Μαθητικές δημιουργίες

106ο Νηπιαγωγείο Αθηνών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αφίσα για την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας

Αφίσα για την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας
SUBMITTED FROM:

106ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Νομικού Αργεντίνη

Contact with School


Description

Τα παιδιά ζωγράφισαν αφίσα με ένα δέντρο που στα φύλλα του είχε μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμιση ενεργειακών πόρων.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation