Μαθητικές δημιουργίες

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Θαλάσσια απορρίμματα

Θαλάσσια απορρίμματα
SUBMITTED FROM:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

7/ΘΕΣΙΟ σχολείο με 120 μαθητές


School Principal

Αντώνης Κυρμπάτσος

Contact with School


Description

Χρόνος εργασίας 1ο τρίμηνο 2018. Τάξη Ε1 , αριθμός μαθητών 12.

Το βίντεο που δημιουργήσαμε βρίσκεται στην πιο κάτω διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=ELwZfkO0ZHU&t=12s


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation