Καλές πρακτικές

Κολλέγιο Ανατόλια


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Θεματικοί οδηγοί των Βιβλιοθηκών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Θεματικοί οδηγοί των Βιβλιοθηκών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
SUBMITTED FROM:

Κολλέγιο Ανατόλια

Μη Κερδοσκοπικό Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα


School Principal

Ελευθερία Γεροβασίλειου-Δημοτικό Στέλιος Αξαρλής-Ρόη Σταμάτη-Γυμνάσιο Κυριάκος Αρβανίτης-Ιωάννα Τσιτσικλή-Λύκειο

Contact with School


Description

Οι Βιβλιοθήκες του Κολλεγίου Ανατόλια την τελευταία χρονιά δημιούργησαν χρήσιμους
οδηγούς για τους μαθητές, δασκάλους και καθηγητές μας, όμως και για το ευρύ κοινό, που
αφορούν στα παρακάτω θέματα:

Αυτοί είναι αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας και επιλογής αξιόλογων πηγών που
περιλαμβάνουν συνδέσμους σε οργανισμούς, βίντεο, προτεινόμενα βιβλία, άρθρα,
MOOCs, ομιλίες, podcasts, κτλ.


Results / Reactions

Αποτελούν πλατφόρμες επικοινωνίας του υλικού και συνομιλίας με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές καθώς συνεχώς ενημερώνονται. COOPERATING ACADEMICS

Βιβλιοθηκονόμοι και Εκπαιδευτικοί Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

Objective Action

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριων με αξιόπιστες πηγές στις θεματικές κατηγορίες των οδηγών.

Initiative time

Ξεκίνησε από το 2020 και θα συνεχίζονται για όσο διάστημα είναι χρήσιμο στην κοινότητα μας.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation