Μαθητικές δημιουργίες

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

To 17o κιβώτιο

To 17o κιβώτιο
SUBMITTED FROM:

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου

3 νηπιαγωγοί με 2 τμήματα το ένα είναι και ολοήμερο έχουμε πάρει βραβείο ETwinning και τρέχουμε και Erasmus+ KA2 έργο


School Principal

Αποστολία Μπέκα

Contact with School


Description

Μιλήσαμε και είδαμε εικόνες και βίντεο για τις αλλαγές και τα προβλήματα στη ζωή στη θάλασσα εξαιτίας των παρεμβάσεων των ανθρώπων μόλυνση, σκουπίδια και την αξία της για την ίδια μας τη ζωή.


Objective Action

Να γνωρίσουν τα παιδιά το πως επηρεάζεται η ζωή στη θάλασσα από όλες τις αλλαγές στη θερμοκρασία και από τα σκουπίδια που πετάνε οι άνθρωποι στη θάλασσα

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation