογή κώδικα αυτορρύθμισης για κατάλληλη και διαφανή επικοινωνία/διαφήμιση (επιπρόσθετα στην ισχύουσα νομοθεσία)
 • Πρόγραμμα Ενημέρωσης και προστασίας Παικτών: εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τους πιθανούς κινδύνους της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια,  την ισορροπημένη συμπεριφορά των παικτών  και τη σημασία της προστασίας ανηλίκων. (σήμανση για τα πρακτορεία, ενημερωτικό φυλλάδιο για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης – σύμφωνο με το Canadian Problem Gambling Index). http://responsiblegaming.opap.gr/
 • Στήριξη Παικτών: Λειτουργία της Γραμμής 1114 για τηλεσυμβουλευτική σε άτομα με προβλήματα που σχετίζονται με την υπέρμετρη συμμετοχή τους στα τυχερά παιχνίδια σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ) (1114a@kethea-alfa.gr).
 • Δέσμευση των Κοινωνικών Εταίρων: Συνεργασία με βασικούς Κοινωνικούς Εταίρους για τη συνεχή βελτίωση του πλαισίου για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.
 • Αναφορά και Μετρήσεις: Ετήσιοι απολογισμοί για τις δεσμεύσεις της εταιρείας, τις δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Διεθνής αναγνώριση Επιπέδου 3 ( με υψηλότερο το Επίπεδο 4) από τον παγκόσµιο οργανισµό World Lotteries Association για τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρµόζει η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.
 • 100% των εργαζομένων ενημερώθηκε για τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
 •  90% των ιδιοκτητών πρακτορείων ενημερώθηκε από εκπροσώπους της εταιρείας για τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
 • Σήμανση και ενημερωτικό υλικό με τους κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε όλα τα πρακτορεία και τα σηµεία πώλησης
 • 1η ολοκληρωµένη καµπάνια επικοινωνίας στα ΜΜΕ σχετικά µε το Υπεύθυνο Παιχνίδι στην Ελλάδα. (η αποτελεσµατικότητα της καµπάνιας ξεπέρασε κάθε προηγούµενο, με  κάλυψη 92% στην πρώτη φάση και 83% στην δεύτερη).
 • Λειτουργία γραµµής ψυχολογικής υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής σε άτοµα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερβολικής ενασχόλησης µε τυχερά παιχνίδια και στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον (συνεργασία µε το ΚΕΘΕΑ – ΑΛΦΑ).
 • Πρώτος διαδικτυακός ιστότοπος, για το Υπεύθυνο Παιχνίδι http://responsiblegaming.opap.gr
 • Σήμανση στην είσοδο των πρακτορείων για την προστασία ανηλίκων και ρητή υποχρέωση των εργαζομένων των πρακτορείων να  ακολουθούν διαδικασία ηλικιακής ταυτοποίησης σε περίπτωση αμφιβολίας (με ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο), απαγορεύοντας τη συμμετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια και εξηγώντας τις πιθανές αρνητικές συνέπειες (επιπλέον ενημέρωση στον ΟΠΑΠ για τυχόν περιστατικά) 


Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά


Συνεργασία με φορέα

 • ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ (λειτουργία της ειδικής Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης 1114, υποστήριξη σε παίκτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και στις οικογένειές τους).
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ενημέρωση του εσωτερικού κοινού / σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων  εκπαιδευτικών σεμιναρίων)
 • Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» (σχεδιασμός και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Youth Power» για τη ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας από συμπεριφορές υψηλού κινδύνου σε παιδιά της προεφηβείας και  ευαισθητοποίηση γονέων). 

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ αποτελούν ένα από τα βασικά κοινά της στρατηγικής του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Πιο αναλυτικά:

 • Ο ΟΠΑΠ ευαισθητοποιεί και ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους  σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι
 • Οι συνεργάτες του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ εκπαίδευσαν το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ώστε να  χειρίζεται κατάλληλα τις κλήσεις που λαμβάνει από ανθρώπους με σχετιζόμενα προβλήματα
 • Η ομάδα πωλήσεών εκπαιδεύτηκε, ώστε να μεταφέρει τα βασικά μηνύματα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στο ευρύτερο δίκτυο. 
 • διαδικτυακές εκπαιδεύσεις για τους εργαζομένους σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με στόχο την ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, τις προτεραιότητες και το ρυθμιστικό πλαίσιο, και στοχευμένα  εκπαιδευτικά σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε τμήματος.

Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Σύμφωνα με έρευνα της Millward Brown, ο δείκτης εταιρικής φήμης του ΟΠΑΠ έχει βελτιωθεί κατά 15 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα:

 • 8 μονάδες αύξηση στην αναγνώριση ότι προωθεί την υπεύθυνη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια
 • 6 μονάδες αύξηση στην αναγνώριση ότι προσφέρει ειδική Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης
 • 13 μονάδες αύξηση στην αναγνώριση ότι πρόκειται για μια αξιόπιστη εταιρεία
 • 15 μονάδες αύξηση στην αναγνώριση ως μια εταιρεία ευρέως αποδεκτή από την κοινωνίαΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation