Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί έναν μηχανισμό καταγραφής και παρακολούθησης όλων των πρωτοβουλιών και δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται σε Εθνικό επίπεδο, στο τρίπτυχο Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία:

Απευθύνεται


σε Θεσμικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και την σχολική κοινότητα.

Προβάλλει


το γενικότερο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από τους Οργανισμούς.

Εμπλουτίζεται


καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με τη συστηματική καταγραφή όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Λειτουργεί


ως Δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων Οργανισμών.

Καταθέστε Πρωτοβουλίες και Δράσεις

Καλές Πρακτικές


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

156ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

257ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

139ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Αναζητήστε Πρωτοβουλία

Τελευταίες Καταχωρήσεις


Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Το 2013 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σχεδίασε και υλοποίησε το πρόγρ...

Περισσοτερα
Member Image

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι το εργαλείο για τη...

Περισσοτερα
Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στήριξη Κοινωνικών Δομών - Εξάλειψη της Φτώχειας- Ανθρώπινα Δικαιώματα των παιδιών

Μια από τις μεγαλύτερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη χώ...

Περισσοτερα
Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα στήριξης τοπικών κοινωνιών, σχολείων και Παραδόσεων Ευρωπαική Πίστη

Στόχος της Εταιρίας, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, είναι η ε...

Περισσοτερα
Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση- Επιβράβευση Εργαζομένων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αντιλαμ...

Περισσοτερα
Member Image

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς

Οι δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτ...

Περισσοτερα
Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

H προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Χώρας με την αξιοποίηση τ...

Περισσοτερα
Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων

Ο OTE και η COSMOTE αναγνωρίζουν ότι οι φυσικοί πόροι δεν...

Περισσοτερα