Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Αειφόρο Σχολείο

Αειφόρο Σχολείο
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Εκπαίδευση και ενημέρωση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους

Συμμετοχή σε Διασχολικό Πρόγραμμα

 


Results / Reactions

Διασχολική συνεργασία, αλληλεπίδραση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, αξιοποίηση επιμέρους πρωτοβουλιών και ιδεών

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικώνCo-operations

23 Σχολεία της Διεύθυνσης ΔΕ Δ Αθήνας

4ο ΠΕΚΕΣ

Aeiforum


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Σχολική ιστοσελίδα


Objective Action

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση για την αειφορία

Initiative time

Φεβρουάριος - Μάιος 2019

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation