Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

17 Παγκόσμιοι Στόχοι

17 Παγκόσμιοι Στόχοι
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου είναι 7θέσιο και βρίσκεται σε μια ορεινή, ημιαστική, προβληματική περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Το Καρπενήσι είναι μια κωμόπολη 10.000 κατοίκων που δραστηριοποιείται με βάση το χειμερινό τουρισμό.


School Principal

Δημήτριος Αντωνίου

Contact with School


Description

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου αφού γνώρισαν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ευαισθητοποιήθηκαν για την προσπάθεια που γίνεται, αποφάσισαν να συμβάλουν στη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων και να ενημερώσουν τους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων, τους γονείς τους, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 

Με τη δημιουργία τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης μας παρουσιάζουν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και μας καλούν όλους να βοηθήσουμε στην επίτευξη των στόχων προτείνοντας δράσεις για τον κάθε στόχο ξεχωριστά. 


Objective Action

Γνωριμία με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, Ευαισθητοποίηση και Συνεργασία για την επίτευξη των στόχων

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation