Μαθητικές δημιουργίες

2θέσιο Νηπιαγωγείο Κυνοπιαστών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΑΦΙΣΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ :ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΦΙΣΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ :ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
SUBMITTED FROM:

2θέσιο Νηπιαγωγείο Κυνοπιαστών


School Principal

Ειρήνη Υψηλού

Contact with School


Description

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΦΙΣΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΜΕ


Objective Action

ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation