Μαθητικές δημιουργίες

Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αναγέννηση

Αναγέννηση
SUBMITTED FROM:

Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών

Το σχολείο μας αποτελεί για σχεδόν 30 χρόνια κέντρο ζύμωσης εμπειριών και ιδεών σχετικά με την αναπηρία. Βρίσκεται στην Ηλιούπολη και φιλοξενεί περίπου 80 μαθητές με σωματική αναπηρία από τα Κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια, ανατολικά και νότια προάστια.


School Principal

Ευγενία Φιτσάλη

Contact with School


Description

Ζωγραφική-Κατασκευή-Κολάζ

Το έργο παραπέμπει σε ένα κατεστραμμένο, μολυσμένο δασικό, αστικό ή θαλάσσιο περιβάλλον και στην αναγκαιότητα προστασίας και την ελπίδα αναγέννησής τους


Objective Action

Μέσα από το ζωγραφικό έργο τα παιδιά ευαισθητοποιούνται για καλές πρακτικές και τρόπους που πρεπει να υιοθετηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation