Μαθητικές δημιουργίες

6ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αγαπώ το Περιβάλλον

Αγαπώ το Περιβάλλον
SUBMITTED FROM:

6ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών

Το 6ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στην πόλη των Γιαννιτσών του Ν. Πέλλας.


School Principal

Τερζίδου Γεωργία

Contact with School


Description

Επιδιώχθηκε να γνωρίσουν το περιβάλλον, την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους οργανισμούς που ζουν σε αυτό και αναφέρθηκε η παρέμβαση(θετική και αρνητική)του ανθρώπου, ως παράγοντας της ισορροπίας του.

Οι μαθητές αποκόμισαν γνώσεις, ευαισθητοποιήθηκαν και έκαναν προτάσεις για την ισορροπία του περιβάλλοντος.


Objective Action

Στόχος μας είναι να γνωρίσουν το περιβάλλον.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation