Μαθητικές δημιουργίες

21ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

21ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου Stop στη χρήση της πλαστικής και χάρτινης σακούλας μιας χρήσης

21ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου Stop στη χρήση της πλαστικής και χάρτινης σακούλας μιας χρήσης
SUBMITTED FROM:

21ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου

21ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου


School Principal

Μόσχου Δήμητρα

Contact with School


Description

Δημιουργία βίντεο με θέμα την ανακύκλωση


Objective Action

Stop στη χρήση της πλαστικής και χάρτινης σακούλας μιας χρήσης

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation