Καλές πρακτικές

28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
SUBMITTED FROM:

28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΚΤΙΝΟΥ 5


School Principal

ΚΑΡΑΧΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Contact with School


Description

   Η επιλογή του θέματος έγινε με αφορμή, την ανάγνωση του παραμυθιού :<<Το δάσος που το 'σκασε>>. Το ενδιαφέρον των παιδιών, με οδήγησε να ανιχνεύσω τις γνώσεις τους για το θέμα και να ακούσω το αίτημά τους, να μάθουν για το δάσος και για την αξία του για την ανθρώπινη ζωή.

  Μέσα λοιπόν από τα ερωτήματα των παιδιών, προχώρησα στην δημιουργία ιστογράμματος, όπου κατέγραψα τις γνώσεις που υπάρχουν και τι ακριβώς θα ήθελαν τα παιδιά να μάθουν.

  Με την μέθοδο της βιωματικής προσέγγισης τα παιδιά ανακάλυψαν την βιοποικιλότητα του δάσους, την σημασία της προστασίας του και μέσα από την άμεση παρατήρηση και την μελέτη πεδίου, διεύρυναν τις γνώσεις τους διαθεματικά προσεγγίζοντας το θέμα.

 • Επισκεφτήκαμε το δάσος (φυσικό περιβάλλον και δράση πεδίου).
 • Παίξαμε παιχνίδια στο δάσος (μελέτη περιβάλλοντος και φυσική αγωγή).
 • Μιλήσαμε για την χρησιμότητα του και τους κινδύνους που το απειλούν (ανθρωπογενές περιβάλλον).
 • Γνωρίσαμε το δάσος μέσα από πίνακες ζωγραφικής και δημιούργησαν τα παιδιά τα δικά τους έργα.
 • Διαβάσαμε παραμύθια(γλώσσα).
 • Γνωρίσαμε ότι ζει στο δάσος (φυσικό περιβάλλον).
 • Φωτογραφίσαμε το δάσος (ανθρωπογενές περιβάλλον).
 • Αναπαραστήσαμε με το σώμα μας τα ζώα του δάσους (θεατρική έκφραση).
 • Παρατηρήσαμε , αντιστοιχίσαμε και συγκρίναμε τα είδη των φυτών , των ζώων, των δέντρων και φτιάξαμε πίνακες αναφοράς (μαθηματικά).
 • Τα νήπια απόκτησαν σωστή περιβαλλοντική συμπεριφορά και συνείδηση.
 • Με ατομικές και ομαδικές δράσεις τα νήπια κοινοποίησαν στην ευρύτερη κοινωνία τα περιβαλλοντικά τους μηνύματα (εικαστικά).
 • Φυτέψαμε και στον κήπο του σχολείου μας και στο  θεματικό πάρκο της Νέας Παραλίας ένα Σφένδαμο και αναλάβαμε την φροντίδα του υιοθετώντας το (δράση πεδίου).
 • Ως ενεργοί πολίτες δώσαμε ένα ηχηρό μήνυμα στους συμπολίτες μας (δημοσίευση των προτάσεων μας στο δημοτικό συμβούλιο του Δημαρχείου ).

Results / Reactions

 • Τα παιδιά έμαθαν βιωματικά και αγάπησαν το φυσικό περιβάλλον.
 • Εξερεύνησαν , παρατήρησαν, συνεργάστηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν .
 • Απόκτησαν δεξιότητες,έμαθαν να αξιολογούν τις παρατηρήσεις τους και έφτιαξαν εξαιρετικά έργα τέχνης.
 • Διαθεματικά προσέγγισαν το θέμα μαθαίνοντας παίζοντας και ανακαλύπτοντας στην δράση πεδίου.
 • Έμαθαν να διεκδικούν και να κοινοποιούν τα αιτήματά τους.


Co-operations

 • Εκπαιδευτικοί και μαθητές /μαθήτριες του 28ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.
 • Γονείς και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Φίλοι της Νέας Παραλίας.
 • ΚΠΕ Βερτίσκου Κορδελιού 
 • Δασαρχείο.
 • Μικροί Ήρωες.
 • Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 • Συντονίστρια Εκπαιδευτικό Έργου.

COOPERATING ACADEMICS

ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΡΑΧΛΕ

SPREAD THE WORD METHODS

 • Κοινοποίηση των δράσεων και των έργων των παιδιών στο ιστολόγιο του σχολείου μας.
 • Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και συνεργασία με φορείς κάνοντας την δική μας περιβαλλοντική διαδρομή . 
 • Κατασκευή πλακάτ και διάδοση των περιβαλλοντικών μας μηνυμάτων , στην ευρύτερη κοινωνία.

Objective Action

Να γνωρίσουν το δάσος και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό και αποκτήσουν θετική στάση στην διαφύλαξη και διατήρηση των δασών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Target Audience

Απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς , γονείς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία της πόλης μας.

Initiative time

3 μήνες

Initiative Location

Το δάσος της πόλης μας ,ο κήπος του σχολείου μας και το θεματικό πάρκο της Νέας Παραλίας.

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation