Μαθητικές δημιουργίες

44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
SUBMITTED FROM:

44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ


School Principal

ΚΟΥΚΩΛΗ ΜΑΡΙΑ

Contact with School


Description

Objective Action

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

PHOTOS 25Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation