Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αφίσα για τον πλανήτη

Αφίσα για τον πλανήτη
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

Contact with School


Description

Συζήτηση και προβληματισμός για τον πλανήτη μας.Κατασκευή αφίσας.Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Actionaid.


Objective Action

Ευασθητοποίηση των παιδιών για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσα από ένα υγιές περιβάλλον

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation