Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αφίσα με θέμα: 'Ενας κόσμος χωρίς φτώχεια…

Αφίσα με θέμα: Ενας κόσμος χωρίς φτώχεια…
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου είναι 7θέσιο και βρίσκεται σε μια ορεινή, ημιαστική, προβληματική περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Το Καρπενήσι είναι μια κωμόπολη 10.000 κατοίκων που δραστηριοποιείται με βάση το χειμερινό τουρισμό.


School Principal

Δημήτριος Αντωνίου

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Στ' τάξης κατασκεύασαν αφίσα, την οποία επεξεργάστηκαν σαν φωτογραφία μετά με θέμα την εξάλειψη της φτώχειας.


Objective Action

Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στα θέματα της πείνας σε παγκόσμιο επίπεδο και μαθαίνουν πώς μπορεί να εξαλειφθούν οι ανισότητες στον πλανήτη.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation