Μαθητικές δημιουργίες

14o Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Άνθρωποι ξυπνήστε, ο πλανήτης απειλείται

Άνθρωποι ξυπνήστε, ο πλανήτης απειλείται
SUBMITTED FROM:

14o Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης

Το 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και ασχολείται με πολλές καινοτόμες δράσεις για την ευαισθητοποίηση των παιδιών. Μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει σε δύο προγράμματα Erasmus+, σε προγράμματα eTwinning και επιδιώκει συνεργασίες με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς.


School Principal

Άννα Τσουκαλά

Contact with School


Description

Τα παιδιά δημιούργησαν αφίσα για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.


Objective Action

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των οικογενειών τους για την κλιματική αλλαγή

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation