Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Κατάκολου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αφίσα με τίτλο: Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή

Αφίσα με τίτλο: Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Κατάκολου

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Έλενα Αναστασίου

Contact with School


Description

Ανακύκλωση σκουπιδιών, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος κπλ


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation