Μαθητικές δημιουργίες

4ο Γυμνάσιο Χίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αξίζεις την Αγάπη

Αξίζεις την Αγάπη
SUBMITTED FROM:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


School Principal

Ειρήνη Χούλη

Contact with School


Description

Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος,  οι μαθητές δημιούργησαν μία ψηφιακή ιστορία με θέμα τα συναισθήματα και την αγάπη χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο https://www.powtoon.com/home/


Objective Action

Απόκτηση δεξιοτήτων αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων μέσα από ένα πολιτιστικό πρόγραμμα

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation