Μαθητικές δημιουργίες

17 Δημοτικό Σχολείο Λαμίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το 1821 στη Ρούμελη

Το 1821 στη Ρούμελη
SUBMITTED FROM:

17 Δημοτικό Σχολείο Λαμίας


School Principal

Αναγνώστου Διονύσιος

Contact with School


Description

Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα ιστορικά γεγονότα και τους ήρωες του 1821 στον τόπο τους, την Ρούμελη. Στο μάθημα της Πληροφορικής έπαιξαν διαδικτυακά το ψηφιακό παιχνίδι μνήμης 1821 στον τοπο μου - ΡΟΥΜΕΛΗ, και δημιουργήσαμε και την επιτραπέζια έκδοση του παιχνιδιού. Εκτυπώθηκε, πλαστικοποιήθηκε και είναι έτοιμο στο σχολείο για τους μικρούς μαθητές.


Objective Action

Η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και συνείδησης των παιδιών, η γνωριμία με την ιστορία του τόπου τους.

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation