Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

1821-2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΘΑΝΑΤΟΙ

1821-2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΘΑΝΑΤΟΙ
SUBMITTED FROM:

2ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου


School Principal

Σιαράβα Μαρίνα

Contact with School


Description

Το έργο μας είναι stop motion animation, αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Δημιουργήθηκε εξ΄ολοκλήρου στο πλαίσιο της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης με μεγάλη αναταπόκριση κι ενθουσιασμό από τους μαθητές. Πρόγραμμα το οποίο αξιοποιήθηκε είναι το Stop motion studio για κινητά.

Ιστοσελίδα στην οποία είναι αναρτημάνο το έργο:

https://1821-2021--200-chronia-eleutherias.webnode.gr/trip-advisor/


Objective Action

Στόχος ήταν να λειτουργήσουν οι μαθητές δημιουργικα αξιοποιώντας φορητές συσκευές. Επίσης να αφιερώσουν ένα έργο στα 200 χρόνια απο την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation