Μαθητικές δημιουργίες

1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΑΝΑ-ΚΥΚΛΩΣ-Η ΖΩΗΣ

ΑΝΑ-ΚΥΚΛΩΣ-Η ΖΩΗΣ
SUBMITTED FROM:

1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


School Principal

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Contact with School


Description

ΔΡΑΣΗ : Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη βιώσιμη διαχείριση και επαρκή χρήση των φυσικών πόρων μέσω της κυκλικής οικονομίας. (Στόχος 12)

Μαθητική δημιουργία : Αφίσα για την ανακύκλωση, με στόχο να αναρτηθεί σε κάθε σχολική αίθουσα και κοινόχρηστο χώρο.

Η δημιουργία της αφίσας αποτελεί μέρος μιας σειράς προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην αλλαγή νοοτροπίας ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, στοχεύοντας σε μια πιο ποιοτική ζωή για όλους.  


Objective Action

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation