ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 198 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

Υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία που μας φιλοξενεί

Υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία που μας φιλοξενεί
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΕΓΑΕ A.E.

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και το 2017 συμπλήρωσε 110 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των 3rd Party Logistics παρέχοντας υπηρεσίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.paegae.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, τόσο με δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον, όσο και με ενέργειες που έχουν οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η συγκεκριμένη δράση έχει πολλαπλούς αποδέκτες. Απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων μας, στους προμηθευτές μας, στους μαθητές των νηπιαγωγείων και σχολείων του δήμου Μαγούλας καθώς και συνολικά στην τοπική κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια

Οι παραπάνω δράσεις εφαρμόζονται  από την ΠΑΕΓΑΕ σε ετήσια βάση, καθώς επίσης για κάθε τρέχον έτος γίνεται προγραμματισμός για τη διατήρησή τους αλλά και για την ανάπτυξη νέων δράσεων. 


Περιγραφή

Μια από τις κύριες πτυχές της εταιρικής μας υπευθυνότητας είναι η παροχή οικονομικού και κοινωνικού οφέλους στις τοπικές κοινότητες. Η ΠΑΕΓΑΕ λειτουργεί με πλήρη σεβασμό στο τοπικό πλαίσιο που φιλοξενεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η περιοχή που έχει έδρα η ΠΑΕΓΑΕ αποτελεί θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή. Για αυτό, καταβάλουμε προσπάθειες να αναβαθμίσουμε την περιοχή που μας φιλοξενεί, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως υποβαθμισμένη λόγω της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας. Η καινοτομία της συγκεκριμένης δράσης, εντοπίζεται στο γεγονός ότι αναζητούμε τρόπους να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση των τοπικών κοινωνιών, εισάγοντας ενέργειες που υποστηρίζουν αυτές τις κοινωνίες τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό καθώς και κοινωνικό.

Αναζητάμε ικανά στελέχη από την τοπική κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο χαρακτηριστικό της εντοπιότητας, κατά τις προσλήψεις προσωπικού. Ενισχύουμε την τοπική απασχόληση δίνοντας έμφαση στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε ανθρώπους που προέρχονται από την τοπική κοινωνία, όπου αυτό είναι εφικτό. Επίσης καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες ώστε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές από την περιοχή όπου δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι να επιστρέφουμε το παραγόμενο πλούτο στους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας που μας υποστηρίζουν και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε αυτή τη στρατηγική μελλοντικά. Προς αυτή την κατεύθυνση, ενθαρρύνουμε σε νέες συνεργασίες με προμηθευτές από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι συμβαδίζουν με πολιτικές εταιρικής υπευθυνότητας. Οραματιζόμαστε μία βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, βασισμένη στην τοπική οικονομία και προσανατολισμένη στην κοινωνική ευημερία, την περιβαλλοντική φροντίδα και τη συμμόρφωση.

Όσον αφορά στις δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, από το 2013 και έπειτα έχουν πραγματοποιηθεί δενδροφυτεύσεις στο χώρο των εγκαταστάσεών μας στη Μαγούλα Αττικής. Συνολικά έχουν φυτευτεί πάνω από 5.000 φυτά και δέντρα διαφόρων ποικιλιών, ενώ κατά τη διάρκεια του 2015 φυτεύτηκαν 2.000 φυτά και δένδρα στο ανατολικό οικόπεδο των εγκαταστάσεων της εταιρείας στη Μαγούλα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι δράσεις που γίνονται για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας εστιάζουν στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας είναι ένας σημαντικός πυλώνας της εταιρικής υπευθυνότητας της ΠΑΕΓΑΕ, αφού μέσω αυτής γίνεται η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης προμηθευτών και συνεργατών. Μέσα στο 2015 το 53% των εργαζομένων μας προήλθε από την τοπική κοινωνία (περιοχές πλησίον Μαγούλας Αττικής και Σίνδου Θεσσαλονίκης) ενώ για τα ανώτερα στελέχη το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 21,4%. Αντίστοιχα, το 7% των προμηθευτών της εφοδιαστικής μας αλυσίδας προέρχονταν από την τοπική κοινωνία.
 
Ενισχύουμε την απασχόληση των γειτονικών περιοχών, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο μια βιομηχανική ζώνη η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή βιομηχανική δραστηριότητα με αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΠΑΕΓΑΕ πραγματοποιεί δενδροφυτεύσεις στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεών της, αναβαθμίζοντας το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Επίσης, υποστηρίζουμε την τοπική κοινωνία παρέχοντας οικονομική ενίσχυση στο δήμο Μαγούλας για έργα ασφαλτόστρωσης, προσφέρουμε δωρεάν επισκευή των περιπολικών του αστυνομικού τμήματος της ΕΛ.ΑΣ  της Μαγούλας καθώς και οικονομική ενίσχυση στο παιδικό σταθμό Μαγούλας.Τόπος Δράσης

Οι παραπάνω δράσεις, σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα κεντρικά γραφεία της ΠΑΕΓΑΕ που βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ΠΑΕΓΑΕ βρίσκεται σε επαφή με την τοπική κοινωνία καθώς επίσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με κύριο σκοπό, τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της ΠΑΕΓΑΕ έχουν ενεργή συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις, είτε μέσα από τα μέλη της ομάδας ΕΚΕ που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των δράσεων υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας είτε μέσω των προτάσεών τους προς τη διοίκηση της ΠΑΕΓΑΕ για σύναψη συνεργασιών με συνεργάτες και εργαζόμενους που προέρχονται από την τοπική κοινωνία.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων για την ΠΑΕΓΑΕ είναι τα εξής:

  • δημιουργία και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία.
  • τήρηση του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας. 
  • ενίσχυση της καλής φήμης της εταιρείας. 
  • παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων. 

Η υποστήριξη που αντλούμε από την τοπική κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την βιωσιμότητα της εταιρείας μας και για αυτό νιώθουμε την ανάγκη να επιστρέψουμε μέρος του παραγόμενου πλούτου στις κοινότητες που φιλοξενούν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Η εκπαίδευση είναι δύναμη»

«Συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη»

«Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο»

«Υπευθυνότητα ίσον Βιωσιμότητα»

Μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα επιτυγχάνουμε βιώσιμες μεταφορές και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εταιρείας μας

Πράσινες προμήθειες / Ανακυκλώνουμε ότι καταναλώνουμε

Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ΠΑΕΓΑΕ και τον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics)Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation