Μαθητικές δημιουργίες

1o Νηπιαγωγειο Φερών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΑΦΙΣΑ

ΑΦΙΣΑ
SUBMITTED FROM:

1o Νηπιαγωγειο Φερών


School Principal

Παναγιωτίδου Ευαγγελία

Contact with School


Description

ΑΦΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΑΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Objective Action

ΟΛΟΙ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation